Úřední deska

Fyzická úřední deska (v listinné podobě) je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.123456789
Vystaveno od–doNázev a oblast
22.03.201707.04.2017

Prodloužení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka v oddělení provozu ICT, odbor kancelář starosty ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
22.03.201730.03.2017

Prodloužení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka v oddělení veřejného zadavatele, odbor právních služeb ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
22.03.201707.04.2017

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti pro: Jaroslav Mázl - D3 Vodohospodářské objekty
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.03.201707.04.2017

EURODRAŽBY.CZ a.s. - oznámení o upuštění od veřejné dražby čj. 509/2016-N
Dražby
22.03.201707.04.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Hercovkou
Odbor dopravy
22.03.201707.04.2017

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Havlínova
Odbor dopravy
22.03.201705.05.2017

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru endokrinologie a diabetologie pro území hl.m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
22.03.201705.05.2017

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecná sestra - domácí péče pro území hl.m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
22.03.201710.05.2017

MČ Praha 12 - konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky p.o. ZŠ profesora Švejcara v Praze 12
Magistráty, MČ a MÚ
22.03.201724.04.2017

Katastrální úřad pro hl.m. Prahu - oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Třeboradice
Ostatní
21.03.201707.04.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent / referentka v personálním oddělení odboru kancelář tajemníka ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
21.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod Čertovou skalou, před č.p. 824/2
Odbor dopravy
21.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Krynická, před č.p. 497/13
Odbor dopravy
21.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kaňkovského, před č.p. 1239/6
Odbor dopravy
21.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Lodžská, k.ú. Troja
Odbor dopravy
21.03.201706.04.2017

Územní rozhodnutí - Nový pavilon FZÚ, Praha, Libeň - MCP8 021221/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Glowackého
Odbor dopravy
21.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Braunerova
Odbor dopravy
21.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Heydukova
Odbor dopravy
21.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Heydukova, Sokolovská a Palmovka
Odbor dopravy
21.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Meteoru, k.ú. Libeň
Odbor dopravy
20.03.201713.04.2017

Oznámení o volném pracovním místě - referent/referentka v oddělení účetní evidence v ekonomickém odboru
Volná pracovní místa
20.03.201731.03.2017

Oznámení o místě uložení písemnosti pro: Jan Valenta
Odbor ekonomický
20.03.201705.04.2017

Oznámení zahájení územního řízení - HFC River Gardens - pokládka sdělovacího vedení spol. UPC Česká republika s.r.o. - MCP8 036456/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
20.03.201705.04.2017

Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí - Nástavba objektů B, D ve vnitrobloku domu, Karlín, při ul. Vítkova - MCP8 036384/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
20.03.201705.04.2017

Záměr pronajmout pozemky v k.ú. Libeň předem známému zájemci: Ing. Petr Damborský, Ing. Jan Zabranský
Odbor správy majetku
20.03.201705.04.2017

Záměr pronajmout pozemek v k.ú. Bohnice, předem známému zájemci: Vladimíra Dvořáková
Odbor správy majetku
20.03.201705.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Sokolovská
Odbor dopravy
20.03.201706.04.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 8, Komplexní úklid komunikací
Odbor dopravy
20.03.201703.05.2017

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území hl.m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
123456789