Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
14.10.201925.11.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - všeobecné praktické lékařství
Magistrát hl. m. Prahy
07.10.201907.11.2019

SÚ_Oznámení o zahájení řízení - jednání/bez jednání: Modernizace trati Praha - Bubny (včetně) - Prah
Magistrát hl. m. Prahy
07.10.201922.11.2019

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
03.10.201915.11.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - tělovýchovné lékařství
Magistrát hl. m. Prahy
30.09.201931.10.2019

Oznámení - veřejné projednání US Holešovice Bubny - Zátory
Magistrát hl. m. Prahy
30.09.201916.10.2019

M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: umístění stavby - Administrativní objekt " The Office
Magistrát hl. m. Prahy
30.09.201911.11.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - nutriční terapeut
Magistrát hl. m. Prahy
25.09.201901.11.2019

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3104/10 ÚP SÚ HMP - změna bez VVURÚ
Magistrát hl. m. Prahy
23.09.201924.10.2019

Usn. ZHMP č. 9/36 ze dne 19.9.2019 k návrhu obec. záv. vyhl., kterou se zakazuje spalování vybraných
Magistrát hl. m. Prahy
23.09.201924.10.2019

Usn ZHMP č. 9/117 k návrhu obec. záv. vyhl., kterou se mění obec. záv. vyhl. č. 1/2016 Sb.hl.m.Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
23.09.201924.10.2019

Usn. ZHMP č. 9/67 k návrhu na vydání obec. záv. vyhl. o výši koeficientů pro výpočet daně z nem. věc
Magistrát hl. m. Prahy
19.09.201901.11.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - infekční lékařství
Magistrát hl. m. Prahy
19.09.201901.11.2019

VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - praktické lékařství pro děti a dorost
Magistrát hl. m. Prahy
13.09.201924.10.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - alergologie a klinická imunologie
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - zubní lékařství
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - cévní chirurgie - 1denní péče
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - chirurgie
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - chirurgie - 1denní péče
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - urologie
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - ortodoncie
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - ORL a chirurgie hlavy a krku - 1denní péče
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - gynekologie a porodnictví
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - všeobecná sestra - domácí péče
Magistrát hl. m. Prahy
12.09.201924.10.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - reprodukční medicína
Magistrát hl. m. Prahy
04.09.201915.10.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - angiologie
Magistrát hl. m. Prahy