Veřejné projednání k bezmotorové dopravě

Městská část  Praha 8 v rámci své snahy o zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů zadala zpracování generelu bezmotorové dopravy, který je aktuálně před dokončením. Městská část uvítá jakékoli podněty a připomínky ze strany veřejnosti.

Zájemci jsou vítáni na veřejné projednání generelu, které se bude konat ve čtvrtek 27. srpna 2015 od 17.30 hodin v DDM Spektrum v Karlíně. Projednání se koná pod záštitou místostarosty Petra Vilguse.
 
Na tomto setkání zástupci Centra dopravního výzkumu (zpracovatele) představí generel a následně bude probíhat veřejná diskuze s vyhlášením konečného termínu pro příjem připomínek. Městská část také oslovila spolky a organizace působící na Praze 8 a požádala je o součinnost při tomto veřejném projednávání.
 
Návrh generelu bude zveřejněn nejpozději 17. srpna 2015 na webových stránkách městské části s možností připomínky zasílat i v elektronické podobě. „Velice oceníme podněty a nápady občanů,“ říká místostarosta Petr Vilgus.
Tato verze není ještě kompletní a také není konečná, protože na generelu se momentálně ještě pracuje. Jakékoli podněty týkající se této verze či jiné náměty k bezmotorové dopravě zasílejte prosím do 31. srpna 2015 na e-mailovou adresu hana.tischerova@praha8.cz.


Aktualizováno dne 28.08.2015

Na veřejném představení Generelu bezmotorové dopravy byla veřejnost informována, že finální verze dokumentu bude po jeho vypracování vystavena minimálně po dobu 14 dní na webových stránkách s opětovnou možností zasílání připomínek ze strany odborné i laické veřejnosti. Po vypořádání všech připomínek bude dokument projednán v Dopravní komisi a následně bude předložen ke schválení Radě městské části Praha 8.

Chcete-li zaslat informaci o vystavení finální verze na webových stránkách, obraťte se e-mailem na výše uvedenou adresu.


Pozvánka na veřejné projednání cyklogenerelu P8
Zveřejněno: 14.08.2015 – Anna Patočková
Vytisknout