Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
 
*
Sečtěte čísla šest a šest
 
 

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Veřejné kluziště sezóna 2022-2023 (Jiří Sýkora 26.09.2022 9:45) – Kultura
  Sdílet

  Dobrý den, budete na tuto zimu připravovat veřejné kluziště na P8 v areálu ZŠ Glowacká? Diky JS
  • Odpověď: (27.09.2022 15:21)
   Dobrý den, pane Sýkoro,

   i v letošní zimní sezóně by mělo být v provozu veřejné kluziště v areálu ZŠ Glowackého.

   S pozdravem

   pověřen vedením odboru kultury, sportu a mládeže a památkové péče (OKSMPP)
 • Otázka: Odstranění kontejnerů (Jana 22.09.2022 21:09) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den, mám dotaz, proč byly odstraněny kontejnery na tříděný odpad v ulici U Školské zahrady? Zároveň se chci zeptat, zda budou umístěny na jiné místo, či jsou opravdu zrušeny? Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (27.09.2022 15:17)
   Dobrý den, 

   stanoviště tříděného odpadu v ulici U Školské zahrady bylo zrušeno na základě požadavku vlastníka pozemku (Ministerstvo vnitra ČR), který nedal souhlas s umístěním stanoviště na pozemku parc. č. 557/16, k. ú. Kobylisy a ve spolupráci s odborem dopravy ÚMČ P8 nebylo nalezeno v dané oblasti jiné vhodné místo k umístění stanoviště tříděného odpadu. 
   V souvislosti s tímto doporučujeme zvážit zřízení domovního stanoviště tříděného odpadu. Bližší informace najdete v odkazu zde https://www.praha8.cz/Domovni-stanoviste-trideneho-odpadu

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Parkovani - ulice Tkalcovská (Adam Branný 20.09.2022 12:31) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  Obracím se na vás v souvislosti s dopravním znacenim v ulici Tkalcovská. Momentálne se zde nachazi znacka zakazu zastaveni. Prakticky je vsak ulice kazdy den vyuzivana k parkovani vozidel v cele sve delce - viz. prilozena fotografie. Prosim proto o zvazeni, zda je zakaz, ktery stejne neni vymahan, skutecne nezbytny nebo zda by nebylo mozne zakaz odstranit a parkovani tak umoznit vsem (i ridicum, kteri dopravni znaceni respektuji)? Predem mnohokrat dekuji.
  • Odpověď: (27.09.2022 15:14)
   Vážený pane Branný,

   ulice Tkalcovská je veřejně přístupnou účelovou komunikací (nejedná se o místní komunikaci). 
   Dopravní režim je zde na návrh vlastníka. A toto zde bylo vlastníkem navrženo.
   Navíc při šířce vozovky cca 6,5m je zde dle obecné úpravy provozu stání zakázáno (zákon č. 361/2000 Sb. § 25).

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: vysokoobjemový kontejner (Jana Hanková 26.09.2022 12:35) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den,nenašla jsem datum přistavení vysokoobjemového kontejneru v ulici Pohnertova/Neratovická.Kdy bude prosím přistaven?
  Děkuji za odpověď.
  J.Hanková
 • Otázka: Přestávka před odpoledním vyučováním (Eva 19.09.2022 21:51) – Školství
  Sdílet
  Dobrý den, místní ZŠ má ve svém školním řádu, že žáci musí opustit po obědě před odpoledním vyučováním prostory školy. Zpět mohou nejdříve 15min před začátkem odpolední výuky. Ráda bych se zeptala, co má žák v tento čas, kdy se nesmí pohybovat po škole, dělat, a to platí především pro dny s nepříznivým/chladným počasím, kde nemůže jít ani na hřiště... to má 30 minut mrznout před školou? Je, prosím, takové rozhodnutí v kompetenci školy nebo se jedná o nějaké legislativní nařízení . Děkuji za vysvětlení.
  • Odpověď: (22.09.2022 10:28)
   Dobrý den paní Evo, 

   Školní řád vydává v souladu se školským zákonem ředitel příslušné školy. Jde konkrétně o § 30 výše uvedeného zákona, kde najdete bližší informace.

   S pozdravem

   vedoucí odboru školství (OŠ)
 • Otázka: nahrazování jízdních pruhů parkovišti (Martin Salaj 12.09.2022 17:53) – Doprava
  Sdílet
  Dopbrý den, existuje a je dostupný materiál kterým se schálili a opodstatnili, již provedeným změnám z jízdní pruh na parkoviště v ulici Lodžká a Ústavní a případně další akové změny v oblasti Bohnic a Čimic? Na koho se na
  městké části v této otázce obrátit s připomínkami? Kdo je za tuto agendu zodpovědný?
  Tyto změny vytvářejí často překážku plynulému provozu a někdy vyloženě riziková místa z pohledu bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu (křižovatka Lodžská x Zhořelecká). Změny ovlivňují zásadně současnou i budoucí podobu dopravy v dané lokalitě. Ideu tramvajových tratí hodnotila nějkaým způsobem studie a ke které se bylo možné vyjádřit. A co tyto zásadní změny?
  • Odpověď: (20.09.2022 12:43)
   Vážený pane Salaji,

   Tato agenda (stanovení místní úpravy provozu) spadá ze zákona do kompetence odboru dopravy.
   Též ze zákona se k realizaci vyjadřuje z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu Policie ČR, odbor služby dopravní policie. 
   Na Praze 8 trváme na souhlasném stanovisku Policie. Konkrétně v ulici Lodžská je řešení odsouhlaseno i Dopravním podnikem HMP ve vztahu k provozu MHD.
   Případné konkrétní připomínky je možné podávat na odboru dopravy.
   Hezký den. 

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: příspěvek na dítě (Lucie Sucková 19.09.2022 18:33) – Sociální problematika
  Sdílet
  Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné u vás na úřadě zažádat o příspěvek 5000 Kč na dítě?,moc děkuji za odpověď, Sucková L.
  • Odpověď: (20.09.2022 12:38)
   Dobrý den paní Sucková,

   Vámi požadovaný příspěvek poskytuje Úřad práce, pracoviště nepojistných sociálních dávek Praha 7, Na Maninách 7. Formulář je na stránkách MPSV Můžete podat elektronicky, nebo czech point  na úřadech a od 1.7. údajně i na poštách.

   S pozdravem

   pověřená vedením odboru sociálních věcí (OSV)
 • Otázka: Výkopové práce (Nikola 14.09.2022 10:11) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den, chci se zeptat, proč v jsou v ulici Gdaňská značení o zákazu zastavení kvůli výkopovým pracím od 12.8.2022 a již třetí den se tam nic neděje? Viz. foto v příloze, focené dne 14.9.2022. Lidé zbytečně přicházejí o parkovací místa a musejí tedy, zcela nesmyslně, parkovat na hlavní silnici Lodžská, která je kvůli tomu zúžena do jednoho pruhu.
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (19.09.2022 15:00)
   Vážená paní Nikolo,

   kontaktovali jsme zástupce stavby, který přislíbil sjednání okamžité nápravy – upravení reálných termínů vyparkovaní na podtabulkách E13, umístěných pod dopravním značením B28 (zákazy zastavení). Práce se bohužel zpozdily kvůli vydatným dešťům v minulém týdnu. 

   Jen pro informaci, parkování v ul. Lodžská nemá s touto akcí nic společného, ale bylo samostatně stanoveno jako trvalá místní úprava právě z důvodu navýšení parkovacích stání.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Přihlášení trvalého pobytu na MČPha8 (Martina Dvořáková 13.09.2022 17:37) – Bydlení
  Sdílet
  Dobrý den, co je potřeba pro přihlášení otce k trvalému pobytu na MČ Pha 8. Otec je umístěn v AH Jasmín v Bohnicích kde nelze ho přihlásit k trvalému pobytu. Původní adresu měl na Kladně. Prosím o informace co je vše potřeba k vyřízení věci. Otec je ve věku 82 let a má Alzhaimra. OP můžeme vyžádat a zda musí být osobně přítomen při přihlášení nebo stačí zástupce rodiny?Jaké doklady potřebujeme? Moc děkuji za odpověď S pozdravem Martina Dvořáková
  • Odpověď: (16.09.2022 12:38)
   Vážená paní Dvořáková,

   zaevidovat si údaj o místu trvalého pobytu na ohlašovně úřadu (ze soukromých nebo jiných důvodů) zákon o evidenci obyvatel neumožňuje. Trvalé bydliště na adrese ohlašovny (tedy na adrese obecního úřadu, městského úřadu…) má nejčastěji občan, pokud je mu ve správním řízení zrušen trvalý pobyt (na žádost vlastníka objektu v případě, kdy občanovi zaniklo užívací právo k objektu a v tomto objektu již nebydlí) a nemůže se přihlásit k trvalému pobytu na jiném místě; dále občan, který nabyl státní občanství České republiky nebo občan, který se navrátil z ciziny po té co ukončil trvalý pobyt na území ČR a nemůže se přihlásit k trvalému pobytu na jiné adrese apod. V těchto případech, které vymezuje zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, by měl občan evidován trvalý pobyt na adrese ohlašovny podle svého posledního známého trvalého pobytu.

   Jestliže se jedná o trvalý pobyt na konkrétní adrese v Praze 8, např. v bytě jehož jste nájemcem nebo vlastníkem, kontaktujte mě telefonicky na č. 222 805 585, abychom si upřesnili všechny potřebné informace a domluvili nejvhodnější postup pro vyřízení nového údaje o pobytu.

   Obecné informace k ohlášení změny místa trvalého pobytu naleznete na odkaze https://www.praha8.cz/Zmena-mista-trvaleho-pobytu.html?z=3

   S pozdravem

   vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
   odbor občansko-správní (OSO)
 • Otázka: Parkování kol z bikesharingu (Lenka K. 29.08.2022 23:52) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli by bylo možné na území P8 omezit parkovací stání bikesharingu - Bolt a Lime. Rekola mají dost omezené možnosti parkování - zóny jsou vyznačené v jejich appce a jsou víceméně v blízkosti stanice metra či jen u městských cyklostojanů v těsné blízkosti zastávek MHD. Zajímalo by mne, zda by bylo možné podobně omezit i ostatní poskytovatele této služby, vzhledem k tomu, že se často stává, že jsou elektrokola zaparkovaná velmi neohleduplně (a kvůli jejich obrovské váze je není možné ani přesunout na vhodnější místo) - viz foto z ul. Premyslenská.
  Předem dekuji za odpověď
  • Odpověď: (14.09.2022 13:07)
   Vážená paní,

   Provozování sdílených kol a koloběžek je řešeno mezi provozovateli těchto služeb a hl. m. Prahou a to na základě memoranda.
   MČ Praha 8 s provozovateli sdílených prostředků jedná a v současné době na Praze 8 vznikají na místních komunikacích vymezená stání pro sdílené dopravní prostředky, kam by se měly tyto prostředky primárně odkládat. 
   To by mělo pomoci odstranit problém s odkládáním na nevhodných místech.
   V mezích zákona případné přestupky řeší MP hl. m. Prahy.
   Pokud koloběžka nebo kolo brání průchodu na chodníku, je možné volat MP HMP.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)