Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12345678
Vystaveno od–doNázev a oblast
15.10.201826.11.2018

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - tělovýchovné lékařství
Magistrát hl. m. Prahy
15.10.201826.11.2018

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - neurologie
Magistrát hl. m. Prahy
15.10.201826.11.2018

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - angiologie
Magistrát hl. m. Prahy
12.10.201829.10.2018

Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: Nástavba a přístavba bytového domu č.p. 310, 339, 343, 346
Odbor územního rozvoje a výstavby
12.10.201829.10.2018

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Studánka II - novostavba bytového domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
12.10.201820.11.2018

Dražba nemovitostí v k.ú. Hoštice u Volyně, obec Hoštice, okres Strakonice
Dražby
12.10.201829.10.2018

Rozhodnutí - Za Invalidovnou,Karlínské náměstí,Lyčkovo náměstí, Křižíkova,natáčení
Odbor dopravy
12.10.201829.10.2018

Rozhodnutí - Lindnerova,Podlipného, Kandertova, Primátorská, Konšelská, pokládka trubek HDPE, SUPTel
Odbor dopravy
12.10.201829.10.2018

záměr-pronájem NP v domě čp. 235 Karlínské nám.13,Karlín, nájemce: KPC Consulting, s.r.o.
Odbor správy majetku
11.10.201829.10.2018

Záměr-pronájem NP v domě čp.156 Karlínské nám.2,Karlín, nájemce: Health Centrum DOCK s.r.o.
Odbor správy majetku
11.10.201829.10.2018

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Poznaňská, před č.p. 433/37
Odbor dopravy
11.10.201829.10.2018

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Větrušická, před č.p. 1808/1
Odbor dopravy
11.10.201829.10.2018

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Na malém klínu /viz situace/
Odbor dopravy
11.10.201829.10.2018

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, U Sluncové /viz situace/
Odbor dopravy
11.10.201829.10.2018

Další užívání vyhrazeného parkovacího stáni pro ZTP, Štětínská, před č.p. 360/23
Odbor dopravy
11.10.201829.10.2018

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Ke Stírce, před č.p. 579/21
Odbor dopravy
11.10.201829.10.2018

Další užívání vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP, Šiškova, před č.p. 1225/3
Odbor dopravy
11.10.201829.10.2018

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Hanouškova /viz situace/
Odbor dopravy
11.10.201829.10.2018

SŘ - TP, VISTA Usn. o opatrov. - ŽABA Patrik, r. 1976
Odbor živnostenský a správních činností
10.10.201826.10.2018

záměr - pronájem části pozemku parc. č. 26/2, k. ú. Čimice, nájemce: SQUASH SPORT s.r.o.
Odbor správy majetku
10.10.201826.10.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Čimická dne 26.10.2018
Přerušení dodávek energií
10.10.201825.10.2018

Záměr pronajmout předem znám.zájemci: SEBR s.r.o. nem.majetek při obj. Glowackého 555/6,P8-terasa ..
Odbor školství
10.10.201825.10.2018

Záměr pronajmout předem znám.zájemci: SEBR.s.r.o. nem.majetek při obj. Glowackého 555/6,P8
Odbor školství
10.10.201826.10.2018

Oznámení o zahájení řízení:Rozšíření optické sítě spol. Vodafone Czech Republic,a.s., Praha, Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
10.10.201826.10.2018

Oznámení zahájení společného řízení: Multifunkční objekt BLOCK B, Karlín
Odbor územního rozvoje a výstavby
10.10.201801.11.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. V Mezihoří 1292 dne 1.11.2018
Přerušení dodávek energií
10.10.201826.10.2018

Zrušení výběrového řízení - referent / referentka v oddělení rozvoje ICT odboru kancelář starosty
Volná pracovní místa
10.10.201826.10.2018

Zrušení VŘ - referent / referentka v oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a výstavby
Volná pracovní místa
10.10.201826.10.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu, Řešovská, PROZNAK Praha s.r.o.
Odbor dopravy
10.10.201826.10.2018

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště a ochr. zábor., Pernerova, DI International, s.r.o.
Odbor dopravy
12345678