Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
06.12.201923.12.2019

Oznámení zahájení stavebního řízení - veřejná vyhláška: Žalovská, Praha 8, č.akce 1069
Odbor územního rozvoje a výstavby
06.12.201906.01.2020

Dražba nemovitých věcí - k.ú. Karlín, obec Praha, byt č. 496/3, Karlín č.p. 496
Dražby
06.12.201914.01.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1004/01 a U 1244/01 vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
06.12.201914.01.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání
Magistrát hl. m. Prahy
06.12.201924.12.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Křižíkova před č.p. 385/103
Odbor dopravy
06.12.201924.12.2019

Další využívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Zelenohorská, před č.p. 504/21
Odbor dopravy
06.12.201924.12.2019

Další uživání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Zdibská, před č.p. 547/41
Odbor dopravy
06.12.201924.12.2019

Další využívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Radomská, před č.p. 471/5
Odbor dopravy
06.12.201924.12.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Krosenská, před č.p. 539/10
Odbor dopravy
06.12.201924.12.2019

Oznámení - vrak Ford Focus, barva bílá, RZ: LBM 92-49, Křivenická
Odbor dopravy
05.12.201923.12.2019

Rozhodnutí - Křižíkova, Vítkova, Lyčkovo náměstí, Kubova, natáčení DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
05.12.201923.12.2019

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: OMS PODA - sídliště Bohnice, 2. etapa
Odbor územního rozvoje a výstavby
05.12.201923.12.2019

Výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: Rekonstrukce ČSOV v ulici Chřibská, Ďáblice
Odbor územního rozvoje a výstavby
05.12.201923.12.2019

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Zenklova x Koželužská, NATAWARDE s.r.o.
Odbor dopravy
04.12.201920.12.2019

Oznámení o zah zjišťovacího řizení podle zákona č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na živ. prostředí
Magistrát hl. m. Prahy
04.12.201919.12.2019

Prodlopužení VŘ - referent/ka v odd. kontroly ovzduší, odpadů a správních činnosti v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
04.12.201919.12.2019

Výběrové řízení - referent/ka v odd. kontroly ovzduší, odpadů a správních činnosti v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
04.12.201920.01.2020

Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
03.12.201915.01.2020

Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2020
Magistrát hl. m. Prahy
03.12.201918.12.2019

Záměr pronajmout předem známemému zájemci : Jana Mengerová (IČ 70370281)
Odbor školství
03.12.201919.12.2019

Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Bytový dům Kobylisy, ulice Pod Hliništěm
Odbor územního rozvoje a výstavby
03.12.201919.12.2019

Usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: Bytový dům Troja Horizons
Odbor územního rozvoje a výstavby
03.12.201919.12.2019

M - dopis_MHMP: ÚR - Bytový dům Na Vlachovce, k.ú. Libeň mezi ul. Zanklova a Kubi
Magistrát hl. m. Prahy
03.12.201918.12.2019

Výběrové řízení - referent/ka v odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
29.11.201916.12.2019

Podloužení vyhrazeného parkovacího místa před č.p. Olštýnská 607/1, Serenia Investment
Odbor dopravy
29.11.201916.12.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Mirovická NN4594
Odbor dopravy
29.11.201916.12.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, K Letňanům /viz situace/
Odbor dopravy
29.11.201916.12.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP , Ke Stírce před č.p. 242/50
Odbor dopravy
29.11.201916.01.2020

Oznámení o společném jednání o návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
28.11.201916.12.2019

záměr - prodej pozemku parc. č.527/97,k.ú. Střížkov,kupující:CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o.
Odbor správy majetku
1234