Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
26.02.202415.03.2024

Záměr pronajmout kavárnu v ul. Sokolovská o výměře 92,83 m2
Odbor správy majetku
26.02.202425.04.2024

Upuštění od dražby - k.ú. Mirovice, obec Mirovice, okr. Písek, 2/3 podíl BJ č. 310/3, parc.č. 431
Dražby
26.02.202420.03.2024

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Ke Hřišti, Na Průhonu, Fořtova dne: 20. 3. 2024
Přerušení dodávek energií
26.02.202413.03.2024

Rozhodnutí - Pernerova, vodovodní, dešťová a splašková přípojka, MANABAU s. r. o.
Odbor dopravy
26.02.202402.04.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje HMP a VVURÚ
Magistrát hl. m. Prahy
23.02.202427.03.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Ústí n/Labem, k.ú. Svádov, parc.č. 716/6, 717/103, 717/55, 717/61,67
Dražby
23.02.202410.03.2024

oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Nové kabelové vedení 110 kV mezi stávajícími PHO a PKA, k.ú
Odbor územního rozvoje a výstavby
23.02.202424.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Černého, Škoda, RZ: ADL 93-43
Správa služeb hlavního města Prahy
23.02.202424.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Ústecká, Iveco, RZ: 3H8 8707
Správa služeb hlavního města Prahy
23.02.202431.10.2024

Podmínky na dotace-r.2024
Dotace
23.02.202411.03.2024

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení veřejných opatrovníků v OSVZ ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
23.02.202411.03.2024

Výběrové řízení - vedoucí/vedoucího oddělení veřejných opatrovníků v OSVZ ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
23.02.202411.03.2024

Odročení dražby nemovité věci na neurčito - k.ú. Letňany, obec Praha, BJ č. 567/9, parc.č. 757/44
Dražby
22.02.202425.03.2024

Veřejná vyhláška - ul. V Zámcích - řešení dopravní situace
Odbor dopravy
21.02.202415.05.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Kolovraty, obec Praha, RD Kolovraty čp. 587, parc.č. 1263/4, 1263/61
Dražby
21.02.202415.05.2024

Dražba nemovité věci - k.ú.Ruzyně, BJ č.22/4,parc.č. 102/1,103/1 a parc.č. 101/1 (podíl-2819/13147)
Dražby
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace K Ládví, Smart, RZ: 5A7 5033
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Ronkova, Volkswagen, RZ: 7AH 5997
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Kubišova, Citroën, RZ: 5J6 4145
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Hlaváčova, Opel, RZ: 8A3 9875
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace K Ládví, Škoda, RZ: 1A1 0798
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Ďáblická, Audi, RZ: 8U2 2483
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Na hranicích, Mercedes, RZ: 7AH 9574
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace U Stírky, Volkswagen, RZ: 4A3 9377
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Přívorská, Lancia, RZ: AKD 72-96
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Čumpelíkova, Škoda, RZ: AHK 51-55
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202422.04.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Františka Kadlece, Škoda, RZ: 5A0 3102
Správa služeb hlavního města Prahy
21.02.202408.03.2024

Stanovisko EIA "Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice"
Magistrát hl. m. Prahy
21.02.202408.03.2024

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Na kopečku, před č.p. 1282/1
Odbor dopravy
20.02.202423.05.2024

Vyhlášení popisu věci - NP podvod při koupi bot na facebooku
Policie ČR
1234