MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0056/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrhu odvolání pana Michala Kindla z funkce zástupce Starosty Městské části Praha 8


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


a na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          o d v o l á v á

----------------

pana Míchala Kindla z funkce zástupce Starosty Městské  části Praha 8,

s okamžitou účinností.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

politický klub členů ZMČ zvolených za ODS – předseda klubu p. Gros