Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla osm a šest
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: rekonstrukce vozovky ulice V Zahradách (Tomáš Hanzlíček 12.11.2018 15:48) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  všiml jsem si, že se opravuje vozovka na křižovatce ulic V Zahradách a Na Dědince.
  Proto bych se chtěl zeptat, kdy bude obdobně opravena i zbylá část ulice V Zahradách směrem k ulici Na Sypkém + celá ulice Na Sypkém. Několik měsíců tam byla objízdná trasa (rekontrukce Zenklova) a vozovka je tam ve velmi špatném stavu.
  děkuji
  hezký den
  Tomáš Hanzlíček
 • Otázka: Balabánova - reserve MP III. (Jana Mirgová 12.11.2018 8:32) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  v odpovědi na https://www.praha8.cz/zeptejte-se?iot=12747 chybí odpověď ohledně počtu míst o které si požádala služebna MP.

  Děkuji.

  Jana Mirgová
  • Odpověď: (12.11.2018 8:54)
   Vážená paní Mirgová, 

   OŘ MP Praha 8 požadovalo 12 míst, realizováno bylo 8 míst. Tato informace byla zveřejněna i na úřední desce. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Balabánova - reserve MP II. (Jana Mirgová 09.11.2018 8:13) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý dne pane Komendo,

  děkuji za odpověď k https://www.praha8.cz/zeptejte-se?iot=12714.
  Znamená to tedy, že na vyhrazených místech můžou parkovat jenom služební vozidla MP? Pokud ano, jaký je postih, když na místě zaparkuje občan s platným parkovacím oprávněním na P8 modrou zónu?
  Jak píšete, vyhrazeny byli místa dle požadavky služebny. O kolik míst konkrétně si služebna v Balabánově požádala?

  Děkuji

  Jana Mirgová
  • Odpověď: (09.11.2018 8:34)
   Vážená paní Mirgová,

   každý účastník silničního provozu je povinen respektovat místní úpravu provozu a řídit se zákonem 361/2000 Sb. v platném znění, o silničním provozu. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Zabrání parkovacích míst firmou Starabag a Čermák & Hrachovec (Ema Petrolejová 06.11.2018 13:13) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč na Horově náměstí firma Strabag zabrala více než polovinu parkovacích míst na to, aby zde zaparkovala svoje stroje a materiál a hlavně na jak dlouho? Proč nevyužije například prostor vedle bývalého Discolandu, kde se parkovat s osobním autem nedá? A další otázka směřuje k firme Čermák & Hrachovec, která už několik let toto náměstí okupuje svoji obludnou ohradou a opět zabírá parkovací mista. Jak dlouho zde ještě bude? My, troufám si říci, že všichni, kteří bydlíme na tomto náměstí, už zde parkoviště strojů a odkladiště materiálu nechceme. Dekuji za odpověď, Ema P.
  • Odpověď: (07.11.2018 14:34)
   Vážená paní Petrolejová,

   zábor pro zařízení staveniště a jeho umístění na komunikaci Horovo náměstí nepovoloval odbor dopravy ÚMČ Praha 8, ale odbor dopravních agend MHMP jako součást stavby „Rekonstrukce komunikace Zenklova“. Dle nám dostupných informací je zařízení staveniště povoleno do 21. prosince 2018. Pro bližší informace se můžete obrátit na Lukas.Vopava@praha.eu nebo na tel. 236 004 247.

   K druhé části Vašeho dotazu se vyjádřil zástupce společnosti Čermák a Hrachovec a. s., níže zasíláme jeho vyjádření.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   Vážená paní Petrolejová,

   na stavbě rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů Zenklova dokončujeme přejímky jednotlivých objektů. Během listopadu dochází k postupnému vyklízení ZS na Horově náměstí, které do konce měsíce zcela zrušíme.

