Hlášení závad

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané,

velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude Vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme Vám za spolupráci při údržbě vzhledu města, Vaše městská část Praha 8.

Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení lze nahlásit přímo na stránkách firmy ELTODO a.s. a na její nepřetržité bezplatné lince 800 101 109.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na kontaktech SSHMP uvedených na www.sshmp.cz/vraky.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchých formulářů na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
 
 

*


Nahlášené závady


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: (Šípek 18.05.2016 18:07) – Hlášení závad a nedostatků
  Opět si musím stěžovat na úklid poštovní části Krakova. Omylem jsem dnes přešel z nového OC do poštovní části. Nevím, jestli se tam někdy uklízí, je tam plno odpadků a letitá špína na zemi. Nedávno jsem byl v Odře, tam se vlastník stará o přiměřený vzhled a provedl opravy omítek a vypadá to výrazně lépe, proč nemůže i pošta?
  • Odpověď: (Vlk 27.05.2016 8:31)
   Vážený pane Šípku,

   děkujeme za zaslaný podnět. Je pravdou, že daná oblast je z pohledu úklidu problémovou lokalitou. V minulosti jsme úspěšně řešili záležitosti spojené s úklidem konkrétně v této lokalitě a to zejména ve spolupráci s Městskou policií Praha 8. Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, je za udržování čistoty a pořádku na pozemku odpovědný jeho vlastník nebo uživatel. Na základě Vašeho podnětu provedou pověření pracovníci odboru životního prostředí a speciálních projektů místní šetření a při zjištění závadového stavu jej budou řešit dle platné legislativy.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Kája Padevětová 24.05.2016 15:31) – Hlášení závad a nedostatků
  1)Přeplněné kontejnery a odpad rozházený po celém prostoru chodníku.
  2)Někdo před naším domem č.546/7 P.Slezáka " zapomněl" knihovnu zřejmě určenou k vyhození do kontejneru. Může jí někdo odklidit od našich oken? Kontejner v určený čas na křižovatce údajně nebyl. Kde tedy opravdu stojí? Opravte nabízené stanoviště....
  Dík. K.P.
  • Odpověď: (Vlk 26.05.2016 14:11)
   Vážená paní Padevětová,

   reaguji na Vámi zaslaný podnět ze dne 24.05.2016.

   Dne 26.05.2016 provedl pověřený pracovník Odboru životního prostředí a speciálních projektů místní šetření, z jehož výsledků vznikl požadavek o navýšení frekvence svozu, který byl obratem zaslán provozovateli nádob na tříděný odpad – MHMP.

   V rámci místního šetření byla pořízena fotodokumentace knihovny umístěné před domem č. p. 546/7. Fotodokumentace bude společně s výzvou k odstranění zaslána majiteli pozemku.

   Pokud velkoobjemový kontejner není umístěn na uvedeném místě v harmonogramu, je možné, že stojí v nejbližším okolí. Občas se to bohužel stává, zejména kvůli dopravní situaci. V případě, že se tento problém bude opakovat, obraťte se prosím na tel. 222 805 630 a nebo přímo na dispečink svozové společnosti: 286 583 455.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Ing. Martin Podzimek 24.05.2016 17:44) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, rád bych nahlásil neustále přeplněné kontejnery na tříděný odpad u křižovatky ulic Na Bendovce a Kostřínská. Toto se týká zejména plastů. Žádám proto o předání informace Magistrátu. Děkuji, Ing. Martin Podzimek.
  • Odpověď: (Vlk 26.05.2016 11:14)
   Vážený pane inženýre,

   na základě Vámi zaslaného podnětu provedl dne 26.05.2016 pověřený pracovník odboru životního prostředí a speciálních projektů místní šetření, na jehož základě byla zaslána žádost provozovateli nádob na tříděný odpad (MHMP) o navýšení počtu nádob u separačního stání Na Bendovce x Kostřínská.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Michal Hála 06.05.2016 10:57) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  v ulici Přívorská těsně před křižovatkou s ulicí Pešinova vegetace stále více a více zasahuje do vozovky a výrazně tak zužuje místo pro projetí např. popelářského vozu. Prosím o zjednání nápravy. Děkuji
  Michal Hála
  • Odpověď: (Vlk 16.05.2016 17:23)
   Vážený pane Hálo,

   tato část zeleně patří do správy Magistrátu hl. města Prahy, nikoliv do správy MČ Praha 8.
   Podnět jsem předala kompetentní osobě TSK, oblastní správy Sever (Merzová Iveta, tel.: 257 015 614, e-mail: iveta.merzova@tsk-praha.cz).

   S přáním hezkého dne

   Barbora Měkutová
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Miroslava Šedinová 02.05.2016 21:30) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, kontejnery na tříděný odpad v ulici Na Dílcích jsou často přeplněné a přebíráné "třetí stranou". Neuvažuje se o jiných kontejnerech, které by byly méně dostupné. Stavajicí kontejnery se nachází do 20 metrů od pomníku. Děkuji za řešení.
  • Odpověď: (Vlk 16.05.2016 16:19)
   Vážená paní Šedinová,

   provozovatelem nádob na tříděný odpad je Magistrát hl. m. Prahy, kterému městské části zasílají požadavky ke zrušení, přemístění, popř. navýšení nádob či svozu jednotlivých odpadů.

   Stanoviště v městské části Prahy 8 jsou ze strany odboru životního prostředí a speciálních projektů nepravidelně kontrolována a při zjištěných závadách je oslovena svozová společnost, která odvoz odpadu, ale i úklid provede mimo plánovaný termín.

   Dne 16.05.2016 bylo provedeno místní šetření v ulici Na Dílcích, na jehož základě byl osloven provozovatel nádob k navýšení četnosti svozu.

   V současné době probíhá příprava první fáze realizace podzemních kontejnerů na území městské části Prahy 8.  Tyto kontejnery by měly zamezit jak rozebírání odpadu, tak i přeplňování, jelikož jsou kapacitně větší a tudíž pojmou mnohem více odpadu.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Michala Daněčková 11.05.2016 12:43) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, před naším domem jsou již velmi dlouho velké díry v chodníku. V současné době jsem na mateřské dovolené a mám problém se dostat s kočárkem co domu, protože díry jsou přímo před vchodem. Můžete mi, prosím, poradit na koho se mám obrátit s prosbou o opravu. Děkuji za odpověď. Michala Daněčková
  • Odpověď: (Vlk 16.05.2016 9:26)
   Vážená paní Daněčková,

   správcem komunikace Za Poříčskou branou je TSK hl. m. Prahy, které byl již v měsíci březnu 2016 předán podnět na opravu rozbitých chodníků. Váš podnět předáváme rovněž TSK k přímému vyřízení.  
   S pozdravem

   Mgr. Lenka Kaplanová
   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: (Kateřina Horáková 11.05.2016 21:08) – Hlášení závad a nedostatků
  V ulici K Okrouhlíku je pískoviště a lavičky v katastrofálním stavu. Jen u nás ve vchodu s 12ti byty bydlí 5 malých dětí a v okolí není vůbec žádné dětské hřiště. Prosím pokuste se s tím něco udělat. Děkuji Horáková
  • Odpověď: (Vlk 12.05.2016 14:21)
   Vážená paní Horáková,

   Vámi zmiňované pískoviště a lavičky jsou na pozemku, který patří hlavnímu městu Praha a naše MČ je nemá svěřené do péče.
   Jediné, co Vám mohu poradit, obrátit se na vlastníka, zda nemá rekonstrukci v plánu, popřípadě, aby zvážil revitalizaci této plochy.

   S pozdravem

   Ing. Roman Březina
   pověřen vedením odboru životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Radko Hnízdo 08.05.2016 0:43) – Hlášení závad a nedostatků
  V parku Hercovka je vyvrácený sloupek /stav sobota 7.5.2016/vč.beton.základu.Doporučuji zprovoznit DSS II, S.K.N.,aby park byl častěji využíván obyvateli tohoto Domu SS a tím zabráněno dalšímu vandalismu. Proč se otálí s uvedením DSS II do provozu??? Je to mrtvá investice.Dále chci upozornit, že v blízkosti vozovky V Holešovičkách při cestě od usedlosti Hercovka je podivná ohrada nepatřičná do metropole snad obývaná bezdomovci, odkud vycházejí kouřové zplodiny až k DSS II. Je to sice na území hl.m.Prahy ,ale MČ Prahy 8 by měla zatlačit na likvidaci této ohyzdnosti.V úctě R.Hnízdo, 8.5.2016
  • Odpověď: (Vlk 10.05.2016 12:50)
   Vážený pane Hnízdo,

   zprovoznění DSS II se odvíjí od dokončení kolaudačních řízení a vybavení nábytkem a ostatními zařizovacími předměty. Doporučujeme pravidelně sledovat Osmičku a naše webové stránky, kde bude včas uveřejněn termín otevření.

   Vyvrácený sloupek je držák na odpadkový koš. Koše máme uschovány a budou upevněny až po otevření parku, aby se případně neztratily, či nebyly poničeny.

   Sídlo bezdomovců u ulice V Holešovičkách se nachází na pozemku ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy a tam stojící garáž, kterou bezdomovci užívají k přebývání, je ve vlastnictví soukromé osoby, která pravděpodobně s tímto užíváním souhlasí. MČ Praha 8 nemá žádnou možnost současný stav změnit.

   S pozdravem

   Ing. Roman Březina
   pověřen vedením odboru životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Pavel Hamada 28.04.2016 1:02) – Hlášení závad a nedostatků
  Již druhým dnem začíná od půlnoci, přibližně do 2:00 v noci, neuvěřitelné rušení nočního klidu se zbíjecím kladivem při práci v okolí kolejiště tram zastávky Křižíkova, ve směru do centra. Hluk překračuje mnoho násobně hygienické limity již od 7:00 ráno, ovšem v době nočního klidu od 00:00 hod, se přidává navíc agresivní řezání, či broušení, takže není slyšet vlastního slova přes zavřená okna, natož možnost spánku! Jedná se o zcela nezákonné rušení nočního klidu, hraničící s ohrožením veřejného zdraví! Foto přiloženo, audiovizuální záznamy zde: https://youtu.be/iYH4K_t5t74
  a dále zde: https://youtu.be/LsbLQNVRbXk
 • Otázka: (Mgr. Jiří Čmelík 24.04.2016 18:51) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  Situace s odvozem tříděného odpadu (Frýdlantská 1315) se v poslední době opětovně výrazně zhoršila. Zejména se jedná o papír. Abych alespoň částečně dokumentoval situaci, jako připojené soubory posílám tři fotografie. Ta první byla pořízena včera večer, ty dvě poslední jsou z dnešního odpoledne.
  Jako jednu z příčin vidím činnost některých osob, kteří se snaží z kontejneru pro papír vybrat ten kvalitnější obsah. Ostatně, detailnější informace si můžete zjistit prostřednictvím kamerového systému, který byl umístěn ve Frýdlantské 1308 až 1320.
  Mgr. Jiří Čmelík, Frýdlantská 1315.
  • Odpověď: (Vlk 25.04.2016 15:46)
   Vážený pane magistře,

   děkujeme za Vámi zaslaný podnět.
   Po prostudování důkazního materiálu byl požadavek na navýšení frekvence svozu u papírové komodity postoupen provozovateli nádob na tříděný odpad, Magistrátu hl. m. Prahy.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)


Vytisknout