Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12345678
Vystaveno od–doNázev a oblast
21.08.201719.09.2017

EURODRAŽBY.CZ a.s. - dražba nemovitostí v k.ú. Běšiny, okres Klatovy, čj. 059/2017-D
Dražby
21.08.201719.10.2017

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Iveta Glogrová - dražba nemovitostí v k.ú. Lysolaje, okres Hl.m. Praha
Dražby
21.08.201721.09.2017

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1825 ze dne 15.8.2017 - Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno
Odbor kancelář starosty
21.08.201706.09.2017

MČ Praha 3 - Oznámení zahájení řízení o povolení prodloužení platnosti povolení změny stavby vodního díla - Rekonstrukce kanalizace, ul. Koněvova
Magistráty, MČ a MÚ
21.08.201706.09.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Davídkova dne 6.9.2017
Přerušení dodávek energií
21.08.201705.09.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Do Údolí 230, 125, 159 dne 5.9.2017
Přerušení dodávek energií
18.08.201703.10.2017

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dermatovenerologie pro území hl.m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
21.08.201706.09.2017

Záměr pronajmout nemovitý majetek - Mazurská 484/2, k.ú. Troja, předem známému zájemci: ORL Mazurská s.r.o.
Odbor sociálních věcí
18.08.201721.09.2017

JUDr. Igor Ivanko - Dražební vyhláška č.j. 167 EX 10199/15-114 - dražba movitých věcí
Dražby
17.08.201704.09.2017

Vyrozumění o obsahu podaného odvolání - Odvolání proti usnesení Magistrátu hl.m. Prahy odboru stavebního řádu č.j. MHMP 1001438/2017 ze dne 19.6.2017
Magistrát hl. m. Prahy
18.08.201704.09.2017

Oznámení veřejnou vyhláškou . Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci U Meteoru před č. 6, před kostelem sv. Vojtěch a přilehlé komunikace (parkoviště), k.ú. Libeň
Odbor dopravy
18.08.201704.09.2017

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Klapkova, U Pískovny, Větrušická, Máslovická, Veltěžská, Mašínova, Líbeznická, Přemyšlenská, Bořanovická, Březiněveská
Odbor dopravy
18.08.201704.09.2017

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Pod Čimickým hájem, Čimická
Odbor dopravy
18.08.201704.09.2017

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Davídkova
Odbor dopravy
17.08.201729.08.2017

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Oznámení o nabídkovém řízení č. 10532/SVSL/2017
Ostatní
17.08.201704.09.2017

FÚ pro hl.m. Prahu, ÚzP pro Prahu 8 - oznámení o uložení písemnosti pro: Mariya Tyan
Finanční úřady
17.08.201704.09.2017

Usnesení - Obchodní centrum Ládví, k.ú. Kobylisy - MCP8 103468/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
17.08.201704.09.2017

Oznámení o zahájení územního řízení - Domov seniorů Bohnice, při komunikaci Řešovská, k.ú. Bohnice - MCP8 108258/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
17.08.201704.09.2017

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Vacínova, Na Žertvách, Novákových, Pod Náspem, Sokolovská a Náměstí Na Balabence
Odbor dopravy
17.08.201704.09.2017

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Pernerova, před č.p. 403/36
Odbor dopravy
17.08.201704.09.2017

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Křivenická, před č.p. 412/14
Odbor dopravy
17.08.201704.09.2017

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Třeboradická, před č.p. 1069/35
Odbor dopravy
17.08.201704.09.2017

Oznámení o místě uložení písemnosti pro: Jaromír Bílek
Odbor živnostenský a správních činností
17.08.201704.09.2017

Oznámení o místě uložení písemnosti pro: Naela Saydiová
Odbor živnostenský a správních činností
16.08.201719.09.2017

Exekutorský úřad České Budějovice, JUDr. Milan Bronec - Dražební vyhláška č.j 8 EX 351/05-98 - dražba nemovitosti, obec Milevsko, okres Písek
Dražby
16.08.201716.10.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. U Školské zahrady, Ke Stírce, Na Pěšinách dne 14.10.2017
Přerušení dodávek energií
16.08.201718.09.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. U Školské zahrady, Ke Stírce, Na Pěšinách dne 17.9.2017
Přerušení dodávek energií
16.08.201726.09.2017

Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal - Dražební vyhláška č.j. 081 EX 05625/07-308 - nemovitost v obci Loučeň, okres Nymburk, k.ú. Loučeň
Dražby
16.08.201712.09.2017

FÚ pro hl.m. Prahu, ÚzP pro Prahu 8 - Dražební vyhláška - dražba movité věci - Osobní automobil Volkswagen Passat CCD 3CC
Dražby
16.08.201712.09.2017

FÚ pro hl.m. Prahu, ÚzP pro Prahu 8 - Dražební vyhláška - dražba movité věci - Osobní automobil SMART Fortwo Coupe MHD 451
Dražby
12345678