Hlášení závad

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané,

velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude Vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme Vám za spolupráci při údržbě vzhledu města, Vaše městská část Praha 8.

Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení lze nahlásit přímo na stránkách firmy ELTODO a.s. a na její nepřetržité bezplatné lince 800 101 109.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na kontaktech SSHMP uvedených na www.sshmp.cz/vraky.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchých formulářů na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
 
 

*


Nahlášené závady


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: (Mgr. Jiří Čmelík 16.08.2016 8:49) – Hlášení závad a nedostatků
  Přeji hezký den,
  Považuji již za evergreen moje stížnosti na nedostatky v okolí mého nejbližšího okolí. Jsou to:
  1) Díra a propadlá zem u kanálu před vchodem Frýdlantská 1315
  2) Přeplněný kontejner s plasty.
  Oba problémy se opakují a řešení je kde? Připojené snímky byly pořízeny dnes ráno kolem 8 hodiny. Možná by bylo dobré:
  1) Zjistit kam se vytrácí nevezená zemina.
  2) Zajistit častější odvoz značně exponovaných kontejnerů s platy i s papírem.
  • Odpověď: (Vlk 26.08.2016 15:04)
   Vážený pane Čmelíku,

   na základě opakovaných upozornění na propad zeminy v blízkosti kanalizační šachty v ulici Frýdlantská před číslem popisným 1315 jsme poptali deratizační firmu, která provede položení nástrah na hlodavce.
   Pokud by se výskyt hlodavců nepotvrdil, budeme kontaktovat správce kanalizační šachty – v tomto případě společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – za účelem opětovného prověření šachty.

   Co se týká kontejnerů na tříděný odpad, vzhledem k nově nastavovanému systému na MHMP budeme tuto věc řešit v září tohoto roku, a to požadavkem na navýšení četnosti svozu.

   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Mgr. Jiří Čmelík 22.08.2016 4:58) – Hlášení závad a nedostatků
  Přeji hezký den,
  Upozorňuji opětovně na skutečnost, že na trávníku před vchodem Frýdlantská 1315 se zase vytváří díra! Myslím si, že by bylo dobré zjistit, proč díra znovu a znovu vzniká. Nesouvisí to nějak s kanalizací?! Viz pořízená fotografie (neděle 21. 8. 2016). Je zapotřebí odstranit příčiny a ne jenom následky.
  • Odpověď: (Vlk 26.08.2016 9:46)
   Vážený pane Čmelíku,

   na základě opakovaných upozornění na propad zeminy v blízkosti kanalizační šachty v ulici Frýdlantská před čp. 1315 jsme poptali deratizační firmu, která provede položení nástrah na hlodavce.

   Pokud by se výskyt hlodavců nepotvrdil, budeme kontaktovat správce kanalizační šachty, v tomto případě společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem prověření šachty.

   S pozdravem

   Bc. Pavlína Orlová
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Anna Exlerová 24.08.2016 16:11) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,

  v naší ulici zmizel kontejner na třídění nápojových kartonů.

  Prosíme o nahrazení novým.

  Děkujeme mockrát.

  Exlerovi
  • Odpověď: (Vlk 26.08.2016 8:38)
   Vážená paní Exlerová,
    
   děkujeme za zaslaný podnět.
   Svozová společnost byla seznámena se stávající situací a byla vyzvána k nápravě.
   V nejbližším možném termínu bude nádoba na nápojové kartony opět přistavena na původní místo.
    
   S pozdravem
    
   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení státní správy
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (František Horák 16.08.2016 9:58) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den. U křižovatky Čimické ulice a Čimické ulice (u bikrosového hřiště) není od dokončení kousku cyklostezky mezi světelnou křižovatkou (Velká skála x Čimická x K Pazderkám) a Čimickým hájem posekána tráva. Nikdy se tam neposekala a roste tam už pěkné bodláčí. Zřejmě tento pruh nepatří MČ Praha 8, ale magistrátu. Je možné zajistit po dvou letech alespoň jedno posekání? Děkuji.
  • Odpověď: (Vlk 24.08.2016 8:07)
   Vážený pane Horáku,

   pruh trávy mezi chodníkem a cyklostezkou v Čimické ulici je dle katastrální mapy rozdělen na sedm částí ve vlastnictví celkem pěti subjektů, včetně dvou soukromých osob. Přinejmenším polovina travnaté plochy však náleží Magistrátu hl. m. Prahy,  který požádáme o posekání.

   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Mgr. Jiří Čmelík 16.08.2016 8:54) – Hlášení závad a nedostatků
  Přeji hezký den,
  Je nanejvýš vhodné provést ořezání větví na přechodu ulice Ďáblická u konečné tramvaje číslo 10. Jsou zakryta světla u semaforu. Připojené fotografie dokumentují současný stav.
  • Odpověď: (Vlk 22.08.2016 10:52)
   Vážený pane magistře,

   Vaše upozornění jsem postoupila TSK hl. m. Prahy – Oblastní správa Sever, která  je v této věci kompetentní.
   Dle sdělení TSK hl. m. Prahy bylo prořezání větví zadáno 18.08.2016.

