Místní Agenda 21


Aktuality místní Agendy 21

1 2 3 4 5  další 
 • Stav řešení projektů participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA 2017

  11.10.2018
  V listopadu minulého roku občané hlasovali o 27 projektech podaných do participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA 2017. Dohromady jich podpořili 20. V jakém stavu řešení jsou nyní?
 • Veřejné projednání projektů MOJE OSMIČKA 2018

  09.10.2018
  Zveme na veřejné představení návrhů projektů v participativním rozpočtu MOJE OSMIČKA 2018. V průběhu května a června občané podali 35 návrhů na zlepšení veřejného prostoru v Praze 8. Návrhy projektů občané představili v září odborům úřadu a nyní Vám je představí na veřejných setkáních. Máte možnost diskutovat s navrhovateli projektů nad jejich nápady, ale hlavně dozvědět se více informací o nich před zahájením hlasování.
 • Podzimní úklid na Palmovce

  08.10.2018
  Zaměstnanci ÚMČ Praha 8 se zúčastnili akce Ukliďme Česko, a to 2. října 2018. Uklízelo se v okolí Libeňského mostu, poblíž golfového hřiště a bývalých tenisových kurtů. Úklidu se zúčastnili i další dobrovolníci z okolí Palmovky a zástupce Fondu dalšího vzdělávání, který celý úklid organizoval.

Akce a projekty

1 2 3 4 5  další 
 • Komunitní zahrada v ulici Pod Plynojemem

  27.07.2018
  Další komunitní zahrada vzniká v těchto dnech v ulici Pod Plynojemem. Iniciátorem akce je MČ Praha 8. Na podzim 2018 by měla být zpřístupněna veřejnosti.
 • Dobrovolnictví ve veřejné správě

  20.06.2018
  MČ Praha 8 se zapojila do projektu DOBRO – Dobrovolnictví ve veřejné správě. Záměrem projektu je poskytnout zaměstnancům úřadu možnost zapojit se do dobrovolnictví.

Kampaně

1 2 3 
 • Den Země

  14.03.2017
  Kampaň Den Země je věnována především planetě Zemi a otázkám spojených s ochranou životního prostředí. Slaví se celosvětově již od 70. let 20. století se snahou upozorňovat na špatné chování spotřebitelů a vlád s cílem vzdělávání veřejnosti ve správných ekologických návycích.
 • Dny zdraví

  02.09.2015
  Cílem kampaně je podporovat zdravý životní styl, informovat o příčinách některých nemocí a realizovat akce na podporu duševního i fyzického zdraví.
123
Vytisknout