Pro nevidomé

Trasa od budovy Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. Bílý dům) k budově U Meteoru 8

Postavte se zády ke vchodu do budovy a jděte tři metry v úhlu 45 stupňů doprava, kde dohledejte zeď budovy. Upozornění – při dohledávání zdi se mohou po vaší pravé straně vyskytnout překážky v podobě stojících jízdních kol, neboť poblíž vchodu do budovy se u zdi nachází stojan na bicykly. Tuto případnou překážku obejděte zleva, dbejte zde velmi zvýšené opatrnosti. Jděte podél zdi budovy, která se po dvou metrech stáčí doprava. Tři metry za koncem oblouku je u zdi umístěna lavička, dbejte zde zvýšené opatrnosti. Dvanáct metrů od lavičky se ve zdi budovy nacházejí zapuštěné dveře, otočte se zde doleva a po dvou a půl metrech dohledejte obrubník dolů. Otočte se doprava a jděte dva metry podél obrubníku k počátku trávníku, který bude po Vaší levé straně. Jděte podél trávníku k místu, kde z něj nalevo odbočuje cesta pro pěší tvořená zámkovou dlažbou. Odbočte na tuto cestu a přejděte na její pravou stranu. Jděte stále podél trávníku po Vaší pravé straně, cesta se po dvanácti metrech stáčí doprava a začíná zde stoupat do mírného kopce. Po dalších dvanácti metrech se cesta opět stáčí doprava, jděte osmnáct metrů podél trávníku až k místu, kde cesta končí obrubníkem dolů. Přejděte šest metrů širokou příjezdovou silnici se zavřenou branou po pravé straně a dohledejte pravou stranu chodníku tvořenou plotem. Jděte podél plotu šest metrů, plot zde plynule navazuje na zeď budovy. Otočte se zde doleva a po jednom a půl metru dohledejte před sebou druhý okraj chodníku tvořený trávníkem. Otočte se doprava a jděte podél trávníku dvanáct metrů až k místu, kde je chodník ukončen obrubníkem dolů. Sejděte na přístupovou cestu a po třech metrech dohledejte obrubník na její protější straně, ale nevstupujte na něj. Na tomto místě lze již aktivovat akustický orientační majáček, který se ozve po Vaší pravé straně. Otočte se doprava a jděte podél obrubníku šest metrů až k místu, kde cesta začíná stoupat na přístupovou rampu. Přejděte na pravou stranu rampy ke kovovému zábradlí a jděte podél něj až k místu, kde se zábradlí lomí doprava. Jeden metr v přímém směru jsou před Vámi prosklené vchodové dveře do budovy Úřadu městské části Prahy 8 U Meteoru 8. Za vchodovými dveřmi jsou po pravé straně otevřené dveře recepce. V budově se nachází odbor sociální, úřad práce a jsou zde také toalety pro veřejnost.

Trasa od budovy Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. Bílý dům) k budově Grabovy vily Na Košince 1

Postavte se zády ke vchodu do budovy a jděte tři metry v úhlu 45 stupňů doprava, kde dohledejte zeď budovy. Upozornění – při dohledávání zdi se mohou po vaší pravé straně vyskytnout překážky v podobě stojících jízdních kol, neboť poblíž vchodu do budovy se u zdi nachází stojan na bicykly. Tuto případnou překážku obejděte zleva, dbejte zde velmi zvýšené opatrnosti. Jděte podél zdi budovy, která se po dvou metrech stáčí doprava. Tři metry za koncem oblouku je u zdi umístěna lavička, dbejte zde zvýšené opatrnosti. Dvanáct metrů od lavičky se ve zdi budovy nacházejí zapuštěné dveře, otočte se zde doleva a po dvou a půl metrech dohledejte obrubník dolů.a Otočte se doprava a jděte dva metry podél obrubníku k počátku trávníku, který bude po Vaší levé straně. Jděte podél trávníku k místu, kde z něj nalevo odbočuje cesta pro pěší tvořená zámkovou dlažbou. Odbočte na tuto cestu a přejděte na její pravou stranu. Jděte stále podél trávníku po Vaší pravé straně, cesta se po dvanácti metrech stáčí doprava a začíná zde stoupat do mírného kopce. Přejděte zde na levou stranu jeden metr široké cesty a pokračujte až k místu, kde po dvanácti metrech odbočuje doleva jeden a půl metru široká odbočka. Přejděte tuto odbočku a dohledejte za ní trávník, který je stále po Vaší levé straně. Pokračujte stále podél trávníku, cesta po deseti metrech přestává stoupat. Upozornění – po dalších dvaceti dvou metrech se trávník nalevo od cesty začíná velmi příkře svažovat, v tomto úseku dlouhém dva metry se držte více středu cesty a dbejte zde zvýšené opatrnosti. Pokračujte dále podél trávníku po Vaší levé straně, cesta je po třiceti metrech ukončena kovovou branou. Upozornění – brána zde může být otevřena či vyvrácena proti Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti. Dohledejte po pravé straně brány užší kovovou branku, po její pravé straně je ve výši ramen umístěn jediný zvonek na recepci budovy. Zazvoňte a po vyzvání požádejte pracovníka recepce o doprovod k budově, která je umístěna několik desítek metrů za brankou v nepřehledném terénu. Budova je opatřena akustickým orientačním majáčkem a nachází se v ní odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor bytový, jsou zde také toalety pro veřejnost.

Ke stažení: