Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12
Vystaveno od–doNázev a oblast
02.12.202120.12.2021

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, Vítkova, MDR stavby s.r.o.,2 kontejnery
Odbor dopravy
02.12.202120.12.2021

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, Březinova um. výt. a zařízení st.
Odbor dopravy
02.12.202120.12.2021

Veřejná vyhláška - ul. Vršní, zjednosměrnění části ulice, nebezpečná dopravní situace
Odbor dopravy
01.12.202117.12.2021

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání p. k. - ul. Thámova 136/8, Eduard Kesl, umístění autojeřábu
Odbor dopravy
01.12.202117.12.2021

Rozhodnutí o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě
Odbor dopravy
01.12.202117.12.2021

Veřejná vyhláška - ul. Na Sypkém, B28, nemožnost průjezdu
Odbor dopravy
29.11.202115.12.2021

Prodloužení vyhrazených parkovacích míst, MČ Praha - Dolní Chabry
Odbor dopravy
29.11.202115.12.2021

Rozhodnutí - Kurkova, zařízení staveniště, Jubosa s. r. o.
Odbor dopravy
29.11.202115.12.2021

OOP - běžná údržba komunikací, celoroční DIR 2022, TSK hl. m. Prahy
Odbor dopravy
29.11.202115.12.2021

Záměr pronajmout objekt U Meteoru 676/8, Praha 8 - Libeň
Odbor kancelář starosty
29.11.202115.12.2021

VV - Neznámý majitel
Odbor občansko-správní
26.11.202113.12.2021

Rozhodnutí o prodloužení zvláštního užívání pozemní komunikace, ELVYKA, s.r.o., Pernerova,kontejnery
Odbor dopravy
25.11.202113.12.2021

Rozhodnutí - Hnězdenská, Eledrova, natáčení, DonArt production, s. r. o.
Odbor dopravy
25.11.202113.12.2021

OOP - ul. Vršní, V12a
Odbor dopravy
25.11.202113.12.2021

OOP - ul. Jestřebická 644/8, V12a
Odbor dopravy
24.11.202110.12.2021

OOP - Stanovení přechodné úpravy dopravního značení v ul. Františka Kadlece
Odbor dopravy
24.11.202110.12.2021

Rozhodnutí - Vítkova, Křižíkova, natáčení, FILM HUNTERS s. r. o.
Odbor dopravy
24.11.202102.12.2021

Veřejné 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8
Odbor kancelář starosty
23.11.202109.12.2021

veřejná vyhláška - ul. Přádova, V12c před vjezdem do garáží
Odbor dopravy
23.11.202108.12.2021

Vyrozumění o probíhajícím řízení - vyvěšení na ÚD
Odbor dopravy
22.11.202108.12.2021

Rozhodnutí - Feřtekova,Eledrova,Velká skála,K Haltýři,Nad Vavrouškou, Kubova, Lyčkovo nám., natáčení
Odbor dopravy
22.11.202108.12.2021

Rozhodnutí - Sokolovská, Březinova, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
22.11.202108.12.2021

SŘ - TP, VISTA ROZH. o zruš. TP - DRESLER Jan (r. 1987)
Odbor občansko-správní
18.11.202117.01.2022

Konkurs - MŠ Kotlaska
Odbor školství
18.11.202106.12.2021

Veřejná vyhláška - ul. Spořická, sjednocení DZ (D. Chabry)
Odbor dopravy
18.11.202106.12.2021

Žádost o zaslání úplného správního spisu a stanoviska - BYTY PODKOVA
Odbor dopravy
18.11.202106.12.2021

Veřejná vyhláška - ul. Toruňská, vyznačení jednotlivých parkovacích stání
Odbor dopravy
18.11.202103.12.2021

Rozhodnutí - jasan ztepilý, k.ú. Libeň, parc.č. 286/3, Na Korábě 2483/3
Odbor životního prostředí
16.11.202102.12.2021

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Vratislavská, před č.p. 388/3
Odbor dopravy
16.11.202102.12.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, akce Rozsvěcení vánočního stromku, U Parku, MČ Praha - Březiněves
Odbor dopravy
12