Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12
Vystaveno od–doNázev a oblast
22.03.201909.04.2019

Oznámení o zahájení správního řízení o odstranění vraku Citroën XM v ulici Pomořanská
Odbor dopravy
22.03.201908.04.2019

Rozhodnutí -U Velké skály, Kostřínská, Před ústavem,....rekonstrukce komunikace, Dopravní inženýring
Odbor dopravy
21.03.201908.04.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Vítkova 34, Petr Čada
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí - Lodžská, natáčení, FILM MAKERS s. r. o.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, skládka materiálu, Sokolovská 79, PROZNAK Praha, s.r.o.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, ZS, lešení, stav. výtah, SOkolovská 31, Studio Atelier Group s.r.o.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí - Pod sídlištěm,Vršní,Nad Šutkou,Uzavřená a okolí,pokládka HDPE trubek, SUP-TECHNIK a. s.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pomořanská /viz situace/
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Křivenická, před č.p. 419/28
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chotovická, před č.p. 1754/2
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Rozhodnutí - Kollárova, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Žádost o další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Kaňkovského před č.p. 1239/6
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Štětínská 353/37
Odbor dopravy
20.03.201905.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Frýdlantská /viz situace/
Odbor dopravy
19.03.201904.04.2019

SŘ - TP, VISTA ROZH. o zruš. TP s opatrov. - ROLEČEK Miroslav (r.1968)
Odbor občansko-správní
18.03.201903.04.2019

OOP - "Komplexní úklid komunikací"
Odbor dopravy
15.03.201931.12.2019

Oznámení o zveřejňování dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Odbor ekonomický
15.03.201901.04.2019

Rozhodnutí - Pod zámečkem, vybudování vjezdu, Jiří Toman
Odbor dopravy
14.03.201901.04.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Batličkova, před č.p. 1976/0
Odbor dopravy
14.03.201901.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chvatěrubská, před č.p. 352/8
Odbor dopravy
14.03.201901.04.2019

Rozhodnutí - Křivenická, rekonstrukce horkovodu, Tittelbach Group s. r. o.
Odbor dopravy
14.03.201901.04.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Hlaváčova, před č.p. 1158/14
Odbor dopravy
14.03.201901.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místo pro ZTP, Mirovická, před č.p. 1079/52
Odbor dopravy
14.03.201901.04.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Křivenická, před č.p. 419/28
Odbor dopravy
13.03.201929.03.2019

SŘ - Bambuch Jiří - veřejná vyhláška
Odbor občansko-správní
13.03.201929.03.2019

Rozhodnutí - Kotlaska, vybudování vjezdu, Remonta NOVA, s. r. o.
Odbor dopravy
13.03.201929.03.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Kotlaska, Aliaksei Tsedryk
Odbor dopravy
13.03.201929.03.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, Garden Food Festival, Kaizlovy sady, U Invalidovny a okolí, MČ Praha 8
Odbor dopravy
13.03.201929.03.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, stav. výtah a ZS, U pošty 5, REBOS s.r.o.
Odbor dopravy
13.03.201929.03.2019

Rozhodnutí - Za Poříčskou bránou, Sokolovská, Ke Štvanici, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
12