   S pozdravem

   Ing. Martin Karol 
   hlavní stavbyvedoucí
   Čermák a Hrachovec a.s. 
 • Otázka: práce na ZPS před ukončením připomínek - reakce (Markéta K. 07.11.2018 9:10) – Doprava
  Sdílet
  Vážený pane Komendo, naprosto s Vaší odpovědí nesouhlasím. Z podstaty Vaší funkce by Vám mělo být zcela nepochybně známo, že nařízením hl.m. Prahy je zřízení ZPS městské části POUZE UMOŽŇĚNO, NIKOLIV NAŘÍZENO. Městská část není tímto nařízením nijak zavázána na svém uzemí nebo její části ZPS zřídit. Viz například dopis v příloze z Magistrátu z 6/2017, který tuto situaci zcela jasně specifikuje - viz bod 5.

  zde citace:

  otázka : 5. Zavazuje vyhláška městskou část Prahu 8 k realizaci a v plném rozsahu? Tj. zpoplatnění
  na celém území vymezeném v přílohách?
  odpověď: Zóny placeného stání jsou zřizovány nařízením hl. m. Prahy, nikoliv vyhláškou Zastupitelstva hl.
  m. Prahy. Tolik pro formálnost.
  Nařízení zřizující zóny placeného stání městskou část k provozu zón placeného stání na svém
  území nezavazuje, ale umožňuje ji.

  konec citace

  Tedy se přestaňte ohánět Magistrátem, a laskavě odpovězte na mou otázku - viz varianty A, B, C.

  Děkuji. MK
  • Odpověď: (07.11.2018 10:29)
   Vážená paní Markéto, 

   k Vašemu dotazu sdělujeme následují:

   19.
   NAŘÍZENÍ,
   kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní
   komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
   s cenovými předpisy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 26. 9. 2017 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.102/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., toto nařízení:

   § 1
   Vymezené oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

   § 2
   Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, ve vymezených oblastech hlavního města Prahy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16 a 22 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

   § 3
   (1) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 1, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního
   města Prahy č. 1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 1.

   (2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 2, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 2, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 2.

   (3) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
   oblasti hlavního města Prahy č. 3, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 3, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 3.

   (4) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
   oblasti hlavního města Prahy č. 4, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 4, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 4.

   (5) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
   oblasti hlavního města Prahy č. 5, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 5.

   (6) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-1, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 6.

   (7) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-2, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-2, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 7.

   (8) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-3, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-3, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 8.

   (9) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-4, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-4, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 9.

   (10) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-5, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-5, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 10.

   (11) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
   oblasti hlavního města Prahy č. 5-6, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 5-6, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 11.

   (12) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
   oblasti hlavního města Prahy č. 6, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 6, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 12.

   (13) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 7, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 7, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 13.

   (14) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 8, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 8, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 14.

   (15) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 8-1, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 8-1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 15.

   (16) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 8-2, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 8-2, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 16.

   (17) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 8-3, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 8-3, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 17.

   § 4
   Sjednaná cena se platí zakoupením parkovacího oprávnění na úřadě městské části příslušné k vymezené oblasti hlavního města Prahy nebo na Magistrátu hlavního města Prahy nebo zaplacením v parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin.

   § 5
   Zaplacení sjednané ceny se prokazuje registrací státní poznávací značky silničního motorového vozidla na úřadě městské části příslušné k vymezené oblasti hlavního města Prahy nebo na Magistrátu hlavního města Prahy nebo v parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin.

   § 6
   Zrušují se:
   1. Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
   2. Nařízení č. 9/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
   3. Nařízení č. 13/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

   § 7
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2018.
   Adriana Krnáčová, v. r.
   primátorka hlavního města Prahy
   Petr Dolínek, v. r.
   náměstek primátorky hlavního města Prahy


   Příloha č. 1 k nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy

   Vymezené oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,
   nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla
   fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy

   Příloha č. 2 k nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy

   Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, ve vymezených oblastech hlavního města Prahy

   Příloha č. 3 k nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy

   Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy

   Z důvodu velikosti souboru je možno Přílohy č. 1 až 3 nalézt na webu MHMP.

   1) § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   Zdejší odbor dopravy vycházel při svém rozhodování z požadavků na jednotné řešení dopravních režimů v zónách placeného stání v hl. m. Praze, minimalizaci segregačních opatření vůči jednotlivým druhům dopravy, přiměřeného komfortu pro všechny účastníky silničního provozu a zejména zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

   Případné obchozí a objízdné trasy či jejich vazby jsou v minimální vzdálenosti a neomezující ve zvýšené míře postavení účastníka provozu na pozemních komunikacích.

   Zóny placeného stání jsou navrhovány na základě dopravních průzkumů a jsou realizovány vždy pro ucelenou oblast, nikoliv pro jednotlivé ulice. Zřizovanou zónu placeného stání považuje zdejší odbor dopravy společensky přínosnou a přiměřenou v rámci regulace dopravy v klidu.

   Zdejší odbor dopravy považuje stav dopravy související s vydáním opatření obecné povahy jako únosný v rámci navržené právní regulace při zachování veřejného přínosu, spravedlivého uspořádání pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích a při zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

   Podkladem pro zřízení zón placeného stání  v dané lokalitě tak byly všechny žádosti, stanoviska a souhlasy, připomínky, vyjádření, podněty a návrhy, rozhodnutí, opatření, stanovení či jiné právní regulace včetně právních předpisů souvisejících s danou problematikou, zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 projektování křižovatek na silničních komunikacích, TP 65, TP 103, TP 133, TP 179.

   S pozdravem
 • Otázka: Omezeni komunikace Ústecká (Jan Obhlídal 06.11.2018 14:01) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den.
  Zajímalo by mě, proč není bráno na zřetel, že stále probíhá rekonstrukce dálnice D8 na příjezdu do Prahy. Silnice č.608 a následně Ústecká fungují jako objízdné trasy neustále ucpané D8. Rekonstrukce ulice Ústecká tak způsoboje absolutní dopravní kolaps nejen pro individuální dopravu ale i hromadnou autobusovou dopravu příměstských linek. Probíhá vůbec nějaká koordinace dopravních uzavírek v Praze? Zdá se, že nikoliv.
  • Odpověď: (07.11.2018 7:42)
   Vážený pane Obhlídale,

   komunikace Ústecká je místní komunikací I. třídy, kde státní správu vykonává odbor dopravních agend MHMP. Odbor dopravy ÚMČ Praha 8 tuto akci (ani rekonstrukci dálnice D8) nepovoloval, proto nám není známa skutečnost, zda-li byly vzájemně koordinovány. 

   Máte-li zájem o bližší informace, obraťte se prosím na kompetentní osobu, jímž je Ing. Lukáš Vopava (ODA MHMP) na Lukas.Vopava@praha.eu nebo na tel. 236 004 247.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: práce na ZPS před ukončením připomínek (Markéta K. 06.11.2018 9:12) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, jak v některé z aktuálně odpovězených otázek píšete, termín pro podání připomínek k rozšíření ZPS v oblasti Severozápad byl do 29. října 2018. Nicméně práce již probíhají poměrně dlouho - malování čar, atd. Chápu tedy dobře, že návrh na OOP je tedy jen formalitou a že na případné připomínky občanů stejně ve finále nebude brán zřetel? Kromě tedy drobností, které by se týkaly například blokování vjezdů apod. Pokud by se tedy zásadní většina obyvatel vyjádřila proti zavedení zón, stejně byste je zřídili? Prosím, o jasnou odpověď - a protože s tím míváte problém, prosím vyberte z následujcích možností A, B nebo C
  A) ano, je to formalita, která zohlední pouze drobné lokální úpravy, ale nezabrání zřízení jako takovému
  B) kdyby se ozvalo opravdu hodně občanů proti zavedení ZPS, zřízení ZPS bychom pozastavili
  C) hodláme se zase vyhnout jasné odpovědi

  Děkuji MK
  • Odpověď: (06.11.2018 11:59)
   Vážená paní Markéto, 

   připomínky bylo možné podávat pouze k provedení navrhované místní úpravy provozu, nikoli k zavedení zón placeného stání jako takových – ty jsou zřízeny nařízením rady hl. m. Prahy, nikoli opatřením obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Balabánova - reserve MP (Jana Mirgová 06.11.2018 8:36) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  v ulici Balabánova se zřídili pro Městskou policii "vyhrazená parkovací stání pro jednotlivé složky IZS", viz https://www.praha8.cz/zeptejte-se?iot=12691

  Chtěla bych se zeptat
  Podle jakých pravidel se na těchto místech parkuje - jsou vyhrazena pouze pro vozidla městské policie?
  Kolik parkovacích míst ohraničuje označený prostor "Reserve pro OŘ Městské policie Praha 8" v Balabánové?
  Je dané legislativou, kolik parkovacích míst musí mít jedna složka ISZ?