   S pozdravem

   Daniela Hemidi
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: (Michal Hála 01.08.2016 22:48) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  v ulici Přívorská těsně před křižovatkou s ulicí Pešinova vegetace stále více a více zasahuje do vozovky a výrazně tak zužuje místo pro projetí např. popelářského vozu. Prosím o zjednání nápravy. (Na závadu jsem již upozorňoval před dvěma měsíci, podle všeho byla postoupena odpovědnému orgánu, ten však dodnes nezjednal nápravu.)
  Děkuji za vyřešení.
  Michal Hála
  • Odpověď: (Vlk 11.08.2016 8:29)
   Vážený pane Hálo,

   tato část zeleně patří do správy Magistrátu hl. města Prahy, nikoliv do správy MČ Praha 8. Podnět jsem opět předala kompetentní osobě TSK, oblastní správy Sever (Merzová Iveta, tel.: 257 015 614, e-mail: iveta.merzova@tsk-praha.cz). V této věci se prosím dále obracejte na uvedený kontakt TSK.
   Děkuji za pochopení.

   S přáním hezkého dne

   Barbora Měkutová
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
  • Odpověď: (Vlk 12.08.2016 8:06)
   Vážený pane Hálo,

   k naší předchozí odpovědi připojujeme vyjádření TSK.
   S pozdravem

   Barbora Měkutová
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)


   Vyjádření TSK

   Dobrý den,

   Ořez byl zadán, vzhledem k letošním klimatickým podmínkám a přidělenému rozpočtu  musíme práce korigovat. Upřednostňují se přechody, rozhledy do křižovatek a páteřní komunikace.

   S pozdravem

   Iveta Merzová
   Technická správa komunikací
   tel.: 257 015 614, e-mail: iveta.merzova@tsk-praha.cz
 • Otázka: (Štětková 09.08.2016 19:05) – Hlášení závad a nedostatků
  Špatný výhled (přerostlý porost)při výjezdu z ulice Na Sypkém směrem do ulice Vosmíkových a na hlavní.
  • Odpověď: (Vlk 11.08.2016 7:53)
   Vážená paní Štětková,
    
   prostor křižovatky vlastnicky náleží Magistrátu hl. m. Prahy a správu vozovek i chodníků obstarává Technická správa komunikací (TSK). Dřeviny přerůstající do chodníku a bránící výhledu vyrůstají ze soukromého pozemku a vzhledem k jeho složité vlastnické struktuře by bylo obtížné a zdlouhavé domáhat se požadované úpravy zmíněných přerostlých dřevin. Proto jsme požádali TSK, aby potřebnou úpravu provedla sama.
    
   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Renata Štěchová 05.08.2016 15:39) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, bylo by možné nechat odstranit bujný porost z chodníku v ulici Čuprova směrem do Vysočan? Po chodníku se již skoro nedá projít.
  • Odpověď: (Vlk 10.08.2016 9:18)
   Vážená paní Štěchová,
    
   ulice Čuprova včetně přilehlého chodníku náleží Magistrátu hl. m. Prahy a její údržbu včetně sekání trávy obstarává Technická správa komunikací, které Vaší připomínku obratem předáváme.
    
   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Renata Štěchová 05.08.2016 15:31) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,při výjezdu z ulice Na Sypkém na Zenklovu není přes křoví vlevo vůbec vidět. Je třeba si hodně najet do křižovatky, což zase není bezpečné. Můžete prosím zajistit ořezání tohoto křoví?
  • Odpověď: (Vlk 10.08.2016 9:04)
   Vážená paní Štěchová,
    
   prostor křižovatky vlastnicky náleží Magistrátu hl. m. Prahy a správu vozovek i chodníků obstarává Technická správa komunikací (TSK). Dřeviny přerůstající do chodníku a bránící výhledu vyrůstají ze soukromého pozemku a vzhledem k jeho složité vlastnické struktuře by bylo obtížné a zdlouhavé domáhat se požadované úpravy zmíněných přerostlých dřevin. Proto jsme požádali TSK, aby potřebnou úpravu provedla sama.
    
   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽPSP)
 • Otázka: (Jana Myslivcová 04.08.2016 13:30) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  prosím vás opakovaně již po třetí ,aby byl opraven výtluk u kanálu pakroviště Bojasova ,Slancova ve spodní části ,je v prostředku a těžko se dá objet autem ,okolo jsou všude zaparkovaná auta.Děkuji a věřím,že výtluk bude co nejdříve opraven.Myslivcová
  • Odpověď: (Vlk 09.08.2016 9:38)
   Vážená paní Myslivcová,
    
   Váš podnět ze dne 09.06.2016 týkající se opravy výtluku na parkovišti v ul. Bojasova/Slancova eviduje odbor dopravy pouze jednou. Obratem byl dne 10.06.2016 předán správci komunikace TSK, která je v této věci kompetentní. O této skutečnosti jste byla informována jak prostřednictvím webových stránek MČ Praha 8, tak e-mailem. Jak jsme již uvedli, odbor dopravy není v této věci kompetentní, nezajišťuje opravy komunikací, ani nerozhoduje za TSK o termínu oprav.

   V této věci se prosím dále obracejte přímo na TSK hl. m. Prahy, na tel. 257 015 616 nebo e-mailem Bohumil.Pfeferle@tsk-praha.cz.
   Děkujeme za pochopení.
    
   S pozdravem

   Mgr. Lenka Kaplanová
   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)


Vytisknout