Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
18.06.202408.07.2024

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 94,79 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/8...
Odbor správy majetku
10.06.202426.06.2024

Záměr pronajmout cukrárna, kavárna v ul. U Synagogy 236/2 o výměře 257,66 m2
Odbor správy majetku
05.06.202421.06.2024

Záměr pronajmout kavárnu a její zázemí na pozemku parc. č. 1307/51, k. ú. Troja, o výměře 104,84 m2
Odbor správy majetku
25.01.202331.12.2030

Zásady a podmínky pro nakládání s byty
Odbor správy majetku
12.01.202331.12.2030

Zásady pronajímání prostorů sloužících podnikání
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku