Palmovka 2030: Veřejné projednání možností revitalizace toku Rokytky 07.03.2018

Ve středu 7. března 2018 se v ZŠ Bohumila Hrabala uskutečnilo veřejné projednání možností revitalizace toku Rokytky (Palmovka 2030) pod záštitou místostarosty Petra Vilguse.

Zpracovatelé studie, Miroslava Benešová a Miroslav Pácl ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., představili výsledky průzkumu okolí toku Rokytky, který provedli na podzim 2017. Následovalo podrobné představení návrhů revitalizace toku. V diskuzi občané sdělovali své podněty, připomínky a náměty.

Zveřejněno: 15.03.2018
Vytisknout