MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0059/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrh volby zástupce Starosty Městské části Praha 8


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


a na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          v o l í

-------

z řad svých členů

pana Josefa Vokála

do funkce zástupce Starosty Městské části  Praha 8,

s účinností od 19. prosince 2007.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

politický klub členů ZMČ zvolených za ODS – Starosta MČ p. Nosek