Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
18.02.202108.03.2021

Pronájem pozemku parc. č. 2775/1, k.ú. Libeň - spol. BAUIQ a.s.
Odbor správy majetku
15.02.202109.03.2021

záměr pronajmout Pernerova 288, k. ú. Karlín
Odbor správy majetku
15.02.202109.03.2021

záměr pronajmout Vacínova396/5, k. ú. Libeň
Odbor správy majetku
15.02.202109.03.2021

záměr pronajmout Zenklova 162 220, k. ú. Kobylisy
Odbor správy majetku
11.02.202131.03.2021

Podmínky pro poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s COVID - 19
Odbor správy majetku
10.02.202127.02.2021

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 23,92 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/8...
Odbor správy majetku
07.01.202131.12.2030

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku


Zásady postupu prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku


Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8
Odbor správy majetku