Palmovecký kopec

Lokalita palmoveckého kopce, známá také jako lokalita U Libeňského plynojemu (tak je uvedena též v Metropolitním plánu), je výrazným a zároveň atypickým územím pražské Libně. Na palmoveckém kopci byla v roce 1931 postavena jedna z významných dominant – Libeňský plynojem, který je jedním z důležitých orientačních prvků a symbolů Palmovky. Bývalý plynojem je dnes využíván Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem pro aerodynamické testování.

Kdysi holý palmovecký kopec, na kterém se tyčila impozantní koule plynojemu, je dnes rozdělen mezi několik areálů. Území kopce není prostupné ani celistvě řešené. Díky tomu se do lokality v dnešní době stahují nežádoucí sociální problémy.

Palmovecký kopec je návrším podobným Vítkovu či Parukářce. Výhledy na panorama města jsou impozantní, dnes však veřejnosti nepřístupné.

Tato práce předkládá novou vizi palmoveckého kopce – takového, který se znovu stává plnohodnotnou součástí Libně. V budoucnu tak může mít nové palmovecké centrum v těsné blízkosti vyhledávaný park s neuvěřitelným výhledem, sportovním i gastro zázemím a dominantou koule viditelnou z velké části Prahy.

Studii pro MČ Praha 8 vypracovala společnost UNIT architekti s.r.o., smlouva je k nahlédnutí v Registru smluv.
Dne 12. září 2018 schválila studii Rada MČ Praha 8.


Zveřejněno: 08.08.2018   |   Aktualizováno: 14.09.2018
Vytisknout