Brožované výstisky

Název knihy Autor Nakladatelství Rok vydání Knihovna
Kdo, kde, jak v životním prostředí Běhalová, Anna Obvodní úřad v Praze 8 1999 MK
Tajemství podzemních chodeb Štraub, Miloš Š-matis 1999 MK
Lokal Edit   Telef.seznam a katalog firem Prahy 8 1999 MUZ, P8
Loutkové divadlo Jiskra Slunečko, Petr Společ. přátel Loutkového divadla Jiskra 1998 MK
Aktuální informace o Městské části Praha 8   Obvodní úřad Praha 8 1997 MUZ, P8
Palmovka   Valér 1996 MK
Mezi Botičem a Rokytkou Loubová, Jitka Český svaz ochránců přírody 1995 MK
Třicetpět dnů poprav na Kobyliské střelnici Mesiereur, Jaroslav Český svaz bojovníků za svobodu 1994 MK
Čakovice Sládeček, Jan Práce 1992 MK
Libeňskou minulostí Tomeš, Josef Obvodní kult.dům Praha 8 1989 MK, MUZ, P8
Vznik názvů ulic v Praze 8     1988 MK, MUZ
Centra občans. vybavení   Dům techniky ČS 1988 MK
Libeňský zámek v minulosti Lejsková-Matyášová, Milada ONV Praha 8 1988 P8
Nemovité kult.památky Tvrz, Josef Obvodní kulturní dům Praha 8 1986 MK, MUZ
Pražské figurky Cibula, Václav   1985 MUZ,P8
Praha 8, 1945–1985   Obvodní národní výbor P 8 1985 MK, MUZ
75 let libeňského gymnázia   Sdružení rodičů a přátel školy 1985 MK, MUZ, P8
Rokytka na okraji Prahy Jaroš, Vítězslav   1985 MK
Lesní areály zdraví v Praze   Mezinárodní org. 1981 MK
Pražské obvody - rozvoj a současnost   Pražská informační služba 1981 MK
Bibliografie Prahy 8 Závadová, Milena Městská knihovna 1971 MK
Weiterentwicklung und Ausklang der
älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen
Motyková, Karla Fontes archaeologici Pragenses 1967 MK
K prvnímu roku nové školy     1961 MK
Šťastnou cestu Hons, Josef Orbis 1961 MK
Sborník 49. osmileté střední šk. v Kobylisích   vl. n. 1957 MK
Praha 8 do dvouletky     1947 MK
Nové Město   Odbor kultury 1946 MK
65. Roční zpráva Státní československé reálky   vl. n. 1939 MK
64. Roční zpráva Státní československé reálky   vl. n. 1938 MK
Jubileum 70. let trvání Dělnické besedy v Karlíně   Dělnická beseda v Karlíně 1937 MK
Pomník poslanci JUDr. Janu Podlipnému v Praze   Národní rada československá 1935 MK
59. Roční zpráva Stát. československé reálky   vl. n. 1933 MK
Staropražské špitály Secký, Rudolf b.n. 1928 MK
16. Zpráva Obchodní akademie   Obchodní akademie 1925 MK
P. T. občanstvu Libeňskému     1898 MK
Výroční zpráva cís.král. Vyššího gymnasia českého   vl. n. 1895 MK
Jedenáctá roč. zpráva cís. král. české st. Vyšší reál. šk. Nedoma Jan   1885 MK
Druhá roč. zpráva obecní Vyšší reální šk. české v Karlíně Nedoma Jan vl. n. 1876 MK
V nový život !   Ruppert, Suk, G   MK
Kobyliská střelnice - pietní území   SPB Praha 8   MUZ, P8