Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
15.01.202126.01.2021

Oznámení o místě uložení písmnosti - Alexandre Ulysse Remy
Odbor ekonomický
15.01.202122.01.2021

Prodloužení VŘ - 2 pracovní místa referent/ka v přestupkovém oddělení OSO ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
15.01.202108.02.2021

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení veřejného zadavatele OPS ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
15.01.202116.03.2021

Dražba nemovité věci - k.ú. Nahořany u Mladé Vožice, okres Tábor, parc. č. 44 a 865/2 - id. 1/2
Dražby
14.01.202101.02.2021

SŘ - TP, VISTA Usn. o opatrov. - KLOUŽEK David (r. 1981)
Odbor občansko-správní
14.01.202101.02.2021

Oznámení - vrak Citroën Jumper, barva bílá, RZ: 5H4 0937, NN3229 - parkoviště
Odbor dopravy
14.01.202101.02.2021

Rozhodnutí - Za Invalidovnou, Petra Slezáka, Kaizlovy sady, Urxova,...natáčení, SILVERSHOT s. r. o.
Odbor dopravy
13.01.202129.01.2021

záměr - Agentura CEZAA s.r.o.
Odbor správy majetku
13.01.202129.01.2021

Oznámení o uložení písemnosti pro: Šimun Dávid
Magistráty, MČ a MÚ
13.01.202129.01.2021

Upuštění od dražby nemovité věci - k.ú. Chlum u Dubé, okres Česká Lípa, Chlum č.p. 90
Dražby
13.01.202116.04.2021

Vyvěšení -žádost o součinnost ve věci převodu části pozemku parc. č. 583/50 k.ú. Libeň
Magistrát hl. m. Prahy
13.01.202129.01.2021

OOP přechodná úprava provozu - Projekt ZPS Praha 8- oblast 8.1 Karlín
Odbor dopravy
13.01.202112.02.2021

Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ, Praha 6 Bílá 1
Odbor školství
13.01.202129.01.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rodinný dům Troja
Odbor územního rozvoje a výstavby
12.01.202113.04.2021

Oznámení o odstranění vozidla z pozemni komunikace - Mitsubishi Carisma, ul. Bešťákova 457/5,P8
Správa služeb hlavního města Prahy
12.01.202116.02.2021

Dražba nemovité věci - byt.jednotka o vel. 2+1, k.ú. 730891 Libeň, byt. domu č.p. 930
Dražby
12.01.202128.01.2021

OOP - omezení vjezdu pivních kol do oblasti Karlína
Odbor dopravy
12.01.202128.01.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, ZS, Křižíkova - Florenc Gate, Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Odbor dopravy
12.01.202128.01.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Křižíkova 91, SOVA stavební s.r.o.
Odbor dopravy
12.01.202128.01.2021

Stanovení přech. úpr. provozu, odběrové místo COVID-19, parkoviště Bazén Šutka, TOP ZNAK
Odbor dopravy
12.01.202128.01.2021

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Radomská, před č.p. 473/9
Odbor dopravy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
11.01.202127.01.2021

Záměr pronajmout rychlé občerstvení v ul. Sokolovská čp. 120 o výměře 65,19 m2
Odbor správy majetku
11.01.202105.02.2021

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání -Hlavní město Praha
Finanční úřady
11.01.202127.01.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Kovářská čp. 1414-1415 a parc.č. 3287/1 dne: 27.1.2021
Přerušení dodávek energií
1234