Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
20.11.201715.12.2017

Prodloužení výběrového řízení - referent/referentka v oddělení územního rozhodování v odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
14.11.201730.11.2017

Zrušení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka oddělení výkonu státní správy, kontroly a sankčních řízení v odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa
14.11.201730.11.2017

Oznámení o volném pracovním místě - provozář v oddělení okamžitého úklidu v odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa
10.11.201723.11.2017

Prodloužení výběrového řízení - referent/referentka v oddělení veřejného zadavatele odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
10.11.201723.11.2017

Prodloužení výběrového řízení - referent/referentka v oddělení evidenčně-analytickém a svobodnému přístupu k informacím odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
02.11.201720.11.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí / vedoucího v oddělení plošné správy území v odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
02.11.201721.11.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/referentka v oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
01.11.201720.11.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí / vedoucího v oddělení správním odbor živnostenský a správních činností ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
01.11.201720.11.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí / vedoucího v oddělení přestupkovém odbor živnostenský a správních činností ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.10.201720.11.2017

Prodloužení výběrového řízení - referent/referentka v oddělení územního rozhodování v odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
03.10.201723.11.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent / referentka v oddělení evidenčně-analytickém a svobodnému přístupu k informacím, odbor právních služeb ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
03.10.201723.11.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent / referentka v oddělení veřejného zadavatele odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
01.08.201715.12.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/referentka v oddělení územního rozhodování odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa