Místní Agenda 21


Aktuality místní Agendy 21

1 2 3 4 5  další 
 • Výstupy z druhého veřejného projednání studie úpravy ul. Za Poříčskou branou

  10.02.2017
  Ve středu 1. února se uskutečnilo druhé veřejné projednání, které se týkalo navrhovaného řešení úprav ulice Za Poříčskou branou a blízkého okolí. Studii občanům představil architekt Igor Kovačević v prostorách neziskové organizace Z Pokoje do pokoje, která sídlí v nevyužívaném magistrátním domě č. p. 7 v této ulici. Navrhované řešení bylo prezentováno z hlediska krátkodobého i dlouhodobého a zahrnovalo zpracované podněty od občanů.
 • Seminář Udržitelná města a obce pro rozvoj

  02.02.2017
  Ve středu 25. ledna 2017 se v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 8 konal seminář pro členy Zastupitelstva mladých na téma „Udržitelná města a obce pro rozvoj“. Členy Zastupitelstva mladých jsou žáci a studenti základních a středních škol v Praze 8 ve věku od 12 do 18 let. „Pravidelně se tuto skupinu mladých snažíme vzdělávat v různých oblastech udržitelného rozvoje a jeho cílů,“ říká zástupce starosty městské části Praha 8 Petr Vilgus.
 • Výstupy z prvního veřejného projednání studie úpravy ul. Za Poříčskou branou

  19.01.2017
  Ve čtvrtek 12. ledna 2017 se sešlo přes 40 občanů v divadelním sále DDM Karlínské Spektrum, aby se seznámili s návrhy architekta Igora Kovačeviće z MOBA studio, s.r.o. na úpravu této ulice a jejího blízkého okolí. Cílem setkání bylo diskutovat nad návrhy a zjistit od občanů jejich názory na zlepšení podoby ul. Za Poříčskou branou a jejího okolí.

Akce a projekty

1 2 3 4 5  další 
 • Dobrovolnictví ve veřejné správě

  03.01.2017
  Rada MČ Praha 8 schválila dne 23. listopadu 2016 usnesením č. 0742/2016 bezplatné zapojení do projektu, který realizuje Fond dalšího vzdělávání. MČ Praha 8 se tak bude podílet na vytvoření Manuálu pro implementaci dobrovolnických programů ve veřejné správě.
 • Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

  03.01.2017
  Rada MČ Praha 8 schválila dne 14. září 2016 usnesením č. 0559/2016 bezplatné zapojení do projektu, který přispěje k efektivnímu nastavení vhodných postupů v systému řízení kvality veřejné správy. Projekt realizuje Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve vybraných 15 městech, kterým poskytne související analýzy, konzultace, školení a úvodní metodickou či technickou spolupráci. Projekt je součástí systémového celostátního projektu NSZM s názvem „MOZAIKA“.

Kampaně

1 2 3 4 
 • Praha 8 získala ocenění Skokan roku

  09.12.2016
  Národní síť Zdravých měst ČR pořádala 1. prosince 2016 výroční konferenci „Udržitelné město“, na které byla městská část Praha 8 oceněna cenou „Skokan roku“ za realizaci místní Agendy 21.
 • Evropský týden mobility

  02.09.2015
  Celosvětová kampaň má za cíl upozornit na stále narůstající automobilovou dopravu a tím zhoršování kvality životního prostředí. Akce jsou tak pořádány na podporu alternativní dopravy (např. pěší, cyklo, městská hromadná doprava) s mnoha doprovodnými aktivitami.
1234
Vytisknout