Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
10.07.202030.09.2020

Podmínky pro poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s pandemií COVID - 19 a text Dohody o poskyt
Odbor správy majetku
09.07.202027.07.2020

Záměr pronajmout lékařskou ordinaci v ul. Mazurská čp 484 o výměře 54,95 m2
Odbor správy majetku
15.04.202015.07.2020

Oznámení o zamýšleném převodu
Odbor správy majetku
02.01.202031.12.2020

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku


Zásady postupu prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku


Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8
Odbor správy majetku