Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
15.06.202122.07.2021

Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00
Magistrát hl. m. Prahy
15.06.202101.07.2021

Zrušení dražební vyhlášky - parc.č. 359/24, 359/26, 359/27 - zahrada - k.ú. Lety , okr. Písek
Dražby
14.06.202119.07.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Veltěžská 339-340, 342, 571, 656 dne: 19. 7. 2021
Přerušení dodávek energií
14.06.202113.07.2021

Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu
Magistrát hl. m. Prahy
14.06.202109.07.2021

Výběrové řízení - vedoucího/vedoucí v přestupkovém oddělení OD ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
14.06.202124.06.2021

Prodloužení VŘ - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
14.06.202109.07.2021

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení zón placeného stání OD ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
14.06.202108.09.2021

Dražba nemovitých věcí - k.ú. Staré Nechanice, obec Nechanice, parc.č. 271, 68/18, budova č.p. 150
Dražby
14.06.202114.07.2021

Dražba nemovité věci - k.ú. Teletín, obec Krňany, rod. rekr. Teletín 133, st. parc. č. 164
Dražby
11.06.202128.06.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Novostavba bytového domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
11.06.202128.06.2021

Veřejná vyhláška: Novostavba rodinného domu, přípojky vody, kanalizace a plynu, uliční oplocení
Odbor územního rozvoje a výstavby
11.06.202128.06.2021

Odročení dražby - k.ú. Kobylisy, parc.č. 2420, byt.dům, LV 8057, č.p. 1334, 1335, 1336, 1337, 1338,
Dražby
11.06.202128.06.2021

Výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: Projekt úprav veřejných prostranství v okolí
Odbor územního rozvoje a výstavby
11.06.202112.07.2021

Výsledky dotačního řízení v sociální oblasti 2021 - zveřejnění
Odbor zdravotnictví a sociálních služeb
10.06.202128.06.2021

Oznámení o uložení písemnosti pro: Sik Konstantina Vasiliki
Finanční úřady
10.06.202128.06.2021

Uložení zásilky: Zahradní domek na parcele 1016/165 k.ú. Čimice při bytovém domě č.p.864, Zaječická
Odbor územního rozvoje a výstavby
10.06.202128.06.2021

Rozhodnutí - společné povolení: Novostavba ambulantní zdravotní zařízení
Odbor územního rozvoje a výstavby
10.06.202128.06.2021

OOP MHMP - ul. Ústecká, úprava přechodu pro chodce- úřední deska
Odbor dopravy
10.06.202128.06.2021

Rozhodnutí - Nad Hercovkou, rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace, Daniel Vácha
Odbor dopravy
10.06.202128.06.2021

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Novákových, před č.p. 895/11
Odbor dopravy
10.06.202128.06.2021

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Turnovská, před č.p. 441/8
Odbor dopravy
10.06.202128.06.2021

Veřejná vyhláška - Úpravy ZPS - rozšíření počtu parkovacích míst, ul. Střížkovská, Děčínská
Odbor dopravy
10.06.202127.06.2021

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 61,69 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/8...
Odbor správy majetku
09.06.202125.06.2021

Upuštění od dražby nemovité věci - k.ú. Třebešice, obec Třebešice, Třebešice č.p. 12, parc.č. 17 ...
Dražby
09.06.202125.06.2021

Upuštění od dražby movité věci - osobní automobil Ford Kuga, RZ: 1BJ0345
Dražby
09.06.202120.07.2021

Dražba movité věci - lyže Nordica, vč. vázání + hůlky
Dražby
09.06.202125.06.2021

Rozhodnutí - Feřtekova, Eledrova, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
09.06.202117.06.2021

Veřejné 14. zasedání Zasupitelstva městské části Praha 8
Odbor kancelář starosty
08.06.202124.06.2021

Veřejná vyhláška - ul. Na Truhlářce, B32 "průjezd zakázán"
Odbor dopravy
08.06.202124.06.2021

OOP - ul. U parku, parkoviště s parkovacím kotoučem
Odbor dopravy
1234