Dubnové Veřejné fórum

V pondělí 16. dubna 2018 proběhlo v KD Ládví další Veřejné fórum za účelem získání zpětné vazby občanů městské části Praha 8. Podněty, připomínky, nápady i pochvaly mohli zájemci sdílet v šesti tematických oblastech.

Veřejného fóru se v dubnu zúčastnilo 83 občanů, kteří se zapojili do diskusí s místostarostou Prahy 8 Petrem Vilgusem, radní Hanou Matoušovou, tajemníkem ÚMČ a dalšími reprezentanty městské části v tematických blocích:
  • Školství, kultura, volný čas, sport, cestovní ruch
  • Doprava 
  • Životní prostředí 
  • Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
  • Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
  • Občan a úřad, informovanost, služby občanům

„Veřejné fórum pořádáme třetím rokem v rámci procesu místní Agendy 21. Ptáme se lidí, co v městské části chtějí zlepšit, změnit, ale také s čím jsou spokojeni,“ uvádí místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus a pokračuje: „Tyto debaty jsou pro nás důležité, protože nám samotní obyvatelé poskytují zpětnou vazbu. Zjišťujeme, co lidi v Praze 8 trápí, ale také s čím jsou spokojeni.“

U každého kulatého stolu určili občané dva nejdůležitější podněty k řešení. Ty poté seřadili dle důležitosti.
  1. Zrušit autobusové nádraží Ládví
  2. Nesouhlas s čimickou radiálou – nahradit tunelem Pelc – Tyrolka na křižovatku Cínovecká – Kostelecká
  3. Zabránit výstavbě v zahrádkářské kolonii Na Okrouhlíku
  4. Zvýšit terénní sociální práce pro resocializaci osob bez přístřeší
  5. Výstavba nových bytových jednotek, obzvlášť sociálních
  6. Instalovat nádoby na bioodpad (i na sídlištích)
  7. Kontrolovat pravidelně lokality, kde se vyskytují osoby bez přístřeší (včetně úklidu)
  8. Podporovat vznik komunitních zahrad, vytipovat vhodné lokality (nejen opuštěné)
  • na sídlištích
  • okolí ulic Vršní, Horňátecká, Služská
  9. Posílit kapacity základních škol tak, aby mohly školy poskytovat odpovídající vzdělávání talentovaných žáků.
10. Podporovat alternativní vzdělávání ve školách.
11. Vrátit rozklikávací rozpočet na web MČ Praha 8
12. Propagovat objednání na úřad online
Moje Osmička, logo, participativní rozpočetÚřad MČ občané pochválili za komunikaci skrze sociální sítě (především Facebook) a praktické informování o dění v městské části e-mailem i SMS. Občanům vyhovuje také strojově čitelná úřední deska.

„Veřejné fórum jsme využili také k představení letošních pravidel participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA. Podávání návrhů bude zahájeno 23. dubna a skončí posledního června 2018. Podrobnější informace budeme přidávat na web městské části www.praha8.cz i na web participativního rozpočtu mojeosmicka.zapojtese.eu,“ říká místostarosta Vilgus.

 

Více fotografí a video z akce naleznete ve Foto a videogalerii místní Agendy 21.
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 23.04.2018 – Michaela Lamačová
Vytisknout