Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
07.02.202322.02.2023

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení plánování a rozvoje OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.02.202331.05.2023

Výroční zpráva za rok 2022 - žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odbor právních služeb
06.02.202321.02.2023

VŘ - 5 pracovních míst referent/tka v oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcích
Volná pracovní místa
06.02.202321.02.2023

VŘ - referent/tka v oddělení sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČP8 na dobu určitou
Volná pracovní místa
06.02.202308.03.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Havránkova 1882, 1655, 1656, ul. Kubíkova 1180
Přerušení dodávek energií
06.02.202321.02.2023

VŘ - referent/tka v oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa
06.02.202322.02.2023

Rozhodnutí - Na Florenci, natáčení, DíkyČau s. r. o.
Odbor dopravy
06.02.202315.03.2023

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 29
Magistrát hl. m. Prahy
06.02.202315.03.2023

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 18
Magistrát hl. m. Prahy
06.02.202315.03.2023

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3224/15
Magistrát hl. m. Prahy
06.02.202322.02.2023

Záměr pronajmout kancelář v ul. Prvního pluku čp. 169 o výměře 61,51 m2
Odbor správy majetku
03.02.202316.03.2023

Dražba nemovité věci - k.ú. Chomutov, obec Chomutov, BJ č. 3831/2, parc.č. 1898
Dražby
03.02.202320.02.2023

Zvláštní užívání komunikace pro rok 2023 a 2024, IPODEC - kontejnery
Odbor dopravy
03.02.202307.08.2023

Vyhlášení popisu věci - finanční hotovost nalezena v ul. Kubišova 2
Policie ČR
02.02.202315.03.2023

Oznám. o konání opakovaného veřej. projednání návrhu změny vlny 19-změma funkč. využití ploch
Magistrát hl. m. Prahy
01.02.202317.02.2023

oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rozhodnutí o změně využití území -Dočasná deponie zeminy v
Odbor územního rozvoje a výstavby
01.02.202317.02.2023

rozhodnutí - stavební povolení: Dostavba autobusového nádraží Palmovka - polyfunkční objekt Palmovka
Odbor územního rozvoje a výstavby
01.02.202317.02.2023

oznámení o zahájení řízení - stanoviska: FIS_FTTH_CZ_3052_10516_00086_Praha_Čimice_A - podzemní sítě
Odbor územního rozvoje a výstavby
01.02.202317.02.2023

Běžný dopis: Praha 8 - Ďáblice, ul. Ďáblická, AKROS, DTS, kVN, kNN - č. stavby 144954
Odbor územního rozvoje a výstavby
31.01.202315.03.2023

Odročení dražby nemovité věci - k.ú. Vysoký Chlumec, okres Příbram, obec Vysoký Chlumec - RD č.p. 10
Dražby
31.01.202315.03.2023

Dražba nemovité věci - k.ú. Vysoký Chlumec, okres Příbram, RD Vysoký Chlumec 10, parc.č. 37/1, 67/1
Dražby
31.01.202303.04.2023

Výzva k odstranění vozidla z komunikace K mlýnu, Mercedes, RZ: 5P6 2121
Správa služeb hlavního města Prahy
31.01.202309.03.2023

Dražba nemovité věci - k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, obec Bílovice, RD č.p. 539, parc.č. 538..
Dražby
30.01.202303.04.2023

Výzva k odstranění vozidla z komunikace Františka Kadlece, Volkswagen, RZ: 2AZ 5792
Správa služeb hlavního města Prahy
30.01.202316.02.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Střelničná 1970, 1971, 1972 dne: 16. 2. 2023
Přerušení dodávek energií
30.01.202315.02.2023

oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Stavební úpravy bytového domu č.p. 795-796, Vánková 4 a 6,
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.01.202315.02.2023

M - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby nazv
Magistrát hl. m. Prahy
30.01.202315.02.2023

Rozhodnutí - Klapkova, oprava chodníku, Dům Klapkova s. r. o.
Odbor dopravy
30.01.202322.03.2023

Dražba nemovité věci - k.ú. Libeň, obec Praha, byt č. 2365/110, parc.č. 1332/70,71, 1332/104,105...
Dražby
30.01.202310.02.2023

Jaroslav Dvorský - Oznámení o místě uložení písemnosti
Odbor ekonomický
1234