Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
30.09.202217.10.2022

Rozhodnutí - Za Invalidovnou, U Invalidovny, Molákova, natáčení, Stillking Features, s. r. o.
Odbor dopravy
29.09.202217.10.2022

Rozhodnutí - Křižíkova, Prvního pluku, Sokolovská, pokládka optických kabelů, SUPTel a. s.
Odbor dopravy
29.09.202217.10.2022

Rozhodnutí - Pobřežní, výkop pro kNN, Pronto Elektro Praha, s. r. o.w
Odbor dopravy
29.09.202217.10.2022

Rozhodnutí - Za Invalidovnou, U Invalidovny, natáčení, Filmbusters s. r. o.
Odbor dopravy
29.09.202217.10.2022

Rozhodnutí - Bukolská, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
26.09.202212.10.2022

Rozhodnutí - Za Invalidovnou, natáčení, DíkyČau s. r. o.
Odbor dopravy
26.09.202212.10.2022

Rozhodnutí - Křižíkova, Karlínské náměstí, Březinova, Sovova,....natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
26.09.202212.10.2022

Rozhodnutí - Pernerova, natáčení, NW location s. r. o.
Odbor dopravy
22.09.202210.10.2022

Rozhodnutí o povolení záboru - autojeřáb - Vojenova 2481 - ALEŠ VESELKA
Odbor dopravy
22.09.202210.10.2022

Rozhodnutí o povol. záboru - vypark, stav. vjezd, uzavír - U školské zahrady - INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Odbor dopravy
22.09.202210.10.2022

Rozhodnutí o povolení záboru - ZS - prodloužení - Klíčanská 461 - IPM Building s.r.o.
Odbor dopravy
22.09.202210.10.2022

Rozhodnutí - U Dětského domova, rekonstrukce komunikace, Dopravní inženýring Praha s. r. o.
Odbor dopravy
22.09.202210.10.2022

Rozhodnutí - Rohanské nábřeží, pokládka kVN + stání pracovního vozidla, EQUANS Services a. s.
Odbor dopravy
22.09.202203.10.2022

Výzva - odstranění pevné překážky, ul. Srbova
Odbor dopravy
21.09.202207.10.2022

Rozhodnutí - U Sluncové, pokládka kabelů NN + ZS, Pronto Elektro Praha s. r. o.
Odbor dopravy
19.09.202205.10.2022

Rozhodnutí - Březinova, Kaizlovy sady, Urxova..výměna zemních modulů regulátoru tlaku plynu, PPSD
Odbor dopravy
19.09.202205.10.2022

Rozhodnutí o povolení záboru - kontejner - Kaizlovy sady 423 - SPEKTROSTAV
Odbor dopravy
19.09.202205.10.2022

Rozhodnutí o povolení záboru - stavební jeřáb - Švábky - před parc.č. 763/18;763/67 - DANIEL VÁCHA
Odbor dopravy
19.09.202205.10.2022

Rozhodnutí o prodloužení záboru - Pernerova 413 - ZS, kontejnery - ELVYKA s.r.o.
Odbor dopravy
19.09.202205.10.2022

Veřejná vyhláška - návrh DZ, ul. Na Korábě, V12a před vjezdem
Odbor dopravy
16.09.202203.10.2022

Rozhodnutí - Švábky, pokládka kVN, Pronto Elektro Praha s. r. o.
Odbor dopravy
15.09.202203.10.2022

Rozhodnutí o změnu RZ 7AK 0838 na 5SX 2575 - Pavlák Jozef - Hlaváčova
Odbor dopravy
15.09.202203.10.2022

Rozhodnutí o změnu SPZ 3A48725 na SPZ 6S78880 - Šedina Josef - Uzavřená
Odbor dopravy
15.09.202203.10.2022

Rozhodnutí - K Velké skále, NTL plynovod a plynovodní přípojka, Jan Meduna
Odbor dopravy
15.09.202203.10.2022

Rozhodnutí - Učitelská, oprava povrchu chodníku a vozovky, Ing. Štěpán Marek
Odbor dopravy
15.09.202203.10.2022

Rozhodnutí - Na Šutce x Pod Přesypem, stavba bezbariérové přechodu pro chodce, IPPOS BOHEMIA s. r. o
Odbor dopravy
14.09.202230.09.2022

Stanovení OOP - rekonstrukce přístřešků zastávek MHD - TECHNOLOGIE HL.M. PRAHY
Odbor dopravy
14.09.202230.09.2022

Rozhodnutí o povolení záboru - mobilní jeřáb - Šaldova 337/15 - METROSTAV a.s.
Odbor dopravy