MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0744/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru směny pozemku parc. č. 151/11, o výměře 1 400 m2, včetně stavby čp. 1571 (Hábova 22, 155 00 Praha 515), vše na k. ú. Stodůlky v Praze 13, a pozemků parc. č. 1147, o výměře 4 521 m2, a parc. č. 1148, o výměře 1 139 m2, včetně stavby čp. 549 (Glowackého 7, 181 00 Praha 81), vše na k. ú. Trója v Praze 8, ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole, za části pozemků parc. č. 373/1 (nově dle GP č. 438-38/2006 označené jako parc. č. 373/50, o výměře 3 482 m2, parc. č. 373/51, o výměře 601 m2, a parc. č. 373/52, o výměře 582 m2), parc. č. 353/24 (nově dle GP č. 383-2/2004 označeného jako parc. č. 353/88, o výměře 508 m2), parc. č. 336, o výměře 260 m2, parc. č. 352/3, o výměře 145 m2, parc. č. 352/4, o výměře 2 m2, parc. č. 359/4, o výměře 5 064 m2, parc. č. 359/5, o výměře 142 m2, parc. č. 359/7, o výměře 5 937 m2, parc. č. 359/8, o výměře 1 606 m2, parc. č. 373/45, o výměře 16 892 m2, parc. č. 373/46, o výměře 3 950 m2, parc. č. 456/2, o výměře 1 204 m2, parc. č. 456/3, o výměře 2 m2, a parc. č. 457/2, o výměře 258 m2, vše na k. ú. Motol v Praze 5, ve vlastnictví Hlavního města Prahy


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8, včetně komisí Rady Městské části Praha 8 – pro výchovu a vzdělávání za dne 18. září 2007 a pro obecní majetek ze dne 24. září 2007, k záměru směny pozemku parc. č. 151/11, o výměře 1 400 m2, včetně stavby čp. 1571 (Hábova 22, 155 00 Praha 515), vše na k. ú. Stodůlky v Praze 13, a pozemků parc. č. 1147, o výměře 4 521 m2, a parc. č. 1148, o výměře 1 139 m2, včetně stavby čp. 549 (Glowackého 7, 181 00 Praha 81), vše na k. ú. Trója v Praze 8, ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole, za části pozemků parc. č. 373/1 (nově dle GP č. 438-38/2006 označené jako parc. č. 373/50, o výměře 3 482 m2, parc. č. 373/51, o výměře 601 m2, a parc. č. 373/52, o výměře 582 m2), parc. č. 353/24 (nově dle GP č. 383-2/2004 označeného jako parc. č. 353/88, o výměře 508 m2), parc. č. 336, o výměře 260 m2, parc. č. 352/3, o výměře 145 m2, parc. č. 352/4, o výměře 2 m2, parc. č. 359/4, o výměře 5 064 m2, parc. č. 359/5, o výměře 142 m2, parc. č. 359/7, o výměře 5 937 m2, parc. č. 359/8, o výměře 1 606 m2, parc. č. 373/45, o výměře 16 892 m2, parc. č. 373/46, o výměře 3 950 m2, parc. č. 456/2, o výměře 1 204 m2, parc. č. 456/3, o výměře 2 m2, a parc. č. 457/2, o výměře 258 m2, vše na k. ú. Motol v Praze 5, ve vlastnictví Hlavního města Prahy,

 


II.        s o u h l a s í

---------------

se záměrem směny pozemku parc. č. 151/11, o výměře 1 400 m2, včetně stavby čp. 1571 (Hábova 22, 155 00 Praha 515), vše na k. ú. Stodůlky v Praze 13, a pozemků parc. č. 1147, o výměře 4 521 m2, a parc. č. 1148, o výměře 1 139 m2, včetně stavby čp. 549 (Glowackého 7, 181 00 Praha 81), vše na k. ú. Trója v Praze 8, ve vlastnictví Fakultní  nemocnice  v Motole,  za části  pozemků  parc. č. 373/1  (nově dle GP č. 438-38/2006 označené jako parc. č. 373/50, o výměře 3 482 m2, parc. č. 373/51, o výměře 601 m2, a parc. č. 373/52, o výměře 582 m2), parc. č. 353/24 (nově dle GP č. 383-2/2004 označeného jako parc. č. 353/88, o výměře 508 m2), parc. č. 336, o výměře 260 m2, parc. č. 352/3, o výměře 145 m2, parc. č. 352/4, o výměře 2 m2, parc. č. 359/4, o výměře 5 064 m2, parc. č. 359/5, o výměře 142 m2, parc. č. 359/7, o výměře 5 937 m2, parc. č. 359/8, o výměře 1 606 m2, parc. č. 373/45, o výměře 16 892 m2, parc. č. 373/46, o výměře 3 950 m2, parc. č. 456/2, o výměře 1 204 m2, parc. č. 456/3, o výměře 2 m2, a parc. č. 457/2, o výměře 258 m2, vše na k. ú. Motol v Praze 5, ve vlastnictví Hlavního města Prahy,

 

