Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12
Vystaveno od–doNázev a oblast
29.05.202015.06.2020

Rozhodnutí - Nad Rokoskou, Květinářská, přípojky IS - voda, plyn, kanalizace, SAPROS, spol. s r. o.
Odbor dopravy
28.05.202015.06.2020

Stanovení přechodné úpravy - Křižíkova prodl. termínu - demolice objektu, Dopr. inž. Praha
Odbor dopravy
28.05.202015.06.2020

Rozhodnutí - Karlínské náměstí,Kollárova,Křižíkova,Peckova,rekonstrukce VO,Dopravní inženýring Praha
Odbor dopravy
26.05.202011.06.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Nad Rokoskou 1, SAPROS spol. s r.o.
Odbor dopravy
22.05.202008.06.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Pakoměřická, Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Odbor dopravy
22.05.202008.06.2020

Rozhodnutí - Vysočanská, Březenská, oprava horkovodu, provizorní vedení, Tittelbach Group s. r. o.
Odbor dopravy
22.05.202008.06.2020

OOP - dopravní značení ul. Bešťákova
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného prakovacího místa pro ZTP, U Sluncové /viz situace/
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Ronkova, před č.p. 1831/6
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Prodloužení vyhrazených parkovacích míst, Cukrárna Na Pěšině, Spořická
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Nekvasilova /viz situace/
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Okořská, před č.p. 338/13
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Famfulíkova /viz situace/
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Cafourkova /viz situace/
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Mirovická, před č.p. 1090/38
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Křivenická, před č.p. 419/28
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Hrubého, před č.p. 1202/8
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chvatěrubská, před č.p. 355/14
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Vítkova, před č.p. 350/34
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Radomská, před č.p. 474/11
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Krynická, před č.p. 492/3
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Hlaváčova, před č.p. 1164/2
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Zelenohorská, před č.p. 510/9
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa proZTP, Feřtekova /viz situace/
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Krosenská, před č.p. 541/14
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Frýdlantská, před č.p. 1299/8
Odbor dopravy
20.05.202005.06.2020

Rozhodnutí - Eledrova, rekonstrukce horkovodu, Tittelbach Group s. r. o.
Odbor dopravy
20.05.202005.06.2020

Rozhodnutí - Libčická, doplnění veřejného osvětlení, FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o.
Odbor dopravy
20.05.202005.06.2020

Žádost - Klapkova, rekonstrukce kanalizace a vodovoních řadů, Dopravní inženýring Praha s. r. o.
Odbor dopravy
19.05.202004.06.2020

Rozhodnutí - Měděnecká, Na Pěšině, Pod Křížem, plynovodní přípojka + ZS, REVIS - Praha,spol. s r. o.
Odbor dopravy
12