Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.123
Vystaveno od–doNázev a oblast
29.09.202023.10.2020

Oznámení o prodeji majetku státu - hrobové zařízení k hrobu č.m. 367/368,odd. N I, k.ú. Bohnice
Ostatní
25.09.202030.10.2020

Žádost na MČ v PPR o zveřejnění dotačních programů HMP
Odbor kancelář tajemníka
25.09.202012.10.2020

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: odstranění dvorní terasy a stavební úpravy
Odbor územního rozvoje a výstavby
25.09.202026.11.2020

Nařízení HSHMP č. 13/2020 ze dne 24. 9. 2020
Odbor kancelář starosty
25.09.202012.10.2020

Oznámení o uložení písemnosti pro: Oleksandr Lukin
Finanční úřady
25.09.202012.10.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, stav. úpr. vjezdu, Na Průhonu, Ing. V. Kvasnička
Odbor dopravy
25.09.202012.10.2020

Rozhodnutí,povolení záboru,rekonstrukce chodníku, nepod. lešení., V zahradách x Na sypkém, A. Vlnová
Odbor dopravy
25.09.202012.10.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, Signal Festival 2020, Karlínské nám., MČ Praha 8
Odbor dopravy
25.09.202012.10.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, rekonstrukce komunikace, Cafourkova, PROZNAK PRAHA s.r.o.
Odbor dopravy
25.09.202012.10.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, pokládka HDPE trubek, Ke Stírce a okolí, Sup-Technik a.s.
Odbor dopravy
24.09.202004.11.2020

Dražba movitých věcí - automatická pračka Whirpool, komoda, pohovka červené čalounění a další
Dražby
24.09.202012.10.2020

Rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul.Lodžská
Odbor územního rozvoje a výstavby
23.09.202009.10.2020

Odročení dražby nemovité věci : okr: Litoměřice, k.ú Čížkovice, parc.č. 105/5, 105/7 a další
Dražby
23.09.202009.10.2020

Veřejná vyhláška: Změna v užívání části stavby dvou ateliérů - ateliér č. 210 v 2.NP a ateliéru č. 5
Odbor územního rozvoje a výstavby
23.09.202009.10.2020

Veřejná vyhláška: Změna v užívání části stavby - ateliéru č. 106 v 2.NP Polyfunkčního domu Střížkov
Odbor územního rozvoje a výstavby
23.09.202009.10.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Vršní x Nad Šutkou, KINDERWELT INVEST s.r.o.
Odbor dopravy
22.09.202008.10.2020

Oznámení o uložení písemnosti pro: Eva Lutzon
Finanční úřady
22.09.202009.10.2020

Výběrové řízení - referent/ka v odd. kontroly ovzduší, odpadů a správních činností v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
22.09.202008.10.2020

Záměr pronajmout lékařskou ordinaci v ul. Mazurská čp. 484 o výměře 85,82 m2
Odbor správy majetku
22.09.202009.10.2020

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení plánování a rozvoje OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
22.09.202008.10.2020

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: OMS PODA sídliště Bohnice - 3. etapa
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.09.202003.11.2020

Dražba nemovité věci - k.ú. Kozly u Tišic, obec Tišice, okres Mělník, parc.č. 547/29 - orná půda
Dražby
22.09.202027.10.2020

Dražba nemovité věci - k.ú. Kobylisy, obec Praha, byt P 1237/19, parc.č. 2364/31 - 3/4 podíl
Dražby
22.09.202008.10.2020

OOP - ul. Na Pěšině, V12c
Odbor dopravy
22.09.202008.10.2020

OOP - ul. Na Terase, osazení B4 "3,5t"
Odbor dopravy
21.09.202027.10.2020

Dražba nemovité věci - k.ú. Bohnice, obec Praha, bytová jednotka v SJM č. 529/16, Dolákova 529
Dražby
21.09.202022.10.2020

Nařízení HSHMP č. 11/2020 ze dne 18. 9. 2020
Odbor kancelář starosty
21.09.202022.10.2020

Nařízení HSHMP č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020
Odbor kancelář starosty
21.09.202022.10.2020

Nařízení HSHMP č. 10/2020 ze dne 18. 9. 2020
Odbor kancelář starosty
21.09.202007.10.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, demontáž jeřábu, Na sypkém x V zahradách, Adéla Vlnová
Odbor dopravy
123