Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
23.04.201909.05.2019

Oznámení o zahájení řízení: Půdní vestavba bytového domu, Sokolovská 1464/188, k.ú. Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.04.201906.05.2019

Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Administrativní budovy - B2, B3, k.ú. Karlín
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.04.201906.05.2019

Usnesení - přerušení řízení, předběžná otázka: Nová scéna divadla Karla Hackera
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.04.201906.05.2019

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Bytový dům v ul. Žalovská, Praha 8-Čimice
Odbor územního rozvoje a výstavby
17.04.201903.05.2019

Rozhodnutí - stavební povolení: Obytný soubor Čertův vršek, ul. Čertův vršek, Praha 8 - Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
15.04.201901.05.2019

Oznámení o zahájení řízení: Obytný soubor Areál Ďáblice - výstavba 126 ŘD a 4 BD vč. infrastruktury
Odbor územního rozvoje a výstavby
12.04.201913.05.2019

Rozhodnutí o umístění stavby: Rohan City - sekce B - administrativa A1
Odbor územního rozvoje a výstavby
12.04.201913.05.2019

Rozhodnutí o umístění stavby: Rohan City - sekce B - bytové domy B1 a B2
Odbor územního rozvoje a výstavby
11.04.201929.04.2019

Stavební povolení: Půdní vestavba - Kollárova 171/16, Praha 8-Karlín
Odbor územního rozvoje a výstavby
11.04.201929.04.2019

Změna v užívání části stavby - jednotky č. 512 ve 2. NP Polyfunkčního domu Střížkov
Odbor územního rozvoje a výstavby