Umění

Název knihy Autor Nakladatelství Rok vydání Knihovna
Karlínské divadlo Variété Novotný, Antonín Bystrov 2001 MK
Lomené, hranaté a obloukové tvary Švácha, Rostislav Gallery 2000 MK
Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku   Libri 1999 MK
Česká architektura 1989-1999   Architekt, Galerie Jar. Fragnera 1999 MK
České, moravské a slezské zvonice Kuča, Karel Libri 1995 MK
Kubistická Praha   Středoevropská 1995 MK
Prag und der Jugendstil Vitochová, Marie V ráji, v ráji 1993 MK
Pražská architektura Staňková, Jaroslava   1991 MK
Výtvarníci Prahy 8   OKD Ládví, Praha 8 1989 1988 MUZ, P8
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku   Svoboda 1988 MK
Objevujeme Prahu Cibula, Václav Albatros 1988 MK
Libeňský zámek v minulosti Lejsková-Matyášová, Milada Obvodní nár. výbor Praha 8 1988 1973 MK, MUZ
Architektura-svědectví dob Syrový, Bohuslasv Státní naklad. Technické literatury  1987 MK
Prahou krok za krokem Poche, Emanuel   1985 MUZ, P8
Umělecké památky Čech 4   Academia  1982 MK
Josef Mánes Volavková, Hana   1981 MK
Praha národního probuzení   Panorama 1980 MK
Praha   Výstavba hl. města Prahy 1977 1976 1973 MK
Architektura-svědectví dob Syrový, Bohuslasv Státní nakl. Technické literatury 1977 MK
Umělecké památky Čech 1   Academia 1977 MK
Byty včera, dnes a zítra   Orbis 1976 MK
Praha a nová bytová výstavba   Výstavba hl. města Prahy 1972 MK
Raně středověká architektura v Čechách Merhautová, Anežka Academia 1971 MK
Praha Mencl, Václav Odeon 1969 MK
Urbanismus socialistického Československa Švidkovskij, Oleg Alexandrovič Academia 1966 MK
Prahou krok za krokem Poche, Emanuel Orbis 1963 MK
Pražské sady Novotný, Jiří Sportovní a turis. nakladatelství 1960 MK
Obrazy z praž. předměstí, od Karlína do Troje, XXVI. výst… Liška, A.   1959 MK
Pražská domovní znamení Štech, Václav Vilém Státní nakl.krásné lit., hudby a umění 1955 MK
Nový slovník čsl.výtvarných umělců II Toman, P. Praha 1950 g r
Rokoko a konec baroku v Čechách Blažíček, O.J. Praha 1948 g r
Vyšehrad a zevní okresy Prahy Poche, Emanuel Poláček 1947 MK, MUZ, P8
Pražské varhany Němec,Vladimír Novák 1944 MK
Historické pohledy na Prahu   Kober 1926 MK
Topographie der historischen und Kunst-D Podlaha, Antonín Verlag der  archaeolog. commission 1903 MK
Soupis památek hist.a uměl. v politic.okresu Karlínském Podlaha, Antonín Archeologická komise 1901 MK, MUZ, P8