Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
22.03.201908.04.2019

Oznámení o zahájení řízení: Optická síť Cznet, Praha 8, Střížkov, Bešťákova, Černého, Roudnická
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.03.201908.04.2019

Oznámení o zahájení řízení: Rozšíření sítě, Pernerova ul., Praha 8, Prvního Pluku, Pernerova
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.03.201908.04.2019

Běžný dopis: Stavební úpravy terasy přiléhající k bytu č. 1234 ve 12. NP bytového domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.03.201908.04.2019

Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Nástavba bytového domu č.p.412-415, Křivenická 14,16,18,20
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.03.201904.04.2019

Veřejná vyhláška: Změna v užívání části stavby - jednotky č. 220 - stávajícího ateliéru ve 4. NP
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.03.201904.04.2019

Běžný dopis: Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul.Lodžská
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.03.201904.04.2019

Usnesení - přerušení řízení: Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul.Lodžská
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.03.201904.04.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Doplnění veřejného osvětlení v ul. Chotovická, Luhovská
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.03.201903.04.2019

Rozhodnutí - stavební povolení: Zateplení a úprava vstupních prostor bytového domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.03.201903.04.2019

Rozhodnutí o umístění stavby: "Rozšíření opt. sítě spol. Vodafone Czech Republic,a.s.", Praha, Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.03.201903.04.2019

Běžný dopis Karlínští patrioti: Vestavba a nástvaba podkroví bytového domu v ulici Turnovská 441/8
Odbor územního rozvoje a výstavby
15.03.201901.04.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Zateplení uliční fasády objektu V Mezihoří 1212/17, Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
15.03.201901.04.2019

Rozhodnutí o umístění stavby: Bytový blok Červená Báň, Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece
Odbor územního rozvoje a výstavby
15.03.201901.04.2019

Oznámení o zahájení řízení: Ohlášení odstranění - RODBO, Křižíkova 30, bourací práce
Odbor územního rozvoje a výstavby
15.03.201901.04.2019

Oznámení o zahájení řízení: River City Praha - Budova 7 (BD Karolinská), veřejné komunikace
Odbor územního rozvoje a výstavby
14.03.201901.04.2019

Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy obchodního centra Odra
Odbor územního rozvoje a výstavby
14.03.201901.04.2019

Rozhodnutí o umístění stavby: Připojení objektů FTTS Praha 8 - 5.stavba na síť TMCZ
Odbor územního rozvoje a výstavby
14.03.201901.04.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): BD Dolní Chabry při ulici Do Rybníčků, Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
12.03.201928.03.2019

Rozhodnutí o umístění stavby: NTL plynovody v ul. Modřínová, K Ovčínu, Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
08.03.201925.03.2019

Oznámení o zahájení řízení: Rekonstrukce chodníků okolo bloku ulic Dolákova-Kusého-Feřtekova, P-8
Odbor územního rozvoje a výstavby
07.03.201925.03.2019

Oznámení o zahájení řízení: Stavební úpravy pěších cest v ul. Sosnovecká, Lešenská, Krosenská
Odbor územního rozvoje a výstavby
04.03.201904.04.2019

Rozhodnutí o umístění stavby: Rohan City - sekce B - objekt A2 (administrativní budova)
Odbor územního rozvoje a výstavby