Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
29.06.202215.07.2022

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 532/44, Střížkov
Odbor správy majetku
23.06.202215.07.2022

záměr pronájmu pozemku parc. č. 133/3, Bohnice
Odbor správy majetku
22.06.202208.07.2022

Záměr pronajmout nestátní zdravotnické zařízení na Nám.Dr. V. Holého čp. 1056 o výměře 116,27 m2
Odbor správy majetku
22.06.202208.07.2022

Záměr pronajmout nestátní zdravotnické zařízení na Nám.Dr. V. Holého čp. 1056 o výměře 108,60 m2
Odbor správy majetku
22.06.202208.07.2022

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 606/67, Kobylisy
Odbor správy majetku
09.03.202231.12.2022

Zásady a podmínky pro nakládání s byty
Odbor správy majetku
07.01.202131.12.2030

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku