Rozvoj území

Aktuality z rozvoje území

Bezpečné cesty do školy, Palmovka 2030, Palmovecký kopec, Revitalizace toku Rokytky, …

Územní rozvoj

Strategie
Záměry a projekty
 Archiv

 Strategické dokumenty
 Místní Agenda 21 (2015–2018)