Hlášení závad a nedostatků

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Odečtěte od sebe čísla osm a pět
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Podnět: Přeplněné kontejnery na tříděný odpad, Braunerova (Veronika F. 24.01.2023 16:08) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla bych upozornit na neustále přeplněné kontejnery na tříděný odpad v ulici Braunerova. Bylo by dobré vyvážet v kratším intervalu. Odpad se valí všude okolo spolu s ostatním bordelem, který zde někteří občané zanechávají - viz.foto. Současně by bylo také dobré odvést vánoční stromky, které spolu s odpadem zabírají celý chodník. Je to skutecně nechutná část této ulice.Děkuji
  • Odpověď: (27.01.2023 10:45)
   Vážená Veroniko,

   Děkujeme za Váš zájem o udržování čistoty a pořádku na území Městské části Prahy 8. K Vašemu podnětu bude provedeno opakované místní šetření k zjištění, zda opakovaně dochází k přeplněnosti odpadních nádob a bude-li zjištěno, že četnost svozu je nedostačující, bude navýšena. 

   S pozdravem

   Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: dětské pískoviště, prostor před OC Krakov (Marcela Ujhelyiová 21.01.2023 7:46) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  u zelené zakrývací plachty na dětském pískovišti chybí gumy pro upevnění plachty
 • Podnět: cesta ke Kauflandu (Pavel K 16.01.2023 7:56) – Hlášení závad
  Sdílet
  rád bych upozornil na velký nepořádek cestou od podchodu ulice Liberecké ke Kauflandu, Střelničná. Bylo by dobré vykácet náletové dřeviny a také zpevnit cestu. Děkujeme.
  • Odpověď: (20.01.2023 11:19)
   Dobrý den,

   děkujeme za Vaše upozornění. Dotčené místo je bohužel znečišťováno opakovaně a je velmi problematické.  Předmětné pozemky nejsou ve správě městské části, vlastníkem pozemků jsou soukromé a právnické osoby. Pracovníky OŽP bude provedeno místní šetření a pořízena fotodokumentace a následně bude zaslána písemná výzva ke zjednání nápravy, tj. k odklizení odpadu a provedení celkové údržby. Také vlastníkům pozemků v dané výzvě doporučíme zpevnění pěší stezky.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Odpadkové koše Kuchyňka , V Holešovičkách (Barbora Jagerska 11.01.2023 11:12) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, na zastávkách Kuchyňka v obou směrech chybí odpadkové koše. Okolí již podle toho bohužel vypadá.
  • Odpověď: (16.01.2023 13:13)
   Vážená paní Jagerská, 

   Městská část Praha 8 nebude navyšovat početní stav nových odpadkových košů, které jsou hrazeny a obhospodařovány z prostředků Městské části Prahy 8. Pozemky v dané lokalitě nejsou ve vlastnictví ani ve správě Městské části Prahy 8. Vzhledem k tomu, že zastávka MHD a mobiliář přísluší do správy Dopravních podniků hl. m. Prahy a pozemky jsou ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy, doporučuji se obrátit na vlastníka pozemku či Dopravní podnik hl. m. Prahy.

   S pozdravem

   Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Odpad - nábytek a spotřebiče v ulici Na Kopečku 2b, Na Kopečku 2b, pozemek spadající pod kat. uzemí Libeň parcelní číslo 3584 (Petr Novák 05.01.2023 10:54) – Hlášení závad
  Sdílet
  Prosíme o odklizení - skládka odpadu v ulici Na Kopečku 2b, jedná se o městský pozemek spadající pod kat. uzemí Libeň parcelní číslo 3584. Je zde pohozen nábytek a spotřebiče (pračka) viz foto.
  • Odpověď: (10.01.2023 11:53)
   Dobrý den,

   odklizení černé skládky v ulici Na Kopečku jsme zajistili. Dne 10.1.2023 byl odložený odpad odklizen.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Rozježděné cesty, Park s altánem nad ulicí Františka Kadlece (Tomáš 31.12.2022 9:12) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,

  v parku s altánem nad ulicí Františka Kadlece poslední dobou pravidelně dochází k tomu, že úklidová četa při vysypávání košů rozjezdí nezpevněné cesty v parku. Vzhledem k tomu, že park není rozlohou příliš velký, bylo by možné požádat úklidovou četu, aby nezajížděla ke košům autem napřímo, ale aby ho nechala pouze na zpevněné cestě a ke koši došla, aby předcházela k ničím travnaté plochy?