  Dále bych se chtěla zeptat, jaký parkovací režim má v ulici parcela 2518, kde běžně parkují osobní vozidla strážníků MP?

  Děkuji za odpověď.

  Jana Mirgová
  • Odpověď: (06.11.2018 9:12)
   Vážená paní Mirgová,
    
   vyhrazená místa jsou určena pouze pro potřeby Městské policie. Počet vyhrazených míst závisí na požadavcích jednotlivých služeben.

   Parcela č. 2518 je v areálu Obvodního ředitelství MP Praha 8, kde si organizaci dopravy určuje samo OŘ MP Praha 8.
    
   S pozdravem
    
   pověřen vedením oddělení ZPS
   Odbor dopravy (OD)
 • Otázka: křižovatka Primátorská x Podlipného (Lenka Nováková 24.10.2018 11:27) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, bylo by možné umístit zrcadlo na křižovatku ulic Primátorská a Podlipného? Kvůli zaparkovaným autům téměř v křižovatce je při odbočování do ulice Primátorská opravdu špatně vidět.
  Děkuji.
  • Odpověď: (06.11.2018 8:14)
   Vážená paní Nováková,
    
   Váš podnět bude prověřen a případná realizace projednána s PČR. Současná podoba však byla PČR odsouhlasena a žádné další podněty v této věci neevidujeme.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Modré zóny (Petr König 04.11.2018 21:55) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  zeptám se ještě jednou zde veřejně, protože vaše odpověď byla jako by nebyla.
  V ulicích Mirovická, Pohnertova a další jsou narýsované modré zóny, které mají platit od 3.12.. Žádám vás o jasné odpovědi na tyto dotazy, nikoliv žádné vyhýbavé předpřipravené věty:

  1. Jsou osoby, které žádaly o modré zóny obeznámené s tím, že jsou platné pouze ve všední dny od 8:00 do 20:00? Uvědomují si tyto osoby i vy, že modré zóny nijak nevyřeší problém s večerním parkováním, kvůli kterému byla žádost pravděpodobně podána?

  2. Jsou osoby, které žádaly o modré zóny obeznámené s tím, že jste například v ulici Pohnertova minimálně 12-15 parkovacích míst sebrali tím, že jsou na jejím konci čáry namalované pouze na jedné straně?

  3. Berete v potaz, že se nyní začínají ozývat lidé, kteří neměli tušení, že něco takového chystáte a nesouhlasí s tím, že by na takto odlehém místě měli jako dlouhletí rezidenti platit za parkování, které tady pro ně pravděpodobně ani nebude k dispozici?

  Žádám vás o pozastavení zavádění těchto zón a aktivním zahájením diskuze s rezidenty a družstvy na těchto sídlíštích jejich přímým oslovením a svoláním schůze, nikoliv zaváděním zón za jejich zády na podnět několika neuvědomělých osob.

  Děkuji
  P.K.
  • Odpověď: (05.11.2018 9:42)
   Vážený pane Königu, 

   informace o chystaném rozšíření zón placeného stání byly zveřejněny prostřednictvím úřední desky, našich webových stránek a Facebooku a také prostřednictvím portálu Parkuj v klidu.

   Termín pro podání připomínek k rozšíření ZPS v oblasti Severozápad byl do 29. října 2018. Připomínky, které přichází po tomto termínu a po zprovoznění zón placeného stání, jsou průběžně konzultovány s autory projektu.

   Zóny placeného stání jsou navrhovány na základě dopravních průzkumů a jsou realizovány vždy pro ucelenou oblast, nikoli pro jednotlivé ulice.

   Pro udržení atraktivity území je žádoucí zachovat určitý díl návštěvnické dopravy. Dopravní analýzy definovaly maximální zatížení návštěvnickým parkováním v průběhu dne mezi 8 až 18 hodinou. Na toto období je cílená regulace. Naopak večer a v noci je návštěvnické parkování minimální a není zapotřebí regulace. Provozní doba ZPS také vychází vstříc přijíždějícím návštěvám rezidentů, které se nejvíce uskutečňují právě o víkendech, kdy zóny placeného stání nejsou v provozu.

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)


Vytisknout