Ukliďme Rohanský ostrov pro AVON pochod

Městská část Praha 8 pořádá další jarní úklid. V sobotu 16. května 2015 od 9 hodin bude za pomoci dobrovolníků uklizen Rohanský ostrov. Díky iniciativě městské části tak bude ostrov připraven na 6. červen 2015, kdy bude v této lokalitě slavnostně ukončena populární charitativní akce proti rakovině prsu, tzv. Avon Pochod.

Společnost P. G. Management, která je organizátorem charitativní akce „Avon Pochod 2015“, požádala o spolupráci MČ Praha 8 s přípravou prostoru, kde se zakončení 15. ročníku Avon pochodu letos koná. Protože je Rohanský ostrov výrazně znečištěn odpadky, nabídla MČ Praha 8 zorganizovat před konáním pochodu úklidovou akci a tímto způsobem pochod podpořit.

Městská část zahájila již v březnu sérii jarních úklidů ve spolupráci s místními spolky  a občany. Společně s dobrovolníky tak byly uklizeny mimo jiné lokality Čimický háj, Okrouhlík, Máchalka, východní část Čimického údolí a Lokalita u Ipodecu. Do úklidu se zapojili i místní podnikatelé, kteří mají zájem o kvalitní životní prostředí (např. vinotéka Obešlo & Co). „Všem patří veliké poděkování,“ říká Vít Céza, předseda Komise životního prostředí a pokračuje: „Překvapilo mě, kolik dobrovolníků se jednotlivých úklidů zúčastnilo a jak velký zájem mají občané naší městské části  o pomoc s úklidem veřejných prostranství.“ 

Úklidy probíhaly také ve spolupráci se společností IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a. s., která podpoří i úklid Rohanského ostrova. Vypůjčí zdarma nářadí k úklidu, přistaví kontejner, dodá pytle a rukavice.

Úklid různých lokalit v MČ Praha 8 ale zdaleka nekončí. „Máme vytipované ještě další lokality, které budeme uklízet. Budu velice ráda, když nám pomohou jak místní občané, tak spolky a podnikatelé“, sděluje radní přes oblast životního prostředí Ing. Anna Kroutil.

Zúčastnit se sobotního úklidu Rohanského ostrova již přislíbili zahrádkáři z Libeňského ostrova, kteří plánují dorazit ve velkém počtu. „Účast zahrádkářů velice kvitujeme, je pokračováním spolupráce v oblasti úklidu vltavských břehů a ukazuje jejich pozitivní občanskou angažovanost,“ dodává Vít Céza. 

Zapojit se může každý! Tímto bychom rádi vyzvali všechny občany, kteří by měli zájem pomoci, aby se přihlásili k tomuto úklidu buď přímo u vedoucího odboru životního prostředí Jana Srby nebo referenta odboru životního prostředí Davida Zlatého.

Rohanský ostrov
Zveřejněno: 12.05.2015 – Anna Patočková   |   Aktualizováno: 16.05.2016
Vytisknout