Slavnostní předání rekonstruované MŠ U Sluncové 13.09.2017

MČ Praha 8 v rámci 19. výzvy Operačního programu Životního prostředí získala finanční podporu na provedení energeticky úsporných opatření na čtyřech objektech do celkové výše 13.294.124,00 Kč. Projekty se týkají mateřských škol U Sluncové, Chabařovická, Šimůnkova a základní školy Bohumila Hrabala, objekt Zenklova. Energeticky úsporná opatření spočívají v zateplení obálek budov a střech, částečné výměně otvorových výplní a instalování rekuperačních jednotek.

Zveřejněno: 18.09.2017
Vytisknout