Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla čtyři a dva
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: poničený chodník-dlažba (Ing. Dagmar Adamová 15.02.2020 15:53) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli v souvislosti s dokončováním stavby Rustonka 2 opraví stavební firma i dlažbu na chodníku před stavbou, kterou během stavby poničila. Jedná se o poškozená místa poblíž zastávkového sloupku na tramvajové zastávce Invalidovna směrem na Florenc.
  Chodím tamtudy denně a je mi líto, když vidím, jak je v souvislosti se stavbou ničena dlažba - parta dlaždičů ji před 3 či 4 roky krásně zhotovila, bylo to drahé a pracné.
  S pozdravem
  D. Adamová
  • Odpověď: (20.02.2020 10:35)
   Vážená paní Adamová,

   po dokončení stavby dojde k předání pronajímaných pozemků správci komunikace TSK. Zhotovitel je povinen uvést povrchy komunikací poškozených stavbou do původního stavu.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Ulice Podlipného (Dalibor Adamec 13.02.2020 21:45) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda se bude něco dělat s touto totálně poškozenou ulicí, která by mohla směle soutěžit o nejrozbitější ulici v Evropě.Vážně, projet touto ulicí lze bez úhony pouze terénním vozem nebo pásovým vozidlem. Děkuji.
  • Odpověď: (17.02.2020 15:51)
   Dobrý den,

   již jsme zahájili kroky pro vytvoření návrhu na celkovou rekonstrukci vozovky v ul. Podlipného. Jakmile budou spuštěny obalovny asfaltových směsí, zajistíme sjízdnost komunikace.

   S pozdravem

   Ing. Štěpánka Čechová
   vedoucí OS Sever
   Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
 • Otázka: Křižovatka u OC Krakov (Jiří Děcký 29.01.2020 13:57) – Doprava
  Sdílet
  Neuvažuje se o přeměně křižovatky u OC Krakov - Lodžská/Hnězdenská/Mazurská na kruhový objezd?
  • Odpověď: (10.02.2020 14:32)
   Vážený pane Děcký,

   O kruhovém objezdu se v této křižovatce neuvažuje.
   V pořadníku akcí BESIP, které realizuje hl. m. Praha, jsou stavební úpravy chodníkových nároží u přechodů pro chodce z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení.
   Termín realizace v tuto chvíli není znám.

   Děkuji

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: ucpaný vjezd ke kuchyni Ústavní (Valenta 03.02.2020 11:36) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den. Dodáváme do kuchyně na ZŠ Ústavní a pořád ráno tam nejde vjet pořádně kvůli spoustě aut co se tam všude pletou. Je tam značka zákaz vjezdu bez povolení! Můžete to prosím denně kontrolovat abysme tam mohli normálně jezdit? Děkujeme Valenta
  • Odpověď: (10.02.2020 11:25)
   Vážený pane Valento,
    
   kontrola dodržování obecné nebo místní úpravy provozu je v kompetenci MP hl. m. Prahy resp. PČR.

   MP hl. m. Prahy, OŘ Praha 8, předáváme na vědomí.
   Případně doporučuji řešit i s vedením ZŠ.
   Děkuji.

   S pozdravem

   Marek Černý
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: marek.cerny@praha8.cz
 • Otázka: Osvětlení přechodu u zastávky Katovická (Florent Raněk 23.01.2020 12:26) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, již během podzimu 2019 (tedy cca před čtvt rokem) bylo vybudováno a dokončeno osvětlení rizikového přechodu v ulici Lodžská u autobusové zastávky Katovická. Z jakého důvodu stále není v provozu a kdy zprovoznění předpokládáte? Teď v zimě, kdy se brzy stmívá, je potřeba nejvíce... Děkuji.
  • Odpověď: (31.01.2020 13:48)
   Vážený pane Raňku,

   Dle vyjádření správce komunikace TSK hl. m. Prahy nyní jednají se společností PRE o uzavření smlouvy o odběru.
   Nyní je to v řešení, v blízké době by mělo osvětlení fungovat.

   S pozdravem

   Marek Černý
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Oprava kanalizace na Žertvách (Filip Votruba 06.01.2020 12:23) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den. Již od loňského léta téměř každý den probíhají opravy kanalizace přímo v křižovatce Na Žertvách x Pod Kotlaskou. Práce probíhají tak, že jsou vždy dvě dodávky firmy "Herčík a Kříž - bezvýkopové opravy kanalizace" za sebou stojící přímo v křižovatce, čímž naprosto znemožňují výhled do křižovatky a každý výjezd z ulice Pod Kotlaskou je tak ruská ruleta (viz foto). Není tam žádné provizorní dopravní značení, nikdo, kdo by upravoval provoz a opravdu to trvá už tak půl roku. Kdo povolil takto dlouhý a takto blbě umístěný zábor bez jakékoli úpravy DZ? I pitomý zrcadlo by moc pomohlo, ale není tu nic. A vůbec, nebylo by jednodušší, rychlejší a tak i levnější tu kanalizaci teda vykopat?
  • Odpověď: (20.01.2020 16:17)
   Vážený pane Votrubo,

   na komunikaci Na Žertvách probíhá od 1. 10. 2019 havárie PVK (nejedná se o plánovaný zábor, který by povoloval odbor dopravy) spočívající v robotickém frézování zpevněných nánosů usazených v kanalizačním potrubí. Dle vyjádření PVK vznikly nánosy po jakési stavbě v okolí, viník však nebyl dohledán. Vzhledem k charakteru ucpávky a dalším nepříznivým podmínkám bylo nutné u revizní šachty v křižovatce s ulicí Pod Kotlaskou pracovat déle, než se předpokládalo. Práce v této křižovatce již skončily. Momentálně už druhý týden probíhá frézování z jiné revizní šachty a práce by měly být každým dnem dokončeny. 

   O vhodnosti zvoleného postupu a způsobu provedení prací a finančních nákladech rozhoduje investor akce a současně vlastník kanalizace PVK, nikoliv MČ Praha 8.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Zklidnění dopravy v Karlíně (Alena Moravová 05.01.2020 11:54) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  již před delší dobou jsem Vám kvůli intenzitě a rychlosti dopravy v Karlíně psala. Tenkrát jsem se podivovala nad tím, že v této čtvrti není snížena rychlost na 30km/h, na co mi bylo odpovězeno, že na tuto rychlost je snížena. To mě upřímně udivilo, protože rychlost projíždějícíh aut tomu tenkrát neodpovídala a ani nadále neodpovídá.

  Doprava - především v ulicích Křižíkova, Pernerova a Šaldova - je opravdu velmi intenzivní a hluk z aut, které překračují povolenou rychlost, je opravdu dost velký. Tato intenzivní doprava je dalším hřebíčkem do rakve aspoň trochu klidného života v této čtvrti. Chtěla bych tedy znovu požádat, jestli by se nedaly podniknout aspoň nějaké kroky k tomu aby se doprava v těchto ulicích zklidnila. Osobně vidím například tyto možné (a ne tolik nákladné) úpravy, které by s tímto problémem mohly pomoct:

  1. Přidání zpomalovacích prvků do ulic Křižíkova, Šaldova a Pernerova, které by nejen přinesly snížení hluku od přojíždějícíh aut, ale zároveň by pomalejší průjezd odradil řidiče od využívání těchto ulice k tranzitní dopravě.

  2. Zrušení neplaceného parkování v Karlíně přes víkendy, které přináší další dopravu od návštěvníků Prahy, kteří samozřejmě rádi využijí zadarmo parkování v takové blízkosti absolutního centra.

  Ve svých návrzích vycházím z dokumentu "ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8" (https://www.praha8.cz/file/lBm1/Analyza-vlivu-zony-30.pdf), který si nechala vypracovat Praha 8. V tomto dokumentu se velmi jasně píše, že bez dalších zásahů není samotné vyznačení zóny účinné - cituji: "Velmi častým jevem je zde zejména nedodržování předepsané rychlosti 30km/h a v souvislosti s tím také neochota zpomalovat před křižovatkami (zejména v případě Pernerovy ulice) a respektovat přednost zprava. Běžným jevem jsou naměřené rychlosti nad 50km/h."


  Předem děkuji za odpověď a doufám ve vyřešení tohoto problému.

  S pozdravem,
  Alena Moravová
  • Odpověď: (16.01.2020 15:09)
   Vážená paní Moravová,

   O realizaci zpomalovacích prvků jako jsou zpomalovací prahy nebo podobné dopravní zařízení, se v oblasti Karlína neuvažuje. Tento druh dopravního zařízení umístěné v bytové zástavbě určitě nepřináší snížení hluku a dalších negativních vlivů. Z tohoto důvodu bylo již v minulosti od tohoto řešení upuštěno.
   O změně časové platnosti ZPS se neuvažuje. Je nutné zajistit na území Karlína také kvalitní dopravní obslužnost. Stávající stav je považován za vyhovující a funkční.

