Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
01.07.202218.07.2022

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.06.202207.07.2022

Výběrové řízení - referent/referentka v přestupkovém oddělení odboru dopravy ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.06.202207.07.2022

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení stavebního řádu odboru OÚRV UMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.06.202207.07.2022

VŘ - 2 pracovní místa referent/referentka v odd. sociálně-právní ochrany dětí OSV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.06.202207.07.2022

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení územního rozhodování OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
14.06.202204.07.2022

Výběrové řízení - referent/referentka v odd. evidence obyvatel osobních dokladů v OSO ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa