Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
22.02.202125.03.2021

Usn. ZHMP č. 24/38 ze dne 18.2.2021 k návrhu obec.záv.vyhl o školských obvodech základních škol
Magistrát hl. m. Prahy
11.02.202101.03.2021

Rohan City – Sekce E - zveřejnění oznámení záměru
Magistrát hl. m. Prahy
08.02.202117.03.2021

Oznámení o veřejném projednání vlny 26 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
26.01.202126.02.2021

Usn. RHMP č. 120 ze dne 25.1.2021, k návrhu nařízení,kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb.hl.m.P.
Magistrát hl. m. Prahy
26.01.202126.02.2021

Usn. ZHMP č. 23/4 ze dne 21.1.2021,k návrhu obec.záv.vyhl.,kterou se mění obec.záv.vyhl. č. 55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
26.01.202115.03.2021

Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
26.01.202115.03.2021

Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
26.01.202104.03.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00
Magistrát hl. m. Prahy
13.01.202116.04.2021

Vyvěšení -žádost o součinnost ve věci převodu části pozemku parc. č. 583/50 k.ú. Libeň
Magistrát hl. m. Prahy