Velikonoční výstava – Jeruzalémská bible

Městská část Praha 8 ve spolupráci se Společností přátel České Bible pořádá velikonoční výstavu Jeruzalémská bible – příběh a umění. Panelová expozice přináší ohlédnutí za tvůrčím procesem novodobého překladu bible a jeho cestou až do českých zemí v období tzv. normalizace. Návštěvníci si mohou prohlédnout také ilustrace Jaroslava Šerých a exponáty různých vydání této svaté knihy. Výstava bude probíhat na Libeňském zámku a v tzv. Bílém domě od 29. března do 29. dubna 2016. Záštitu nad akcí převzal Dominik kardinál Duka a místostarostka Prahy 8 Alena Borhyová.

Jeruzalémská Bible, špičkové dílo katolické biblistiky druhé pol. 20. století, vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu. Na základě zevrubné a velmi přesné výkladové práce vznikl z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (1954). Český překlad inicioval a po celou dobu práce koordinoval kardinál Duka. Hlavními překladateli byli manželé Halasovi, kteří zahájili tajně práci na českém překladu již v roce 1980, kdy ji česká veřejnost mimořádně potřebovala. V polistopadové době nejprve vyšlo pracovní vydání v 17 svazcích. Kompletní jednosvazková bible vážící 16 kg byla vydána až v listopadu roku 2009.

„Jeruzalémská bible obsahuje 47 knih Starého a 27 knih Nového zákona, proto je její zpracování považováno za unikátní klenot překladatelského a knižního umění. Současně jde o jeden z nejrozšířenějších katolických překladů, jež má velký význam pro slovanské národy – pro jejich kulturu a literaturu. Věřím, že vás výstava upoutá a že umožní všem návštěvníkům pohlédnout za oponu náročného překladatelského řemesla,“ zve na výstavu místostarostka Prahy 8 paní Alena Borhyová.

Doprovodnou částí výstavy je výtvarná soutěž pro děti „Bible a umění – hledám a nalézám“, do které se mohly zapojit děti z oslovených mateřských a základních škol z Prahy 8. Tématem soutěže bylo vytvoření výtvarných děl, které jsou inspirované biblickými příběhy (např. Podobenství o marnotratném synu, Podobenství o milosrdném Samařanu, Kniha Jonáš - Bible, Starý zákon a další). Porota, ve složení místostarostka Alena Borhyová, předsedkyně Společnosti přátel České Bible Alena Kubíčková a výtvarný pedagog a absolvent AVU Dušan Šoltys, vybrala z celkových 213 obdržených výtvarných prací výherce jednotlivých věkových  kategorií. Slavnostní vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v sobotu 23. dubna od 14.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha u příležitosti Libeňského posvícení.

Prezentace výtvarných dětských děl bude probíhat od 29. března do 29. dubna 2016 v budově Úřadu městské části Praha 8 v tzv. Bílém domě (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň) a v kostele sv. Vojtěcha (Zenklova ulice, Praha 8 – Libeň).

Jeruzalémská Bible
Zveřejněno: 24.03.2016 – Anna Patočková
Vytisknout