Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
03.12.202120.12.2021

Změna užívání na BD č.p. 572, Františka Kadlece 16, k.ú. Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
03.12.202120.12.2021

Rozhodnutí - Nástavba a stavební úpravy nebytového objektu čp.1109 a čp.1872, Třeboradická 14 a 12a
Odbor územního rozvoje a výstavby
03.12.202120.12.2021

Uložení zásilky: Instalace 2 nových výtahů do stávajícího světlíku, nám.Dr.Václava Holého 13, Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
02.12.202120.12.2021

Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Obytný soubor Zenklova - vodní díla
Odbor územního rozvoje a výstavby
01.12.202117.12.2021

Oprava výzvy vyjádření k odvolání: Obytný soubor Zenklova, bytový dům C
Odbor územního rozvoje a výstavby
01.12.202117.12.2021

Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Obytný soubor Zenklova, bytový dům C
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.11.202116.12.2021

Běžný dopis: Uložení písemnosti - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Troja
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.11.202116.12.2021

Oznámení o uložení zásilky: Pergola na pozemcích parc.č. 1034/2, 1034/15 k.ú. Dolní Chabry
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.11.202116.12.2021

Oznámení o zahájení řízení - Stavební úpravy a půdní vestavba BD, č.p. 1341, Na Rokytce 4, k.ú.Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
29.11.202115.12.2021

Usnesení - přerušení řízení: Bytový dům Novákových - zástavba proluky
Odbor územního rozvoje a výstavby
25.11.202113.12.2021

Oznámení o zahájení řízení - jednání: Rekonstrukce a přístavba obchodního domu Odra, Praha 8 Bohnice
Odbor územního rozvoje a výstavby
25.11.202113.12.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova
Odbor územního rozvoje a výstavby
24.11.202110.12.2021

Oznámení - BESIP Davídkova-Pod Vodárenskou věží, Davídkova-Na Slovance, č. akce 2970423, Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
23.11.202109.12.2021

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti: Retenční nádrž BD Střížkovská
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.11.202108.12.2021

Výzva - vyjádření k odvolání: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Primátorská č.p. 296
Odbor územního rozvoje a výstavby