Nové náměstí Bohumila Hrabala na Praze 8 připomene spisovatele také uměleckou instalací

Náměstí Bohumila HrabalaUž v září 2020 začnou práce na studii nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce. Náměstí vznikne mezi budoucím polyfunkčním projektem Palmovka One, který nahradí stávající autobusové nádraží, a ulicí Na Žertvách. Projekt zpracovává ateliér UNIT architekti. Součástí jeho týmu bude od počátku projektování také umělec, který bude mít na starosti rozvinutí umělecké instalace odkazující právě k Bohumilu Hrabalovi. Konkurz na spolupracujícího tvůrce byl vyhlášen 22. července 2020 a veškerá dokumentace je k dispozici na stránkách www.palmovkated.cz.

Výběrové řízení je dvoukolové. První je otevřeno všem autorům – stačí motivační text a odpovídající portfolio prací. Do druhého kola byli ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy nominováni renomovaní tvůrci jako Pavla Sceranková/Dušan Záhoranský, Dominik Lang, Aleš Novák nebo Dagmar Šubrtová. Umělec, jenž představí nejlepší koncepci spolupráce a představu uchopení uměleckého odkazu a osobnosti Bohumila Hrabala, bude znám zkraje září.

„Jde o výjimečný proces, kdy návrh nového náměstí i podoba uměleckého díla budou vznikat v jednom týmu a v jednom čase. Navazujeme tím na nejlepší tradici přístupu k veřejnému prostoru. Umělecký rukopis se bude moci propsat do celého řešení,“ popisuje Tomáš Hřebík, radní Prahy 8, který zároveň zasedne v hodnotící komisi. Jejími členy budou rovněž respektovaný umělec Krištof Kintera, náměstek primátora hl. města Prahy zodpovědný za územní rozvoj Petr Hlaváček nebo Anna Švarc, jež má na starosti téma umění v Dopravním podniku hl. města Prahy.

Vyhlášení konkurzu předcházel průzkum mezi občany Prahy 8. Týkal se preferované formy i obsahu umělecké instalace připomínající Bohumila Hrabala. Z šetření, do nějž se zapojily dvě stovky obyvatel, vyšlo hned několik vodítek. Veřejnosti jsou formálně nejbližší umělecky ztvárněné prvky architektury, infrastruktury, městského designu a krajiny. Obsahově by instalace, nebo celkový umělecký koncept, měl reflektovat na Hrabalovo sepjetí s Libní a působení zde, včetně domu Na Hrázi. Mimochodem, právě v září uplyne 70 let od chvíle, kdy se Bohumila Hrabala do Libně přistěhoval.

„Konkurz nepřinese konkrétní podobu díla nebo instalace. To určí až další spolupráce architektů a umělce. Můžeme ale vyloučit, že by na konci celého tvůrčího procesu byla socha nebo figurální plastika. To by bylo v rozporu se samotným odkazem Bohumila Hrabala," doplňuje Marie Foltýnová Ph.D., vedoucí oddělení správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy. Zároveň upozorňuje na to, že umělecké ztvárnění by mělo obsáhnout nejen samotného Bohumila Hrabala, ale i jeho souputníky, jako byl Vladimír Boudník a další.

Také podle Filipa Tittla se nyní hledá takové umělecké ztvárnění, které se stane přirozenou vrstvou návrhu úprav náměstí: „Cílem není vyčlenit pro uměleckou realizaci prostor v rámci náměstí, ale integrovat ji do architektonicko-urbanistického řešení. Předpokládáme intenzivní interakci architekt-umělec.“ A dodává, že připomenutí Bohumila Hrabala by mělo obohatit prostor náměstí, zároveň by ale nemělo atakovat nebo komplikovat každodenní využití prostoru.

Je preferováno takové řešení, které nabídne interakci s uživateli náměstí a bude obsahovat lidsky srozumitelnou vrstvu. Umělecké ztvárnění proto může zasáhnout do všech složek veřejného prostoru – dlažby a povrchy, mobiliář či technické prvky, a to při zachování jejich primární funkce.

Nová podoba náměstí bude hotova během roku 2021. Předcházet jí bude i představení úřadům a institucím, stejně tak veřejnosti. Dokončení finálního projektu, včetně prováděcí dokumentace s uměleckou vrstvou, je odhadováno na rok 2022. O rok později by měla začít realizace, s jejímž dokončením se počítá souběžně s dobudováním projektu Palmovka One – v roce 2025.

„Projekt Palmovka One doplňuje blokovou zástavbu, historicky vlastní této části Prahy. Vznikne hned několik veřejných prostor, které propojíme vnitřním atriem. Společně s náměstím a dalšími aktivitami, které připravujeme, půjde o zásadní impulsy pro rehabilitaci celé lokality. A její povýšení na nové pražské centrum," dodává Kamil Hošták, výkonný ředitel Landia Management, která je společně se společností Discovery Group investorem projektu Palmovka One.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Palmovka autobusové nádražíMohlo by vás také zajímat 


Zveřejněno: 23.07.2020
Vytisknout