   Na nedodržování stanovené nejvyšší dovolené rychlosti byla PČR několikrát upozorněna a další případné kroky jsou v její kompetenci.
   V ulicích Karlína (kromě ulice Sokolovská) existovala přednost vozidel přijíždějících zprava již před rokem 2012, kdy došlo k realizaci zmíněné zóny s dopravním omezením 30km/h včetně dalších úprav DZ spojených s provozem cyklistů. Tudíž, zde pro řidiče nevznikl žádný nový dopravní režim z tohoto pohledu.
   Bohužel nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti a dalších pravidel silničního provozu je problém celorepublikový, nejen např. v oblasti Karlína. Nelze toto řešit neustálým navyšováním dopravního značení a dopravního zařízení. V tomto směru jasně hovoří platný zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., §78.
   Je zde nutná činnost orgánu, který má dozor nad dodržováním výše uvedeného zákona na starosti, a to je PČR resp. v některých případech MP hl. m. Prahy.

   Děkuji za pochopení. 

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: marek.cerny@praha8.cz


   Dobrý den, paní Moravová,
   nejpozději při revitalizaci okolí Negrelliho viaduktu, navazující na probíhající opravu mostu, dojde ke zjednosměrnění konce ulice Pernerova, které znemožní průjezd z této ulice do ulice Prvního pluku. To by mělo výrazným způsobem snížit tranzitní dopravu touto ulicí. V současné době diskutujeme na úrovni vedení MČ, zda je reálné tuto budoucí úpravu případně urychlit.
   S pozdravem

   předseda komise pro dopravu Rady MČ Praha 8
 • Otázka: Křižovatka Klapkova x Pod Sídlištěm (Jana 12.01.2020 13:48) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné doplnit semafor o výstražné oranžové světlo s blikajícím symbolem chodce do Křižovatky ulic Klapkova x Pod Sídlištěm. Zelená na přechodu koliduje se zelenou pro vozidla odbočující z ulice Pod Sídlištěm do Klapkové (zejména autobusy mířící na točnu). Řidiči si neuvědomují, že v tom samém čase mají chodci zelenou a řeší to troubením/gestikulací na chodce.
  Myslím, že přidáním tohto výstražného světla by se zvýšila bezpečnost chodců.

  Děkuji!
  Jana
 • Otázka: parkování mimo zóny (Šárka Nováková 09.01.2020 9:13) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, v ulici S.K.Neumanna řidiči neparkují v zóně k tomu určené, ale na protějším chodníku a to už ne jen auta, ale i dodávky. Místa vyznačená k parkování jsou prázdná. Jedná se o úsek lichých čísel domů č. 25-17... Prosím o častější kontroly. Velmi děkuji.
  • Odpověď: (13.01.2020 16:07)
   Vážená paní Nováková,

   Vámi popsaná situace nespadá pod kontrolu oprávněnosti parkování v zónách placeného stání, ale je v kompetenci Městské policie, na kterou se můžete kdykoli obrátit: Městská policie Praha 8 - operační středisko: 222 02 5556; 222 02 5557, případně linka na 156. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Katovická - parkovací stání a stav vozovky (Petr Špernoga 07.01.2020 13:48) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  bydlím v ulici Katovická v Praze 8 a chtěl bych se zeptat jak vypadají plány na rekonstrukci vozovky, která už nepřipomíná ani polní cestu, ve které by si člověk nevyvrknul kotník nebo nezlomil nohu. Dále bych se chtěl zeptat jak pokračuje plán rozšíření parkovacích míst, které byly myslím městkou radou plánovány? Kapacita parkovacích stání je nedostatečná a tak Městská Policie má tady žně za špatně zaparkovaná automobily. Bylo by možné vyřídit vyjímku na parkování aby bylo možné bez rizika pokuty od Městské Policie? Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Ing. Petr Špernoga
  • Odpověď: (13.01.2020 16:04)
   Vážený pane Špernogo,

   část Vašeho dotazu týkajícího se rekonstrukce vozovky Katovická jsme předali správci komunikace, jímž je Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), která zodpovídá za schůdnost a sjízdnost komunikací. Dle vyjádření TSK je rekonstrukce ul. Katovická zařazena v zásobníku akcí investičního oddělení TSK. K realizaci těchto akcí dochází na základě přidělených finančních prostředků, které určuje náměstek primátora pro dopravu. K dnešnímu dni však přesný termín realizace není znám. 

   Co se týče plánu rozšíření parkovacích stání, projektová dokumentace Katovická byla předána odboru územního řízení a výstavby, oddělení dopravních staveb ÚMČ Praha 8, k dílčímu vyjádření se. MČ Praha 8 dále připravuje projekty, které zvýší počet parkovacích stání v ul. Štětínská, Vratislavská, Poznaňská, Hanouškova, Eledrova, Řešovská, Famfulíkova a Střekovská. 

   Váš dotaz týkající se výjimky není zcela srozumitelný. Obecně ale pravidla pro účastníky silničního provozu platí pro všechny stejná, výjimku např. pro stání na zeleni nebo špatné parkování udělit nelze.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)


Vytisknout