Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234567
Vystaveno od–doNázev a oblast
22.03.201922.05.2019

Dražba nemovité věci - k.ú. Královéhradecký kraj, obec Úblice, spoluvlastnický podíl parc.č. 579, 5
Dražby
22.03.201922.05.2019

Dražba nemovité věci - k.ú. Královéhradecký kraj, obec Úblice, spoluvlastnický podíl parc.č. 693
Dražby
22.03.201922.05.2019

Dražba nemovité věci - k.ú. Královéhradecký kraj, obec Dřevěnice, spoluvlast. podíl parc.č. 1029
Dražby
22.03.201908.04.2019

Oznámení o zahájení řízení: Optická síť Cznet, Praha 8, Střížkov, Bešťákova, Černého, Roudnická
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.03.201908.04.2019

Oznámení o zahájení řízení: Rozšíření sítě, Pernerova ul., Praha 8, Prvního Pluku, Pernerova
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.03.201922.04.2019

Dražba movité věci - k.ú. Roudnice n/Labem, okres Litoměřice, stavba Roudnice n/Labem č.p. 1424
Dražby
22.03.201929.04.2019

Dražba nemovité věci v k.ú. Ďáblice, obec Praha, parc.č. 65/2, 1580/7
Dražby
22.03.201909.04.2019

Oznámení o zahájení správního řízení o odstranění vraku Citroën XM v ulici Pomořanská
Odbor dopravy
22.03.201929.05.2019

Dražba nemovité věci - k.ú. Spomyšl, okres Mělník, stavba Spomyšl č.p. 88
Dražby
22.03.201908.04.2019

Rozhodnutí -U Velké skály, Kostřínská, Před ústavem,....rekonstrukce komunikace, Dopravní inženýring
Odbor dopravy
22.03.201926.04.2019

Opakovaná dražba movitých věcí - Televize LG-32LG 5700, projektor EPSON
Dražby
21.03.201908.04.2019

Běžný dopis: Stavební úpravy terasy přiléhající k bytu č. 1234 ve 12. NP bytového domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.03.201908.04.2019

Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Nástavba bytového domu č.p.412-415, Křivenická 14,16,18,20
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.03.201908.04.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Vítkova 34, Petr Čada
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 396/66,o výměře 218m2, k.ú.Libeň
Odbor správy majetku
20.03.201923.09.2019

Vyhlášení popisu věci - teleskopický obušek, zalepené plastové sáčky s mincemi, whisky Jim Beam
Policie ČR
20.03.201905.04.2019

upuštění od dražby nemovitosti v k.ú. Bohdalec, obec Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, RD č.p. 3o
Dražby
20.03.201914.05.2019

Dražba nemovité věci - družstevní podíl člena BD Krynická, Krynická 502/23
Dražby
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí - Lodžská, natáčení, FILM MAKERS s. r. o.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, skládka materiálu, Sokolovská 79, PROZNAK Praha, s.r.o.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, ZS, lešení, stav. výtah, SOkolovská 31, Studio Atelier Group s.r.o.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí - Pod sídlištěm,Vršní,Nad Šutkou,Uzavřená a okolí,pokládka HDPE trubek, SUP-TECHNIK a. s.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Křivenická, před č.p. 419/28
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pomořanská /viz situace/
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chotovická, před č.p. 1754/2
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí - Kollárova, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Žádost o další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Kaňkovského před č.p. 1239/6
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Štětínská 353/37
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Frýdlantská /viz situace/
Odbor dopravy
19.03.201925.04.2019

Upuštění od dražby nemovitosti v k.ú. Mikulášovice, okres Děčín, Mikulášovice č.p. 923
Dražby
1234567