Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
22.10.201907.11.2019

Usnesení - oprava zřejmých nesprávností: Rekonstrukce a přístavba bytového domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.10.201904.11.2019

Běžný dopis: Přístavba rodinného domu, Veltěžská 20, Praha 8, Kobylisy
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.10.201904.11.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obytný soubor - POD ĎÁBLICKOU HVĚZDÁRNOU
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.10.201904.11.2019

Rozhodnutí - společné povolení (U+S): VILLA POD MENHIREM - bytový dům
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.10.201904.11.2019

Rozhodnutí o umístění stavby: UR Napojení Butterfly na síť EK Vodafone - Invalidovna
Odbor územního rozvoje a výstavby
17.10.201904.11.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Optické trasy CETIN, Praha 8 - Bohnice
Odbor územního rozvoje a výstavby
16.10.201901.11.2019

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: OMS PODA - sídliště Bohnice, 1. etapa
Odbor územního rozvoje a výstavby
14.10.201930.10.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Domy Březiněves-dopravní a technická infrastruktura
Odbor územního rozvoje a výstavby
14.10.201930.10.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 8 - Ďáblice, Březiněves
Odbor územního rozvoje a výstavby
10.10.201928.10.2019

Rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor Areál Ďáblice - výstavba 126 ŘD a 4 BD
Odbor územního rozvoje a výstavby
10.10.201928.10.2019

Usnesení - prodloužení lhůty: Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra
Odbor územního rozvoje a výstavby
09.10.201925.10.2019

Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rodinné domy Dolní Chabry
Odbor územního rozvoje a výstavby
08.10.201924.10.2019

Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy 2.NP obchodního centra Odra, Lodžská 26
Odbor územního rozvoje a výstavby
08.10.201924.10.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rekonstrukce ČSOV v ulici Chřibská, Ďáblice
Odbor územního rozvoje a výstavby
07.10.201923.10.2019

Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Staré Bohnice - dešťová kanalizace
Odbor územního rozvoje a výstavby