Proměna Libeňských kos (Master Plan Libeňských kos)

Podkladová studie
Libeňské kosy jsou celoměstsky významným prostorem ve vazbě města na řeku, což s sebou nese velký tlak na změnu území. Podoba místa se v posledních desítkách let nejednou razantně proměnila a v tuto chvíli je prostor pro občany těžko přístupný. Vzhledem k současným trendům a potřebám obyvatel města budou Libeňské kosy klíčovým prvkem celoměstského systému rekreace. Návrh má za cíl využít potenciál místa, rozvíjet společenské a přírodní hodnoty a zároveň zachovat jedinečnou identitu místa.

Zpracovatel: UNIT architekti
Datum pořízení: 12/2019


Masterplan Libeňských kos - základní koncepce
Masterplan Libeňských kos - základní koncepce