Trojská

Ukázat na mapě (Google mapy)

Geologické podloží chráněného území tvoří usazeniny prvohorního moře. Místy zde vycházejí na povrch černošedé, do úzkých „roubíků“ rozpadané břidlice, které se usadily na dně ordovického moře před 495 miliony let a které jsou podle typického naleziště v Šárce nazývány šáreckým souvrstvím. Chráněné území je jediným místem výskytu stepních vosiček a ploštic v Čechách, které zde z dřívějších dob přežily díky výjimečným mikroklimatickým a půdním poměrům.