Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
18.01.201906.02.2019

Výběrové řízení - referent/tka v odd. architekta MČ a strategického rozvoje OKS ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
18.01.201904.02.2019

Výběrové řízení - referent/tka v odd. ochrany přírody odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
10.01.201928.01.2019

Výběrové řízení - vedoucí/vedoucího odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
09.01.201925.01.2019

Výběrové řízení - referent/tka v oddělení bezmotorové dopravy a bezpečnosti provozu ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
08.01.201924.01.2019

VŘ - referent/tka v oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
08.01.201924.01.2019

VŘ - referent/tka v odd. evidenčně-analytickém a svobodnému přístupu k informacím OPS ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa