Generel bezmotorové dopravy

Městská část Praha 8 v rámci své snahy o zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů zadala zpracování generelu bezmotorové dopravy. Před jeho dokoncčením jsou vítány jakékoli podněty a připomínky ze strany veřejnosti.


Aktualizováno 10.12.2015

Generel bezmotorové dopravy Prahy 8 a vypořádání připomínekAktualizováno 30.09.2015


Připomínkování generelu do 18.10.2015
Úřad městské části Praha 8 zveřejňuje níže k nahlédnutí aktuální verzi Generelu bezmotorové dopravy Prahy 8. Kromě textové verze je zde také umístěna elektronická verze mapových podkladů, do níž je možné rovnou kreslit.  V textové verzi jsou zapracovány také připomínky občanů.

Textová část
Generel bezmotorové dopravy – Praha 8 (PDF, 10,1 MB)

Mapové výstupy
http://www.mgis.cz/?p=151

Své připomínky a náměty můžete zasílat na adresu hana.tischerova@praha8.cz do 18. října 2015 anebo je zakreslit do mapy.Aktualizováno 11.09.2015


Aktualizováno 28.08.2015

Na veřejném představení Generelu bezmotorové dopravy byla veřejnost informována, že finální verze dokumentu bude po jeho vypracování vystavena minimálně po dobu 14 dní na webových stránkách s opětovnou možností zasílání připomínek ze strany odborné i laické veřejnosti. Po vypořádání všech připomínek bude dokument projednán v Dopravní komisi a následně bude předložen ke schválení Radě městské části Praha 8.

Chcete-li zaslat informaci o vystavení finální verze na webových stránkách, obraťte se e-mailem na výše uvedenou adresu.Zveřejněno 18.08.2015

Veřejné projednání pracovní verze generelu

Kdy:
čtvrtek 27. srpna 2015 od 17.30 hodin
Kde:
DDM Spektrum v Karlíně
Tato verze není ještě kompletní a také není konečná, protože na generelu se momentálně ještě pracuje. Jakékoli podněty týkající se této verze či jiné náměty k bezmotorové dopravě zasílejte prosím do 31. srpna 2015 na e-mailovou adresu hana.tischerova@praha8.cz.


Další informace na:

 
Pozvánka na veřejné projednání cyklogenerelu P8
Zveřejněno: 18.08.2015   |   Aktualizováno: 26.09.2016
Vytisknout