Informace z úřadu

1 2 
 • Jak je to s cestovními doklady pro děti?

  30.05.2017
  Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
 • Upozornění k vydávání cestovních pasů

  30.05.2017
  Dovolujeme si vás informovat, že výdej pořadových čísel pro žadatele o vydání cestovního pasu bude na ÚMČ Praha 8 ve dny pondělí a středa dočasně ukončen již v 17.30 hod. Provoz ostatních agend evidence obyvatel a osobních dokladů, včetně výdeje již vyhotoveného cestovního pasu, není narušen.
 • Stav podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy

  01.08.2013
  Informace o vyhotovených dokladech – přehled o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu se strojově čitelnými údaji.
 • Potřebujete na úřadu vyřídit své záležitosti?

  25.02.2016
  …doklady, povolení, uhradit poplatky, nahlásit změnu místa trvalého pobytu nebo podat žádost? Poradíme vám, jak na to.
 • Svatební obřady v objektech úřadu

  19.12.2012
  Obřadní síň Libeňského zámku a Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie.
 • Povinnosti pro chovatele psů na území hl. m. Prahy

  26.05.2016
  Informace o místním poplatku ze psů, jejich trvalém označování a evidenci chovatelů psů.
 • Jednoleté granty 2016 a víceleté granty 2017–2020 v oblasti kultury a umění – MHMP

  04.02.2016
  Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 28.01.2016 jednoleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2016 nad 200.000 Kč a víceleté granty 2017–2020, včetně vzorů smluv. Více informací na stránkách magistrátu.
 • Upozornění oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

  07.12.2015
  Od 1. ledna 2016 nebude možné vystavit na počkání cestovní pas bez biometrických údajů s dobou platnosti 6 měsíců.
 • ÚMČ Praha 8 zprovoznil internetové rezervace návštěv

  30.09.2015
  V rámci zkvalitnění služeb byly zprovozněny online rezervace návštěv pro agendy související s občanskými průkazy a cestovními pasy. Rezervace jsou možné pouze na úřední dny vždy na konkrétní půlhodinu.
 • Zlepšujeme přístup veřejnosti k informacím

  04.06.2015
  Úřad MČ Praha 8 dále rozšiřuje lepší přístup občanů k informacím. Nově jsou k nahlédnutí na webových stránkách MČ Praha 8 kompletní podkladové materiály blížícího se zastupitelstva.
 • MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

  15.12.2014
  Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání.
 • Nová služba pro občany

  09.06.2014
  V informačním centru městské části Praha 8 je od 09.06.2014 k dispozici nová služba občanům – tisk dokumentů z vlastních USB flash a přenosných CD disků.
 • Končí projekt otevřený úřad, pokračuje otevřenost úřadu směrem k občanovi

  07.08.2014
  Od ledna do června 2014 probíhala školení zaměstnanců MČ Praha 8 v rámci projektu „Otevřený úřad“. Školení měla 3 osy zaměření: Otevřená data, zlepšení komunikace s klientem (tedy s občanem) a školení v oblasti projektového managementu.
 • Praha usnadňuje stavebníkům administrativu

  27.01.2014
  Magistrát hl. m. Prahy spuštěním „e-Služby TI“ nabízí stavebníkům i veřejnosti dvě aplikace, které zjednodušují administrativu spojenou se získáváním podkladů pro stavební činnost, tj. se získáváním vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury při přípravě jejich investičních záměrů a podkladů pro žádosti o stavební povolení a to bezplatně.
 • Ztratili jste něco?

  25.06.2012
  Než se definitivně rozloučíte se ztracenou věcí, zkuste se podívat do Ztrát a nálezů, které provozuje odbor občanskosprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Začíná projekt „Otevřený úřad“

  29.03.2013
  Cílem projektu je zlepšení transparentnosti úřadu – zefektivnění poskytování informací.
 • Praha 8 má nové radní

  28.02.2013
  Ve středu 27. února zvolilo Zastupitelstvo MČ Praha 8 nové radní. Zároveň složili slib zastupitele dva zastupitelé.
 • Radnice Prahy 8 zlepšuje přístup na úřad

  25.06.2012
  Radnice Prahy 8 provedla několik opatření, která nevidomým umožní a ulehčí přístup k hlavním, nejnavštěvovanějším budovám úřadu a orientaci uvnitř budov.
 • Volba pro Prahu 8 vstoupila do koalice s ODS a TOP 09

  05.12.2012
  Dosavadní koalice ODS a TOP 09 v Praze 8 se rozrostla o dalšího člena – Volbu pro Prahu 8. Tyto tři politické subjekty mají v zastupitelstvu osmého obvodu většinu.
 • Prodej bytového fondu nájemcům v Praze 8 může pokračovat

  25.06.2012
  Zastupitelstvo MHP schválilo na svém posledním zasedání 21. června přijetí dotace od MČ Praha 8 a dobrovolnou předčasnou úhradou části úvěru u Evropské investiční banky. Díky realizaci tohoto usnesení bude v Praze 8 možné pokračovat v privatizaci bytového fondu.
12