Hlášení závad

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané,

velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude Vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme Vám za spolupráci při údržbě vzhledu města, Vaše městská část Praha 8.

Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení lze nahlásit přímo na stránkách firmy ELTODO a.s. nebo na její nepřetržité bezplatné lince 800 101 109.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na kontaktech SSHMP uvedených na www.sshmp.cz/vraky.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchých formulářů na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Sečtěte čísla devět a jedna
 
 

Nahlášené závady


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Nepořádek nám Dr. Holého (Barták 06.12.2016 11:22) – Hlášení závad a nedostatků
  Dlouhodobý problém s nepořádkem kolem nádob na tříděný odpad.
  Je možné zajistit častější svoz, nebo přidat některé nádoby?
  Děkuji
  • Odpověď: (07.12.2016 17:22)
   Vážený pane Bartáku,

   v rámci dané lokality bude nyní zvýšena kontrolní činnost. Pokud zjistíme jakékoli nedostatky týkající se svozu, budeme je řešit žádostí o navýšení svozu odpadu, popř. navýšení počtu nádob na provozovatele těchto nádob, tedy na Magistrát hl. m. Prahy.

   Nyní je svoz u nejzatíženějších komodit – plast a papír – nastaven u tohoto separačního stání na maximální možný, tedy 5x týdně.

   Městská část Praha 8 také řeší zavedení podzemních nádob na tříděný odpad, v tomto případě by se jednalo o navýšení.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: Popelnice na tříděný odpad (Miloš Hrabák 16.11.2016 10:54) – Hlášení závad a nedostatků
  Na počet obyvatel v oblasti je instalován naprosto nedostatečný počet kontejnerů, nebo je naprosto špatně nastavena perioda svozů. Nebo je potřeba zvýšit počet stanovišť. Skoro trvale schází prostor pro plasty a papír, někdy i pro sklo a kartóny. Vypadá to, že nikdo z úřadu MČ okolo nechodí a nikomu nepořádek kolem přetékajících kontejnerů nevadí.
  • Odpověď: (07.12.2016 9:54)
   Vážený pane Hrabáku,

   ve věci prošetření Vámi zaslaného podnětu nádob na tříděný odpad na náměstí Dr. Holého Vám sdělujeme:

   Ze strany odboru životního prostředí a speciálních projektů jsou prováděny nepravidelné kontroly u nádob na tříděný odpad a v případě zjištění nepořádku je urgována svozová společnost, která provede úklid i mimo plánovaný termín.

   Na základě Vašeho podnětu zvýšíme pozornost ohledně této věci a budeme se na okolí náměstí více zaměřovat. Pokud zjistíme jakákoli nedopatření, budeme je řešit žádostí o navýšení svozu odpadu, popř. navýšení počtu nádob na tříděný odpad, konkrétně z této separace na provozovatele těchto nádob, tedy na Magistrát hl. m. Prahy.

   Jen pro informaci – nyní je svoz u nejzatíženějších komodit (plast a papír) nastaven na maximální možný, tedy 5x týdně.

   Městská část Praha 8 také řeší zavedení podzemních nádob na tříděný odpad, v tomto případě by se jednalo o navýšení.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: nebezpečná křižovatka (Alena Šindlerová 13.11.2016 14:09) – Hlášení závad a nedostatků
  Když se vyjíždí autem z ulice Na Dědince na Vosmíkových, je tam velmi špatná viditelnost. brání auta zaparkovaná na chodníku. je zde sice nainstalované zrcadlo, ale ráno do něj často svítí slunce a není v něm nic vidět, v zimě bývá zrcadlo ojíněné nebo zamlžené.
  • Odpověď: (02.12.2016 13:22)
   Vážená paní Šindlerová,
    
   místně příslušným silničním správním úřadem pro ulici Vosmíkových je odbor dopravních agend, kterému Váš podnět předáváme.
   Z důvodu zlepšení rozhledových poměrů zde bylo právě instalováno zmíněné dopravní zrcadlo.

   S pozdravem

   Marek Černý
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Neosvětlená ulice (Helena Kohoutová 22.11.2016 12:30) – Hlášení závad a nedostatků
  Bydlím v ulici Eledrova, která je prakticky neosvětlená, když veřejné osvětlení svítí pouze na protilehlý chodník, který je však za živým plotem a vzrostlými stromy, takže do ulice a na chodník podél řadových domů se světlo již nedostane. Za tmy není vidět téměř na krok.
  • Odpověď: (30.11.2016 17:34)
   Vážená paní Kohoutová,

   Vaše upozornění na nedostatečné  osvětlení z důvodu vzrostlé vegetace postupuji správci daného silničního pozemku, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy – Oblastní správa Sever.

   S pozdravem

   Daniela Hemidi
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Skládka na ulici (Martin Fafilek 28.11.2016 18:04) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobry den, včera jsem psal o vyhozené lednici na chodníku. A už opravdu přitahuje další pitomce a jejich nepořádek. Dnes tedy role starých koberců. Myslíte, že se dá skládka uklidit, než se opravdu rozjede? Dík
  • Odpověď: (30.11.2016 17:19)
   Vážený pane Fafílku,

   po obdržení Vašeho podnětu byl zmapován rozsah znečištění v dané lokalitě a následně byla provedena náprava v podobě úklidu.
   V případě dalších podnětů se na mne neváhejte obrátit.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: Schnoucí vzrostlý strom (Pavel Dvořan 19.11.2016 10:09) – Hlášení závad a nedostatků
  Děkuji za odpověď. Ale z odpovědi jsem se nedozvěděl kdy konečně dojde k dodělání a dostavbě parkovacích stání v naší ulici - prý celou stavbu provádí fa. stavějící komplex budov Futurama - myslím, že hovořím za všechny obyvatele ul. Molákova hlavně bydlící v obytném bloku č. p. 592 - č. p. 600 máme toho dost rozkopaná část komunikace je už od srpna 2016 - povaluje se zde rozházené provizorní dopravní značení + stavební materiál a uvedená parkovací místa určitě obyvatelům chybí jedná se o parkovací místa v modré zóně. A stavební činnost v uvedeném místě veškerá žádná a informace o uvedené stavbě nemáme žádné.

