Be In Karlín – konference o sociálním podnikání, veřejném prostoru a vzdělávání

konference Be In Karlín 2016Jak rozvíjet svou čtvrť, město, člověka nebo skupinu lidí? Jak se radovat ze života, jak pracovat a odpovědně podnikat? Takové i další otázky zazněly na první konferenci společenské odpovědnosti Be In Karlín, kterou 1. a 2. dubna 2016 uspořádala Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická nejenom pro své žáky, ale i pro veřejnost – laickou i odbornou. Akce se konala za podpory městské části a pod záštitou starosty Prahy 8 pana Romana Petruse.

„Vést studenty k společensky odpovědnému podnikání a hlavně myšlení, je určitě krok správným směrem, který chceme i do budoucna podporovat.  Jeho největší přínos vidím především v rozvíjení veřejného života a také s tím spojené podpoře místních komunit,“ uvádí starosta Roman Petrus.

Inspirativní rozhovory, přednášky, vycházky nebo workshopy se společnými tématy – společensky odpovědné podnikání, veřejný prostor a nové způsoby vzdělávání. Takový byl první ročník konference, který se snažil propojit neziskový, veřejný i soukromý sektor.

Na konferenci vystoupila za veřejný sektor a městskou část paní Iva Hájková, která představila program místní Agendy 21, který Praha 8 realizuje od března minulého roku. Hlavním jeho cílem je zapojování veřejnosti, neziskových a příspěvkových organizací do zkvalitňování života v Praze 8 ve spolupráci s místními firmami. Vystoupili zde také zástupci veřejných vysokých škol (Vysoká škola ekonomická a Univerzita Karlova), kteří představili inovace ve vzdělávání.

Nejvíce byly na konferenci zastoupeny projekty, které se zabývají sociálním podnikáním – vytváření konceptu tzv. trojitého prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Mezi mnohými jmenujme například společnosti Bezobalu, Kokoza, Heart.net, Ergotep a další. Představily se zde také osobnosti podporující inovátorské myšlení – Ondřej Kobza, Lukáš Policar, Jan Veselý, Tomáš Kabátek nebo Petra Francová s Gabrielou Kurkovou a mnozí další. Zástupci neziskového sektoru, především Nadace Karla Janečka a Ashoka Česká republika, nastínili způsoby podpory sociálních inovátorů a akcí, které se zaměřují na společensky prospěšné aktivity. Nechyběli ani zástupci sektoru soukromého jako Ikea, Konsorcium pro Karlín nebo ČSOB, kteří akci také finančně podpořili.

Konference přinesla i bohatý kulturní program v podobě koncertů kapel Hm…, Výplach nebo Ti3 s Lenkou Vychodilovou a s Povísněmi Michala Vícha, jež finančně podpořila osmá městská část, která také zapůjčila pro konferenci výstavu Negrelliho viadukt.

konference Be In Karlín 2016 konference Be In Karlín 2016 konference Be In Karlín 2016 konference Be In Karlín 2016 konference Be In Karlín 2016 konference Be In Karlín 2016
Zveřejněno: 05.04.2016 – Anna Patočková
Vytisknout