MČ Praha 8 žádá o zrušení zastávek neintegrovaných autobusových linek na Ládví

MČ Praha 8 požádala Magistrát hl. m. Prahy a ředitele TSK hl. m. Prahy o zrušení autobusových zastávek na Ládví nezařazených do Pražské integrované dopravy (PID). To by výrazně snížilo a zjednodušilo dopravní provoz v této lokalitě.
 
Ve světových metropolích je běžnou praxí, že doprava je ze zásady regulovaná a integrovaná. To přináší plynulou a efektivní veřejnou dopravu. Na Ládví ale jezdí řada linek, které nespadají do PID a zbytečně zatěžují dopravní situaci. Městská část proto požádala o jejich definitivní zrušení a navrhla jejich přesunutí do Letňan. Toto rozhodnutí je výsledkem současného vyhodnocení provozu integrace oblasti Neratovicka a Mělnicka.

Místem, kde končí dálková hromadná a individuální doprava z Ústecka, Liberecka, Hradecka, Pardubicka atd., by měl být jednoznačně terminál Letňany. Určitě ne zastávky MHD na Ládví,“ uvádí radní pro dopravu MČ Praha 8 Karel Šašek. 
 
K integraci se váže kritika části občanů, kteří by preferovali právě výše zmíněnou variantu a i další úpravy. „Jsme si vědomi negativních reakcí některých občanů na nedávnou změnu. Je pochopitelné, že nestojí o mimopražskou dopravu. Proto také nebudeme podporovat dálkové autobusy na Ládví. Chceme po magistrátu a TSK co nejrychlejší ukončení těchto spojů,“ říká Karel Šašek.

Odbor dopravy průběžně monitoruje dopady integrace Mělnicka a Neratovicka, z pozitivních lze zatím jmenovat zjištěný úbytek zaparkovaných aut Středočechů v okolí Ládví. "Na vzniklé problémy neprodleně reagujeme a jsme v neustálém kontaktu s organizátorem pražské dopravy - ROPIDem. Jednáme o možnostech optimalizace intervalů PID a jednotlivých tras tak, aby nedocházelo k problémům omezení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Dále po ROPIDu požadujeme, aby zavedl na počátečních uzlech možnost parkování v režimu P+R a vybavil většinu zastávek výdejními místy na lístky v rámci PID,“ doplňuje Karel Šašek. 

Na podzim tohoto roku  se uskuteční další beseda s občany za přítomnosti zástupců Magistrátu hl. m. Prahy a TSK. Zde dojde k vyhodnocení tohoto projektu s veřejností. Výstupy z tohoto jednání budou podkladem pro další rozhodování o integraci. 

Organizace ROPID uvedla v tiskové zprávě na svých webových stránkách:

Organizace ROPID plně podporuje snahu městské části Praha 8 o přestěhování dosavadní zastávky dálkových neintegrovaných autobusů směřujících ke stanici metra Ládví z Ústeckého a Libereckého kraje.  „Vymístěním příjezdového a dojezdového stání dálkových autobusů ze stanice metra Ládví bude více místa pro autobusy zapojené do systému Pražské integrované dopravy, které mohou na rozdíl od těch dálkových využít i Pražané nejen na cesty po Praze, ale i na území Středočeského kraje. Díky tomu se zde zlepší podmínky pro včasné odbavování cestujících,“ říká Pavel Procházka, pověřený řízením ROPID.
Zveřejněno: 15.05.2015 – Anna Patočková
Vytisknout