Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
26.02.202415.03.2024

Záměr pronajmout kavárnu v ul. Sokolovská o výměře 92,83 m2
Odbor správy majetku
15.02.202404.03.2024

záměr - DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o.
Odbor správy majetku
12.02.202401.03.2024

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1307/1, Troja, stánky Krakov
Odbor správy majetku
12.02.202401.03.2024

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 26/2, Čimice, CEZAA, s.r.o.
Odbor správy majetku
25.01.202331.12.2030

Zásady a podmínky pro nakládání s byty
Odbor správy majetku
12.01.202331.12.2030

Zásady pronajímání prostorů sloužících podnikání
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku