Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
16.04.202117.05.2021

Rozhodnutí o prominutí 04,05/2021
Odbor ekonomický
16.04.202103.05.2021

Rozhodnutí - Karlínské náměstí, Sovova, Březinova, Thámova, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
16.04.202103.05.2021

Změna v užívání části stavby - jednotky č.520-stávajícího ateliéru ve 2. NP-Polyfunkční dům Střížkov
Odbor územního rozvoje a výstavby
16.04.202103.05.2021

Rozhodnutí - stavební povolení: nástavba RD, Hořínecká 656/8, P8-Ďáblice
Odbor územního rozvoje a výstavby
16.04.202103.05.2021

Stanovení přech. úpr. provozu, odběrový stan COVID-19, U polikliniky, MČ Praha 8
Odbor dopravy
15.04.202110.05.2021

Výběrové řízení o nájem bytu č. 1, Vosmíkových 510 v Praze 8
Odbor správy majetku
15.04.202110.05.2021

Výběrové řízení o nájem bytu č. 7, Vosmíkových 510 v Praze 8
Odbor správy majetku
15.04.202110.05.2021

Výběrové řízení o nájem bytu č. 2, Vosmíkových 510 v Praze 8
Odbor správy majetku
15.04.202110.05.2021

Výběrové řízení o nájem bytu č. 4, Vosmíkových 510 v Praze 8
Odbor správy majetku
15.04.202103.05.2021

Výběrové řízení - vedoucí/ho ekonomického odboru Městského úřadu Odolena Voda
Magistráty, MČ a MÚ
15.04.202103.05.2021

Zrušení dražby nemovité věci - byt č. 1205/37, parc.č. 29/4, obec Liberec, k.ú. Rochlice u Liberce
Dražby
15.04.202103.05.2021

oprava písemné chyby: Dostavba autobusového nádraží Palmovka - polyfunkční objekt Palmovka ONE
Odbor územního rozvoje a výstavby
15.04.202130.04.2021

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení silničního správního úřadu v OD ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
15.04.202103.05.2021

Žádost o stanovení přech. úpr. provozu, Breitfeldova, Rohanské nábřeží, protipovodňová zkouška, PVK
Odbor dopravy
15.04.202103.05.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, jeřáb, U Pošty, PROURBAN s.r.o.
Odbor dopravy
15.04.202103.05.2021

Rozhodnutí - Vítkova, Pernerova, natáčení, FILM HUNTERS s. r. o.
Odbor dopravy
15.04.202103.05.2021

Veřejná vyhláška - ul. U parku, parkoviště s parkovacím kotoučem
Odbor dopravy
14.04.202130.04.2021

záměr - pronájem části pozemku parc.č. 2986/1, Libeň, nájemce: p. Ing. Matoušek
Odbor správy majetku
14.04.202130.04.2021

Rozhodnutí-stavební povolení: Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská
Odbor územního rozvoje a výstavby
14.04.202126.04.2021

Oznámení o uložení písemnosti pan Sommer Roman
Odbor ekonomický
14.04.202126.04.2021

Oznámení o uložení písemnosti pan Pova Milan
Odbor ekonomický
14.04.202126.04.2021

Oznámení o uložení písemnosti pan Skalský Lukáš
Odbor ekonomický
14.04.202130.04.2021

SŘ - TP, VISTA ROZH. - VLČEK Marek (r. 1990)
Odbor občansko-správní
13.04.202129.04.2021

Oznámení o zahájení řízení: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Primátorská č.p. 296
Odbor územního rozvoje a výstavby
13.04.202129.04.2021

Stanovení přechodné úpravy provozu, Ouholická, staveništní vjezdy, Tittelbach group s.r.o.
Odbor dopravy
13.04.202129.04.2021

Rozhodnutí - Horovo náměstí, prodloužení kanalizačního řadu, Daniel Vácha
Odbor dopravy
13.04.202129.04.2021

Rozhodnutí o umístění stavby: Optické připojení lokality Libeň, Praha 8 - II. etapa
Odbor územního rozvoje a výstavby
12.04.202121.07.2021

Dražba movitých věcí - jízdní kola Lamy Racing a Unity, cyklistická přilba, chránič těla a další
Dražby
12.04.202121.07.2021

Dražba movitých věcí - jízdní kola Lamy Racing a Unity, cyklistická přilba, chránič těla a další
Dražby
12.04.202114.05.2021

záměr prodat nemovitý majetek
Odbor správy majetku
1234