Uložte vizitku do svých kontaktů vyfocením QR kódu
Formát: MeCARD | vCard | Vcf


Bc. Dana Balcárková, pověřena vedením oddělení, Odbor životního prostředí / Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností

tel.: 222 805 744, e-mail: dana.balcarkova@praha8.cz
Na Košince 1 (Grabova vila), místnost: 211/1 (1. patro)