Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
30.11.202316.12.2023

sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: "Přípojka dešťové kanalizace, chodníkový přejezd, přeložk
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.11.202316.12.2023

voda7. - doručení veř. vyhl: domovní ČOV a kanalizace
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.11.202316.12.2023

rozhodnutí o umístění stavby: Bytový dům U Libeňského pivovaru
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.11.202307.12.2023

rozhodnutí - povolení odstranění stavby: Demolice skladových objektů v ulici Na kopečku
Odbor územního rozvoje a výstavby
16.11.202302.12.2023

rozhodnutí - společné povolení (U+S+NAKL.): "rekonstrukce kanalizace, ul. Trojská, Praha "
Odbor územního rozvoje a výstavby
15.11.202301.12.2023

oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Podlipného, rekonstrukce komunikace, Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
15.11.202301.12.2023

oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Stavba komunikace K Sadu/K Velké skále
Odbor územního rozvoje a výstavby
15.11.202301.12.2023

usnesení - určení lhůty k provedení úkonu: Vila dům Bohnická,
Odbor územního rozvoje a výstavby