70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako výzva a příležitost

Konference 70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako výzva a příležitost se uskuteční v úterý 2. června 2015 v Černínském paláci.

Program:

8:30–9:15 REGISTRACE
9:15–9:50 ZAHÁJENÍ

 • Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky
 • Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí České republiky
9:50–10:00 PŘEDSTAVENÍ KONFERENCE
 • Veronika Stromšíková, ředitelka Odboru Organizace spojených národů
10.00–11.30 1. BLOK: CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OSN – JAKOU BUDOUCNOST CHCEME A CO PRO NI UČINÍME?
Na Summitu OSN v září letošního roku,  v roce 70. výročí založení organizace, budou vyhlášeny Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) – nová, transformační agenda pro globální rozvoj na dalších 15 let. Ačkoliv o finální podobě cílů se stále jedná, zásadní posuny ve vnímání udržitelného rozvoje jsou patrné již nyní.
Tento panel se proto zaměří na následující otázky: V čem je přístup k rozvoji v roce 2015 nový? Proč se udržitelnost stává čím dál více tématem, které se týká všech? Jak dosáhnout rovnováhy mezi univerzalitou globálních cílů a konkrétním „zadáním“ pro národní a regionální politiku? Představuje agenda udržitelného rozvoje novou výzvu i pro OSN, jíž by se organizace měla přizpůsobit – a pokud ano, jak? Jaké nároky klade nový přístup k rozvoji na jednotlivé státy? Jsou na ně připraveny?

Moderátor:
Vladimír Galuška, vedoucí Stálé mise, Stálý představitel České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

Panelisté:
 • Lakshmi Puri, náměstkyně generálního tajemníka OSN a zástupkyně ředitelky UN Women  
 • Miroslav Lajčák, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky
 • Jiří Hlaváček, tajemník řídícího výboru Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP)
 • Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí
11.30–12.00 PŘESTÁVKA
12.00–13.30 2. BLOK: CESTA K UDRŽITELNOSTI - JAK SE (Z)MĚNÍME MY?

Transformace k udržitelnému rozvoji stojí a padá se změnami na národní a místní úrovni. Každá země, každé místní společenství si musí najít nejen specifický obsah a jazyk pro své reformy, ale také principy a procesy, které umožní zapojit všechny důležité hráče, dosáhnout shodu, převést změny do praxe a soustavně usilovat o jejich realizaci.
Druhý panel konference se zaměří na následující otázky: Jaké klíčové institucionální, společenské a politické výzvy přináší snahy o větší udržitelnost pro státy, regiony a pro obce? Jak zajistit provázanost politik a překonat resortismus bránící efektivnímu uplatnění konceptu udržitelného rozvoje? Jaké příležitosti nabízí spolupráce firem, státu a občanských iniciativ? Jaké jsou bariéry pro uplatnění konceptu udržitelného rozvoje a jak se s nimi vypořádat? Kterými konkrétními příklady udržitelné praxe se lze inspirovat? Jak motivovat podniky, obce, vzdělávací instituce, nevládní organizace i jednotlivce ke změnám, které přechod k udržitelnosti vyžaduje?

Moderátor:
 • Ladislav Miko, vrchní ředitel, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, Evropská komise
Panelisté:
 • Lars-Erik Liljelund, Stockholm Environmental Institute
 • Karel Fronk, vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj, Skanska
 • Vít Rakušan, starosta Kolína
 • Zdeněk Slejška, ředitel EDUin
13.30–13.45 UKONČENÍ KONFERENCE
Zveřejněno: 14.05.2015 – Anna Patočková
Vytisknout