  Dále prosím o znovu prřezání popřípadě pokácení schnoucí vzrostlé jedle, která stojí v těsné blízkosti pláště našeho obytného domu - před vchodem č. p. 598/8, uvedený strom nám stíní do bytů, které mají okna do ul. Molákova. Mikulý průřez proběhl zdárně - moc děkuji ale jeto už nějaký čas a některé uschlé větve na stromě přetrvaly a stále stíní. Stáří stromu bude cca 40 let tak prosím o odborný zásah aby nedošlo k pádu stromu a případným škodám na majetku ani zranění osob. Děkuji.
  • Odpověď: (29.11.2016 8:31)
   Vážený pane Dvořane,

   u vzrostlé dřeviny druhového zastoupení jedle bude proveden bezpečnostní řez, při kterém budou odstraněny suché větve.
   Práce budou provedeny na základě harmonogramu zahradnické správcovské firmy.

   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: Listí (Jaroslav Šípek 21.11.2016 15:31) – Hlášení závad a nedostatků
  V minulých letech bylo spadané listí uklizené. Díky tomu se snížil výskyt klíněnky jírovcové a kaštany (jírovce) vypadaly letos dobře. Letos listí nikdo neuklízí a leží i na chodnících, kde vytváří kluzkou vrstvu.
  • Odpověď: (23.11.2016 17:12)
   Vážený pane Šípku,

   ne všechny chodníky v Mazurské spravuje MČ Praha 8, avšak na těch, o které se staráme, byl domluven přednostní úklid v těchto dnech. Jinak probíhají práce spojené s úklidem listí v zeleni a na chodnících od 14.11.2016. Bohužel nelze vše stihnout okamžitě.

   Děkujeme za pochopení

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: Zarostlý chodník (Štěpán Jůza 15.11.2016 23:09) – Hlášení závad a nedostatků
  Ze zahrady domu č. 836/9 přesahují na chodník větve, které brání průchodnosti chodníku.
  • Odpověď: (23.11.2016 11:25)
   Vážený pane Jůzo,

   předmětná dřevina roste na pozemku soukromé fyzické osoby. Péče, zejména ošetřování a udržování dřevin, je povinností vlastníků. Orgán ochrany přírody může uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřeviny, pouze v případě výskytu nákazy epidemickými či jinými vážnými chorobami. S případným požadavkem na ořez dřeviny se proto prosím obraťte na majitele pozemku, nebo kontaktujte Technickou správu komunikací hl. města Prahy, která chodník spravuje.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: Přemnožení hlodavci (Kamila Mertová 09.11.2016 10:23) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, jsem správcem domu č.p. 566 a 561 v ulici Jitravská, k.ú. Střížkov. V poslední době mě vlastníci bytů upozorňují na skutečnost, že se opět v ulici vyskytují ve větším počtu potkani. Bylo by možné v této ulici zopakovat deratizaci? Děkuji
  • Odpověď: (16.11.2016 9:33)
   Vážená paní Mertová,

   cyklická deratizace je připravována v součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy. V letošním roce již není možné zařadit tuto lokalitu do seznamu ulic, a proto bude Vaše lokalita navržena až v roce 2017. Městská část Praha 8 nemá v okolí žádné pozemky svěřené do správy, ani žádné neudržuje. Při výskytu hlodavců (potkanů) jsou i vlastníci pozemků a bytového domu povinni provádět ochrannou deratizaci v rámci domu a Vámi spravovaných pozemků. Dalším krokem k eliminaci výskytu potkanů je pravidelný úklid okolí včetně kontejnerového stání, které je vlastník či nájemce povinen udržovat v čistotě. Váš podnět bude také postoupen na Hygienickou stanici hl. m. Prahy s žádostí, zda by mohla být provedena deratizace i v kanalizační síti. Další dotazy směřujte prosím na e-mail: lukas.klima@praha8.cz, nebo na tel. č. 222 805 787.

   S přáním hezkého dne

   Bc. Lukáš Klíma
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
  • Odpověď: (21.11.2016 17:44)
   Vážená paní Mertová,

   k naší předchozí odpovědi doplňujeme, že dnes, tj. 21.11.2016, byla provedena deratizace kanalizační sítě v ulici Jitravská.

   S pozdravem

   Bc. Lukáš Klíma
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: Zalévání v mrazech, Led na komunikaci (Miloš Hrabák 16.11.2016 10:37) – Hlášení závad a nedostatků
  Minulý týden už mrzlo a všiml jsem si, že jsou velké plochy chodníků v parku pokryty silnou vrstvou ledu a velmi kluzké. Teprve s odstupem mi došlo, že závlaha funguje jako sněhové dělo na sjezdovce. Neměl by se o závlahový systém a o park někdo starat?
  • Odpověď: (18.11.2016 8:30)
   Vážený pane Hrabáku,
    
   za vzniklé komplikace se omlouváme, závlahové zařízení je od pondělí 14. listopadu vypnuto a zazimováno.
    
   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)


Vytisknout