  Děkuji předem,

  Tomáš
  • Podnět: Pohozený chladící box na chodníku, Pod Vodárenskou věží a roh Davídkové (Hauptmannová 16.12.2022 16:41) – Hlášení závad
   Sdílet
   Dobrý den,
   tento chladící box je zde pohozen již druhý týden.
   Děkuji za nápravu.
   • Odpověď: (21.12.2022 10:30)
    Vážená paní Hauptmannová,

    děkujeme Vám za nahlášení závady na pozemku na rohu ulic Davídkova a Pod Vodárenskou věží. Váš podnět byl předán správci pozemku TSK hl.m. Prahy s výzvou k odstranění odloženého odpadu. Věříme, že náprava bude vzhledem ke klimatickým podmínkám zjednána v co nejkratším možném termínu. 
    Přejeme klidné svátky.

    S pozdravem

    pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
    odbor životního prostředí (OŽP)
  • Podnět: Neuklizene xmchodniky, Písečná (Nada Zahálková 20.12.2022 10:19) – Hlášení závad
   Sdílet
   Dobrý den.
   Máme problém v ulici PisečnÁ, nikdo tam neuklizi veřejné chodníky a nesype. Je to problem, protože naše ulice je v kopci,v případě námrazy sejít od autobusu dolů je orobkem.dekuji
   • Odpověď: (21.12.2022 8:33)
    Dobrý den,

    děkujeme za podnět. Firma nás již informovala, že během dne v ul. Písečná posyp proběhne, prosím tedy ještě o strpení. 

    Děkuji a přeji hezký den.

    S pozdravem

    Odbor životního prostředí (OŽP)
  • Podnět: Poničená psí louka, Chvatěrubská (Čimice) (Ivana Poulova 15.12.2022 9:21) – Hlášení závad
   Sdílet
   Prosím o opravu ohrádek kolem stromů a odstranění ulomených částí ohrádek (dřeva s hřebíky) a o reinstalaci (nebo aspoň odstranění) ulomené prostřední psí překážky.
   Dále bych uvítala vydláždění chodníčku u boční branky (dláždění je jen u jedné branky, u druhé se tak tvoří nepříjemné bláto).
   Lavička (ta v čele, co není v řadě společně s ostatními) je hojně využívána mláděží, která po sobě v oblasti lavičky zanechává nepořádek (plechovky, prázdné obaly od nápojů a potravin, vajgly). Možná by bylo záhodno umístít odpadkový koš hned vedle lavičky nebo aspoň ceduli informující o zákazu zanechávání bordelu všude kolem. Děkuji
   • Odpověď: (21.12.2022 8:30)
    Dobrý den,

    děkujeme za podnět, ohledně psí louky v Čimicích.
    Oprava psí louky je zavrhnuta do plánu na příští rok.

    Děkuji a přeji hezký den.

    S pozdravem

    Odbor životního prostředí (OŽP)
  • Podnět: Žádost o navýšení svozu , Nepořádek... (Petr Erben 17.12.2022 18:13) – Hlášení závad
   Sdílet
   Žádám o navýšení svozu papíru a PVC na separačním kontejnerovém stání u Vízkovy restaurace Kozlovna.
   Petr Erben
   předseda výboru SV
   • Odpověď: (19.12.2022 11:46)
    Vážený pane Erbene,

    ve věci provedeme místní šetření k využívání stanoviště tříděného odpadu a bude-li zjištěno, že opakovaně a dlouhodobě dochází k přeplňování nádob a nejedná se o „nárazové“ využití, bude požádáno o navýšení četnosti svozu. K navýšení četnosti svozu je nutno opakovaně doložit fotografie z různých dnů mezi svozy na každou komoditu samostatně. Je-li to ve Vašich možnostech, prosím o podporu a zaslání fotografií na níže uvedený email.

    S pozdravem

    Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
    Odbor životního prostředí (OŽP)