Zámeček, psychiatrická léčebna

Katastrální území Bohnice
(Bohnická 61)
Ukázat na mapě

Zámeček č.p. 14
Jednopatrový objekt zámečku. Pozdně barokní stavba z poslední třetiny 18. století. V 2. polovině 19. století přestavba s prodloužením stavby asi o 8 m. Zastřešení mansardovou polovalbovou střechou z níž vystupuje věžička se zvonovou stříškou. Samotný zámeček Osbornů se stal prvním pavilonem pro duševně choré pod vedením MUDr. Jakuba Osborna.

Obytná budova č.p. 253
Přízemní objekt z konce 18. století, počátkem 20. století přestavěn a upraveny fasády. Uliční průčelí pětiosé, okna v šambránách s klenáky.

Brána
Z ulice Bohnické. Vjezd půlkruhově zaklenut. Římsa zvlněná, v ose obloukem vypjatá, krytá prejzy, ve vrcholu váza.

Zámeček, psychiatrická léčebna