Občané Prahy 8 diskutovali o rozvoji městské části

Městská část Praha 8 uspořádala dne 10. dubna 2017 v Kulturním domě Ládví Veřejné fórum, na kterém občané podávali podněty pro zlepšení kvality života v Praze 8 u tematicky zaměřených kulatých stolů. Akci stejně jako v loňském roce zorganizovalo Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21, které má napomáhat zlepšování komunikace úřadu s občany a dalšími subjekty veřejného života v rámci projektu Zdravá městská část a místní Agenda 21. Diskuse u sedmi kulatých stolů se zúčastnilo celkem 126 občanů. Dospěli k vytvoření zajímavého okruhu témat, na která by se měla Praha 8 v budoucnu zaměřit. Za politickou reprezentaci se akce zúčastnili zástupce starosty Petr Vilgus (SZ), zástupce starosty Matěj Fichtner (ANO) a radní Jana Solomonová (ANO).

Občané diskutovali s politiky městské části Praha 8 a zástupci odborů úřadu u těchto kulatých stolů:
  • Školství, kultura, volný čas, sport
  • Doprava, parkování, stav komunikací
  • Životní prostředí
  • Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
  • Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
  • Občan a úřad, informovanost, služby občanům
  • Stůl mladých
Při organizaci kulatých stolů bylo dbáno na tvůrčí atmosféru a zajištění dostatečného komfortu diskutujících. Během akce bylo možné například ochutnat fairtradové produkty a ve spolupráci s příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu bylo též zajištěno hlídání dětí starších tří let.

Diskutovalo se např. o problému parkovacích zón, zlepšení městské hromadné dopravy rozšířením tramvajových tratí, zachování zeleně, nezahušťování sídlišť další výstavbou, plošný zákaz hazardu v Praze 8, podpora aktivit pro seniory, vytvoření místa pro setkávání a mnohá další. Zástupci Zastupitelstva mladých, které v Praze 8 působí od září minulého roku, představili podněty, které vzešly z Fóra mladých 28. března. Nakonec byly vybrány hlavní podněty, kam se zařadila témata jako zrušení zón placeného stání, problém zahušťování zástavbu na sídlištích, zachování co nejvíce zeleně, zlepšení intervalů některých autobusových a tramvajových linek, čistota a bezpečnost kolem metra Kobylisy, veřejný úklid, hazard, komunikace s občany na sociálních sítích, možnost nových kulturních a výstavních prostor pro mladé, poradenství pro osoby bez přístřeší, podpora seniorů, nabídka občerstvení na základních školách a mnoho dalšího.

„Tyto kulaté stoly jsou pro nás nesmírně důležité, protože nám dávají jasnou představu, co naše spoluobčany nejvíce trápí. Díky nim máme možnost pokusit se více zaměřit na zmiňovaná témata a i do budoucna se zainteresovanými skupinami problém řešit,“ říká k Veřejnému fóru zástupce starosty Petr Vilgus (SZ). Občané Prahy 8 budou mít možnost vyjádřit se následně k nejdůležitějším podnětům z Veřejného fóra pomocí ankety na webu MČ Praha 8 a v rámci sociologického průzkumu. Zároveň mohou využít formu Pocitové mapy, která je umístěna na adrese http://pocitovamapa.nszm.cz/praha8-2017/. Všechny výstupy budou v letních měsících zpracovány a předány k řešení vedení městské části.

Více informací o průběhu Veřejného fóra se můžete dozvědět v článku Veřejné fórum 2017.


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“. www.mzp.cz, www.sfzp.cz
Ministerstvo životního prostředí logo MA21 Státní fond životního prostřední České republiky


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 24.04.2017
Vytisknout