Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
05.02.201921.02.2019

Záměr pronajmout oční optiku v ul. Mazurská čp. 484 o výměře 35 m2
Odbor správy majetku
01.02.201918.02.2019

Záměr pronajmout sklad v ul. Mazurská čp 484 o výměře 14,09 m2
Odbor správy majetku
01.02.201918.02.2019

Záměr pronajmout komunitní centrum v ul. Nekvasilova čp 625 o výměře 126,93 m2
Odbor správy majetku
01.02.201918.02.2019

Záměr pronajmout stomatologickou ordinaci v ul. Mazurská čp 484 o výměře 179,98 m2
Odbor správy majetku
07.01.201931.12.2019

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku


Zásady postupu prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku


Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8
Odbor správy majetku