Volné nebytové prostory ve správě Městské části Praha 8

Jedná se o volné nebytové prostory ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 a o prostory ve vlastnictví jednotlivých bytových družstev, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8.

Bližší informace k možnosti pronájmu Vám podají pracovníci obchodního oddělení odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 pí Lenka Víšková (222 805 771, lenka.viskova@praha8.cz), p. Kamil Hanák (222 805 756, kamil.hanak@praha8.cz).


Adresa č. NP Výměra Podlaží Využití
Sokolovská 12/43 502 19,75 1.PP kancelář, sklad
Sokolovská 12/43 504 40,57 1. PP sklad
Sokolovská 29/75 501 248,22 1.PP sklep
Sokolovská 29/75 504 121,78 1.NP kancelář, učebna
Prvního pluku  140/4 505 60,69 1.NP kancelář
Prvního pluku  140/4 504 59,09 1.NP kancelář
Vítkova 154/24 502 42,8 1.NP kancelář
Kollárova 171/16 503 79,36 1. NP prodejna
Šaldova 187/7 502 88 1.NP kancelář
Vítkova 202/18 506 20,7 1. PP sklad
Křižíkova  220/91 501 92,88 1. PP, 1. NP + 2. NP ateliér
Pernerova 250/19 501 36,18 1. NP ateliér
Vacínova 396/5 602 42,3 1. NP prodejna
Březinova 485/18 501 44,09 1.NP dílna
Burešova 1151/12 911 77,65 1. NP kancelář
Čimická 780/61 108 148 1. NP provozovna pošty

Aktualizováno: 19.04.2024
Vytisknout