III.       s c h v a l u j e

-----------------

text vyjádření Městské části Praha 8 k záměru směny pozemku parc. č. 151/11, o výměře 1 400 m2, včetně stavby čp. 1571 (Hábova 22, 155 00 Praha 515), vše na k. ú. Stodůlky v Praze 13, a pozemků parc. č. 1147, o výměře 4 521 m2, a parc. č. 1148, o výměře 1 139 m2, včetně stavby čp. 549 (Glowackého 7, 181 00 Praha 81), vše na k. ú. Trója v Praze 8, ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole, za části pozemků parc. č. 373/1 (nově dle GP č. 438-38/2006 označené jako parc. č. 373/50, o výměře 3 482 m2, parc. č. 373/51, o výměře 601 m2, a parc. č. 373/52, o výměře 582 m2), parc. č. 353/24 (nově dle GP č. 383-2/2004 označeného jako parc. č. 353/88, o výměře 508 m2), parc. č. 336, o výměře 260 m2, parc. č. 352/3, o výměře 145 m2, parc. č. 352/4, o výměře 2 m2, parc. č. 359/4, o výměře 5 064 m2, parc. č. 359/5, o výměře 142 m2, parc. č. 359/7, o výměře 5 937 m2, parc. č. 359/8, o výměře 1 606 m2, parc. č. 373/45, o výměře 16 892 m2, parc. č. 373/46, o výměře 3 950 m2, parc. č. 456/2, o výměře 1 204 m2, parc. č. 456/3, o výměře 2 m2, a parc. č. 457/2, o výměře 258 m2, vše na k. ú. Motol v Praze 5, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, uvedený v příloze tohoto usnesení,

 


IV.       u k l á d á

-----------


1.         zajistit odeslání stanoviska Městské části Praha 8 dle části III. tohoto usnesení žadateli – odboru správy majetku Magistrátu Hl. m. Prahy.

Provede:   vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Petr Mareš      

Termín:   do  27.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OAMČ OKS ÚMČ p. Ing. arch. Mareš

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek

 


 

Příloha usnesení č. 744/30.RMČ/2007

Rady Městské části Praha 8

ze dne 12. prosince 2007                  

 

 

Městská část Praha 8

se sídlem orgánů Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň

 

Magistrát Hl. m. Prahy

odbor správy majetku

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1 – Staré Město

V Praze 8 dne

Čj.: OKS/2007/0550

 

Věc:     Vyjádření Městské části Praha 8 k záměru směny pozemku parc. č. 151/11, o výměře 1 400 m2, včetně stavby čp. 1571 (Hábova 22, 155 00 Praha 515), vše na k. ú. Stodůlky v Praze 13, a pozemků parc. č. 1147, o výměře 4 521 m2, a parc. č. 1148, o výměře 1 139 m2, včetně stavby čp. 549 (Glowackého 7, 181 00 Praha 81), vše na k. ú. Trója v Praze 8, ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole, za části pozemků parc. č. 373/1 (nově dle GP č. 438-38/2006 označené jako parc. č. 373/50, o výměře 3 482 m2, parc. č. 373/51, o výměře 601 m2, a parc. č. 373/52, o výměře 582 m2), parc. č. 353/24 (nově dle GP č. 383-2/2004 označeného jako parc. č. 353/88, o výměře 508 m2), parc. č. 336, o výměře 260 m2, parc. č. 352/3, o výměře 145 m2, parc. č. 352/4, o výměře 2 m2, parc. č. 359/4, o výměře 5 064 m2, parc. č. 359/5, o výměře 142 m2, parc. č. 359/7, o výměře 5 937 m2, parc. č. 359/8, o výměře 1 606 m2, parc. č. 373/45, o výměře 16 892 m2, parc. č. 373/46, o výměře 3 950 m2, parc. č. 456/2, o výměře 1 204 m2, parc. č. 456/3, o výměře 2 m2, a parc. č. 457/2, o výměře 258 m2, vše na k. ú. Motol v Praze 5, ve vlastnictví Hlavního města Prahy

 

Rada Městské části Praha 8 dne 12. prosince 2007 projednala žádost o vyjádření
k záměru směny pozemku parc. č. 151/11, o výměře 1 400 m2, včetně stavby čp. 1571 (Hábova 22, 155 00 Praha 515), vše na k. ú. Stodůlky v Praze 13, a pozemků parc. č. 1147, o výměře 4 521 m2, a parc. č. 1148, o výměře 1 139 m2, včetně stavby čp. 549 (Glowackého 7, 181 00 Praha 81), vše na k. ú. Trója v Praze 8, ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole, za části pozemků parc. č. 373/1 (nově dle GP č. 438-38/2006 označené jako parc. č. 373/50, o výměře 3 482 m2, parc. č. 373/51, o výměře 601 m2, a parc. č. 373/52, o výměře 582 m2), parc. č. 353/24 (nově dle GP č. 383-2/2004 označeného jako parc. č. 353/88, o výměře 508 m2), parc. č. 336, o výměře 260 m2, parc. č. 352/3, o výměře 145 m2, parc. č. 352/4, o výměře 2 m2, parc. č. 359/4, o výměře 5 064 m2, parc. č. 359/5, o výměře 142 m2, parc. č. 359/7, o výměře 5 937 m2, parc. č. 359/8, o výměře 1 606 m2, parc. č. 373/45, o výměře 16 892 m2, parc. č. 373/46, o výměře 3 950 m2, parc. č. 456/2, o výměře 1 204 m2, parc. č. 456/3, o výměře 2 m2, a parc. č. 457/2, o výměře 258 m2, vše na k. ú. Motol v Praze 5, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, podanou odborem správy majetku Magistrátu hl.m. Prahy dne 29. srpna 2007.

Městská část Praha 8 s výše uvedeným záměrem

 

s o u h l a s í .

 

                                                                                                          Josef Nosek

Starosta Městské části Praha 8

Dále obdrží:

OV ÚMČ Praha 8

MO ÚMČ  Praha 8

OD ÚMČ Praha 8

OAMČ OKS ÚMČ  Praha 8

komise RMČ  Praha 8 pro územní rozvoj

OKS (sekretariát) ÚMČ Praha 8