Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
23.04.201909.05.2019

Záměr pronajmout kavárnu, cukrárnu v ul. nám. Dr. V. Holého čp 1059 o výměře 122,37 m2
Odbor správy majetku
15.04.201916.05.2019

Výzva více zájemcům k podání nabídky na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání Sokolo
Odbor správy majetku
15.04.201902.05.2019

Záměr pronajmout sklad v ul. Bínova čp 534 o výměře 31,10m2
Odbor správy majetku
10.04.201926.04.2019

záměr - pronájem částí pozemků parc.č. 737/2 a 739/2, Karlín, Komunitní zahrada Palmovka,z.s.
Odbor správy majetku
08.04.201909.05.2019

soutěž Sokolovská 449/501
Odbor správy majetku
07.01.201931.12.2019

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku


Zásady postupu prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku


Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8
Odbor správy majetku