Aktuality z městské části

1 2 3 4 5  další 
 • Červencové číslo Osmičky

  26.06.2017
  Právě vychází nové číslo měsíčníku městské části Praha 8 „Osmička“.
 • Kulturní léto Prahy 8

  26.06.2017
  Městská část Praha 8 nezapomíná na své obyvatele ani o letních měsících a chce všem zpříjemnit horké prázdninové dny a večery.
 • Praha 8 chce dostupné bydlení, ale ne v nesmyslných lokalitách

  23.06.2017
  Rada ÚMČ Praha 8 přijala svým rozhodnutím materiál, jež se týká postoje k plánování bytové výstavby Magistrátem hl. m. Prahy (konkrétně Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy). Rada nesouhlasí s řadou navrhovaných lokalit, a proto pro Magistrát raději v předstihu vytvořila dokument, kde jej informuje, kde není možné výstavbu uskutečnit.
 • Radnice nechce výškovou budovu v Kobylisích

  23.06.2017
  Zastupitelstvo MČ Praha 8 na svém zasedání vyjádřilo nesouhlas s výstavbou výškových objektů na Praze 8.
 • Přípravy na United Islands v plném proudu

  23.06.2017
  Praha 8 se zapojila do příprav na United Islands, který letos poprvé proběhne na území Karlína.
 • Úprava tarifů v ZPS o svátcích

  23.06.2017
  V období 5.–7. července 2017 dojde k úpravě tarifů v zónách placeného stání (ZPS). Tarif v tzv. smíšených (fialových) a tzv. návštěvnických (oranžových) parkovacích zónách bude snížen na 0 Kč/hod.
 • Senioři z Prahy 8 mají své „Hodinové vnuky“

  23.06.2017
  V Praze 8 je nová aktivita, kterou se zatím žádná jiná část hlavního města pochlubit nemůže. Za seniory, žijícími v domech s pečovatelskou službou, docházejí dvakrát týdně studenti středních škol, aby jim zpříjemnili odpoledne povídáním, zpěvem, společenskými hrami nebo společnou procházkou.
 • Přestupky spojené se ZPS se budou nově projednávat na Karlínském náměstí

  23.06.2017
  Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26. ledna 2017 dochází k tomu, že od 1. července 2017 bude ÚMČ Prahy 8 projednávat správní delikty spojené s nedodržením režimu parkování v zónách placeného stání na Praze 8. Vzniklo proto přestupkové oddělení na odboru dopravy ÚMČ Prahy 8.
 • V Libni jsme otevřeli novou tartanovou dráhu

  22.06.2017
  V tradičním atletickém klubu AC Praha 1890 byla otevřena nová tartanová dráha, jejíž výstavbu spolufinancovala městská část Praha 8.
 • Čestná občanství Prahy 8

  21.06.2017
  Zastupitelstvo ÚMČ Praha 8 schválilo na svém zasedání ze dne 21. června 2017 udělení tří čestných občanství významným žijícím osobnostem Prahy 8.
 • Uskutečnilo se setkání účastníků Křížovkářské ligy z Prahy 8 a Prahy 3

  21.06.2017
  Ve čtvrtek 15. června 2017 proběhlo v kavárně v prostorách Národního památníku na Vítkově za účasti starosty MČ Prahy 8 Romana Petruse (ČSSD), zastupitele MČ Prahy 8 Víta Cézy (ČSSD) a místostarostů MČ Prahy 3 Davida Gregora a Ivana Holečka setkání účastníků Křížovkářské ligy pro seniory z Prahy 3 a Prahy 8.
 • Kropicí vozy osvěží obyvatele sídlišť Prahy 8

  20.06.2017
  V době parných dnů bude na sídlištích Prahy 8 svlažovat ulice vodní mlhou speciální kropící vůz, který zajistila MČ Praha 8.
 • Praha 8 získala 194 milionů na investice, peníze půjdou na rekonstrukce parků, cyklostezek nebo tři nová kluziště

  19.06.2017
  Praze 8 se podařilo v rámci přerozdělování přebytku hlavního města Prahy získat téměř dvě stě milionů korun, rozhodlo o tom zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém červnovém zasedání.
 • Nová aplikace usnadní a zrychlí podávání podnětů a stížností ke stavu veřejného prostoru

  19.06.2017
  Městská část Praha 8 usiluje o to, aby mohli její občané jednoduše nahlásit své stížnosti ke stavu veřejného prostoru a ty byly rychle vyřízeny. Proto bude v září letošního roku spuštěna nová jednotná mobilní a internetová aplikace Dej tip.
 • Praha 8 si připomene 200 let od založení Karlína

  19.06.2017
  V letošním roce si připomínáme 200 let od vzniku Karlína jako prvního pražského předměstí. Oslavy u příležitosti tohoto významného výročí proběhnou ve dnech 23. a 24. června. Program bude zahájen na Karlínském náměstí v pátek v 16.00 hodin vystoupením Ivana Hlase, Jiřího Buriana, skupiny The Tap Tap a mnoha dalších zajímavých účinkujících.
 • Úspěšně pokračují aktivity vedoucí k definitivnímu zabránění výstavby velké rozhledny v Troji

  14.06.2017
  Radnice městské části podporuje své občany v boji proti hned několika negativním stavbám v severozápadní části Prahy 8. Jedním z takových velmi negativních investorských záměrů je plánovaná výstavba Ekocentra s parkovištěm a 34 metrů vysokou rozhlednou v Troji.
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá téměř 3 roky

  14.06.2017
  Druhý nejstarší most v Praze konečně dospěl po dlouhé době k rekonstrukci, aby se opět mohl zaskvět v plné své kráse a sloužit nám ještě po mnoho let. Sdružení firem Hochtif, Strabag Rail a Avers dostalo důvěru ve výběrovém řízení na obnovu tohoto mostu od zadavatele rekonstrukce a jejího vlastníka, Správy železniční dopravní cesty, k provedení této náročné rekonstrukce.
 • Nestihli jste zápis dětí do školky? Přistěhovali jste se?

  14.06.2017
  Zápis do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 8 je sice již za námi, ale přesto mají některé školky ještě stále volnou kapacitu – týká se to prioritně tříd pro děti, které oslaví své třetí narozeniny nejpozději 31. prosince 2017.
 • Aktuální stav sekání městské zeleně na MČ Praha 8

  09.06.2017
  Neutěšená situace se stavem travnatých ploch se začíná pomalu zlepšovat. V současné době je kompletně dokončena první seč v Kobylisích – lokalita sídliště Ďáblice od Čumpelíkovy ulice po Ďáblickou, těsně před dokončením je oblast celého sídliště Bohnice, Čimic a horní Libně.
 • Již nyní si můžete prodloužit vaše parkovací oprávnění pro ZPS

  08.06.2017
  Dovolujeme si upozornit naše občany, že už nyní si mohou v přízemí tzv. Bílého domu prodloužit své parkovací oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 8. Vyhnete se tím případnému nepříjemnému čekání ve frontách, které může hrozit po skončení letních prázdnin, kdy lze očekávat zvýšení počtu zájemců o prodloužení parkovacího oprávnění.