Pamětní desky

Evidence památníků, pamětních desek, pomníků a pietních míst

KatastrPředmětUlicePodrobnost umístěníPoznámka
Libeň pamětní deska Budínova, nemocnice Bulovka Nemocnice Bulovka, hala správní budovy
  pomník Františka Kadlece park

pamětní deska Gabčíkova 6 dům, nad vchodem domu

pamětní deska Kandertova 1 dům, nad vchodem domu odstraněno (KSČ)
 pamětní deskaKošťálkova 1105/1zadní vchod domuNově osazená pamětní deska byla slavnostně odhalena 28. března 2017. Foto: 01, 02, 03

pomník s deskou Kotlaska 3/30 zahrada mateřské školy u branky, původně parčík Palmovka

pamětní deska Lindnerova 1, Kandertova dům, nároží z ul. Kandertova

pomník Na Dílcích 20/1840 - starý pomník
Na Dílcích 20/1840 - nový pomník
středová zeleň
ulice, u mateřské školy


pamětní deska Na Košince 1 Grabova vila, dříve zdr. škola, sloupek brány původně Kandertova 4

pamětní deska Nad Rokoskou 31 dům, dům v zahradě

pamětní deska a doprovodná tabulka Novákových 5 dům, původně Novákových 3, přemístěno, dům 3 zdemolován při stavbě metra (nyní KB)

pamětní deska Lindnerova 7 dům, u vchodu

pamětní deska Podlipného 14, Čechie Čechie, u vchodu odstraněno (KSČ)

památník, socha Povltavská, most Barikádníků park, před vysokou školou

pamětní deska Sokolovská 143, pošta pošta, 1. patro

pamětní deska Střelničná, hřbitov Židovský hřbitov, sloup brány do hřbitova

pamětní deska U Libeňského zámku 1 gymnázium, vestibul 1. patro vlevo, vpravo

pamětní deska V Holešovičkách 44 pamětní deska, dům v zahradě

3x pamětní deska Zenklova 37, TJ Sokol Libeň TJ Sokol v Libni, sokolovna - vestibul na galerii

pamětní deska Zenklova 113 dům, nad okny

pamětní deska Zenklova 181 - stará deska
Zenklova 181 - nová deska
Pohled na vchod s deskou
dům, u vchodu chybná jména na pamětní desce opravena v roce 2010

pamětní deska a reliéf ruky Zenklova 220, Okrouhlická dům, rohový dům, z ul. Okrouhlická, lékárna V roce 2014 proběhla kompletní renovace pamětní desky.
Foto: 01, 02, 03
 Pamětní deska Jindřišce Novákové
 
Zenklova 52
 
budova ZŠ B. Hrabala
 
Nově osazená pamětní deska byla slavnostně odhalena 4. září 2014.
Foto: 01, 02, 03, 04

 pomník
U Meteoruu tenisových kurtů SK Meteor foto (r. 2016)

Kobylisy pamětní deska Bořanovická 17 dům

pietní místo Čumpelíkova, Žernosecká Kobyliská střelnice, památník s parkem

pamětní deska s foto (pomníček) Davídkova, sever. část
odcizeno

pamětní deska Horňátecká vozovna vozovna Kobylisy, administrativní budova

socha, 26x náhrobek, plastika na zdi hřbitova Horňátecká, Mirovická Kobyliský hřbitov, pietní místo barikádníků za zdí hřbitova V roce 2014 proběhla kompletní renovace sochy i 26 náhrobků
Foto: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,

pylon Horňátecká, Mirovická Kobyliský hřbitov, pietní místo barikádníků za zdí hřbitova přemístěn od vozovny

pamětní deska Přemyšlenská 57, Na Pecích dům, rohový dům odstraněno

pamětní deska U Školské zahrady 4/1030 plot školy, u vrat do dvora školy

pomník Žernosecká, háj okraj Ďáblického háje, cesta k vozovně Kobylisy chybí "Věrni zůstaneme"

pomník s deskou Polské armádě Žernosecká, u školy - 2001 
Žernosecká, u školy - vandalové
Žernosecká, u školy - 2008
park u školy nová deska 6. 5. 2001; replika pomníku zhotovena v dubnu 2008

Bohnice pamětní tablo Na Bendovce 16/128 dříve Lidový dům v Bohnicích, nyní soukromá restaurace odstraněno
 pamětní deska
Dolákova, hřbitov
Bohnický hřbitov
hrob rodiny Hradovy
pamětní deska
hrob
deska četaři Arnoštu Hradovi slavnostně odhalena 03.10.2013

pamětní deska Na Bendovce 20/186 ústavní škola Bohnice

pamětní deska Ústavní 1, divadlo léčebna Bohnice, hala divadla

pamětní deska Ústavní 1, hlavní léčebna Bohnice, vestibul hlavní budovy
 pamětní deskaDolákova,
hřbitov
Bohnický hřbitov
hrob
pamětní deska
 jméno padlého: Karel Körber
     
Střížkov pomník
U Kapličekvpravo od kapličky za plotem foto (r. 2016)

Karlín pamětní deska Březinova 2, Sovova dům, nároží

pamětní deska Hybešova 10 Čs. rozhlas Regina, bývalý Národní dům v Karlíně odstraněno (KSČ)

reliéf (plastika) a pamětní deska Křižíkova, muzeum Muzeum hl. m. Prahy, zadní strana budovy

pamětní deska Křižíkova 38, Thámova 11 - 13 palác Karlín, Real Estate Karlín a.s., dříve budova ČKD, rohový dům proti domu Křižíkova 77

pamětní deska Křižíkova 77, Thámova dům, rohový dům

pamětní deska Křižíkova 89 restaurace "U Zábranských" odstraněno (KSČ)

pamětní deska Lyčkovo nám. 8 dům

2x pamětní deska Malého 1 – 1980
Malého 1 – 2012 01
Malého 1 – 2012 02
TJ Sokol Karlín, tělocvična uvnitř První deska byla rozbitá, odhalení opravené desky proběhlo v říjnu 2012

pamětní deska Pernerova 11, Vítkova dům, nároží

pamětní deska Peckova 3/252 dům, vedle vchodu osazena v roce 2007

pamětní deska Pernerova 61 dům odstraněno

pamětní deska Pobřežní 5 Soudní prokuratura Prahy 8, dům zbořen odstraněno

pamětní deska a reliéf ruky Pobřežní, Prvního pluku dům odstraněno

pamětní deska Pod Výtopnou 10/13 Autobusové nádraží Florenc, admin. budova, ve dvoře za rohem

pamětní deska Prvního pluku 20 dům

pamětní deska Prvního pluku 2a České dráhy odstraněno

pamětní deska, 1923 - 38 sídlo KSČ Sokolovská 13 Lidový dům v Karlíně dům zbořen se stavbou metra, odstraněno (KSČ)

pamětní deska Sokolovská 21 dům, vedle vchodu

pamětní deska Sokolovská 79 skleněný dm fa KARIMPOL odstraněno

pamětní deska Sokolovská 83 Mat. fyz. fak. UK, býv. Obchodní akademie, vestibul uvnitř vpravo

pamětní deska Sokolovská 84 bývalá Tesla, u vchodu odstraněn lev

pamětní deska a reliéf ruky Sokolovská 95 dům

pamětní deska Sokolovská 115 opravny Rustonka, Rustonka uvnitř na dvoře v roce 2008 přemístěna do Muzea MHD ve Vozovně Střešovice

pamětní deska Sokolovská 118, Březinova dům, nároží u lékárny

pamětní deska Sovova 3 - rok 2005

Sovova 3 - rok 2010
dům původní deska odcizena na podzim 2010; nová deska osazena v listopadu 2010

pamětní deska Šaldova 12 Renault, dříve dům č. 14

pamětní deska Thámova 13 palác Karlín, Real Estate Karlín a.s., dříve budova ČKD dříve Thámova 11

pamětní deska Thámova 28 dům, nad vchodem domu v roce 2001 odstraněna, nyní umístěna v depozitáři ÚMČ Praha 8

pamětní deska U Sluncové 6, Nekvasilova dům, původně vjezd do nádvoří, nyní na fasádě

pamětní deska a reliéf ruky Vítkova 18, Křižíkova dům, nároží

BřeziněvespomníkNa Hlavní x Nad Hřištěm  Foto: 01, 02, 03
     
Čimice pylon Čimická, háj Čimický háj, západní roh u Čimické

pomník Libčická 2, Čimická park, před zdravotním střediskem č. 396

Ďáblice pylon Ďáblická, starý hřbitov park, shodný na hřbitově Kobylisy a Čimickém háji přemíštěn z ul. Hořinecká

pomník U Parkánu 7/19 park, vedle školy

pietní místo, mezinár. hřbitov Ďáblická, hřbitov Ďáblický hřbitov, památník s hroby

pietní místo, III.odboj Ďáblická, hřbitov Ďáblický hřbitov, památník s hroby

Dolní Chabry pamětní deska, pomníček Dolní Chabry, hřbitov hřbitov, u zdi nenalezeno

pamětní deska, pomníček Dolní Chabry, hřbitov hřbitov, u zdi nenalezeno
 pomníčekDolní Chabry,
hřbitov

 hřbitovhrob č. 346
jméno padlého:
Vasil Daňo 
 pomníčekDolní Chabry,
hřbitov

hřbitov hrob č. 347
Sovětský voják 

pamětní deska
pískovcový pomník
Dolní Chabry, hřbitov hřbitov, pomník u zdi nenalezeno

pamětní deska Kobyliská, Spořická 373/5 plot, z Kobyliské ul. (rohová parcela)

pamětní deska Obslužná 33, Ústecká mezní zeleň u vrat autocampu,sever obce

pamětní deska Spořická 9 dům oprava fasády, odstraněno
 pylonBílenecké nám. 17

před kostelem Stětí sv. Jana
Křtitele
 

3x pylon Spořická 34/400, V Kratinách park, u nové školy  
 

Autor děkuje tajemníkovi OV Českého svazu bojovníků za svobodu (zkr. ČSBS) v Praze 8, panu Jaromírovi Žítkovi, za zapůjčení původní evidence pomníčků, která sice pochází z let před rokem 1989, ale byla vodítkem pro zavedení této nové evidence. Některé z použitých fotografií jsou z internetových stránek Ing. Petra Pokorného.