Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
18.11.202103.12.2021

Rozhodnutí - jasan ztepilý, k.ú. Libeň, parc.č. 286/3, Na Korábě 2483/3
Odbor životního prostředí
11.11.202113.12.2021

vyvěšení na UD UMČ P8 - odstavené vozidlo Nissan
Odbor životního prostředí
09.11.202109.12.2021

Odstavené vozidlo Pod Havránkou
Odbor životního prostředí
05.11.202105.01.2022

Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2022
Odbor životního prostředí
02.11.202103.12.2021

Výzva k odstranění
Odbor životního prostředí