Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.123
Vystaveno od–doNázev a oblast
08.12.202328.12.2023

VŘ - 3 pracovní místa referent/ka v oddělení dopravně správních činností v OD ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.12.202327.12.2023

Oznámení o uložení písemnosti pro: Vladimir Telitsyn
Finanční úřady
07.12.202323.12.2023

oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Půdní nástavba s jedním plnohodnotným podlažím a mezo
Odbor územního rozvoje a výstavby
07.12.202325.12.2023

Souhlasné stanovisko - Dopraváků, vodovodní přípojka, Ing. Vladimír Malý
Odbor dopravy
06.12.202316.01.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Židenice, obec Brno, BJ č. 4134/35, NP č. 4314/60, parc.č. 8305 a další
Dražby
06.12.202322.12.2023

Rozhodnutí - Zahradnická, havárie stoky DN700/1250, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Odbor dopravy
06.12.202302.01.2024

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení přestupkovém v OSO ÚMČ Praha 8 - T 11
Volná pracovní místa
05.12.202321.12.2023

rozhodnutí - stavební povolení: Bytový dům Na Dílcích
Odbor územního rozvoje a výstavby
05.12.202320.12.2023

Rozhodnutí o povolení záboru - ZS - Tanvaldská 1337/5 - KOLEKTORY PRAHA a.s.
Odbor dopravy
01.12.202308.01.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Libeň, obec Praha, BJ č. 1463/6, parc.č. 3547, 3549
Dražby
01.12.202312.01.2024

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP
Magistrát hl. m. Prahy
01.12.202318.12.2023

Rozhodnutí - Ke Štvanici, parkování vozidla v rámci promítání cestovatelského dokumentu, NW location
Odbor dopravy
01.12.202318.12.2023

Oznámení o uložení písemnosti pro: Ruslana Golubeva
Finanční úřady
30.11.202316.01.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Dojetřice, obec Sázava, parc.č. 350, 351, 352, 357/5, 364 a další
Dražby
30.11.202317.12.2023

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 118,99 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/...
Odbor správy majetku
30.11.202316.12.2023

voda7. - doručení veř. vyhl: domovní ČOV a kanalizace
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.11.202316.12.2023

rozhodnutí o umístění stavby: Bytový dům U Libeňského pivovaru
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.11.202316.12.2023

sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: "Přípojka dešťové kanalizace, chodníkový přejezd, přeložk
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.11.202317.01.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Valšov, okres Bruntál, RD Valšov č.p. 24, parc.č. 96/1, 96/2
Dražby
29.11.202329.01.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Prosecká, Volvo, RZ: 5Z3 5066
Správa služeb hlavního města Prahy
29.11.202315.12.2023

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Katovická, před č.p. 405/16
Odbor dopravy
29.11.202301.01.2024

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitosti
Ostatní
29.11.202314.12.2023

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení přestupkovém v OSO ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
28.11.202314.12.2023

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pod Kynclovkou, před č.p. 741/5
Odbor dopravy
27.11.202313.12.2023

ÚD rozhodnutí prodej vozidla ve veřejné držbě, Ford Focus, RZ: 3SI 1458
Odbor dopravy
27.11.202329.01.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Sosnovecká, Škoda, RZ: 5A0 2217
Správa služeb hlavního města Prahy
27.11.202329.01.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Černého, Volkswagen, RZ: 2AT 6260
Správa služeb hlavního města Prahy
27.11.202329.01.2024

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Heydukova, Škoda, RZ: 6A7 0036
Správa služeb hlavního města Prahy
27.11.202311.01.2024

Dražba movitých věcí - malé plavidlo - plachetnice, přívěs RZ: 2SK 4267
Dražby
27.11.202313.12.2023

Upuštění od dražby - k.ú. Troja, obec Praha, RD č.p.716, parc.č. 1101/22, 1113/1, 1098/8, 1101/18,22
Dražby
123