Žádost o poskytnutí informace

Žádost o zaslání výroční zprávy za rok 2012 a.s. Centrum Palmovka.


Odpověď:

Požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, a proto byla na základě této skutečnosti žádost podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) cit. zákona č. 106/1999 Sb., odložena.

V dané věci bylo doporučeno obrátit se přímo na společnost Centrum Palmovka, a. s., se sídlem: Zenklova 1/35, 180 43 Praha 8 - Libeň, kontaktní údaje: Sokolovská 121, 180 00 Praha 8 – info@centrumpalmovka.eu, tel.: 284 007 681.

(13.02.2014, řešil odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 05.03.2014
Vytisknout