Participace občanů nad proměnou Dolní Libně

Participativní setkání nad přípravou studie Dolní Libně, 11. května 2017, ZŠ B. HrabalaMČ Praha 8 pořádala 11. května 2017 v jídelně Základní školy Bohumila Hrabala setkání s občany Dolní Libně. Cílem setkání bylo zjistit od místních občanů, jaké problémy toto území přináší, a jak by mohlo být území řešeno přívětivěji pro život místních. Dopravní projektanti Květoslav Syrový a David Pfann, kteří jsou zpracovatelé dopravně bezpečnostní studie, na úvod participativního setkání seznámili občany se současným stavem předmětné lokality. Na základě vlastního průzkumu v terénu upozornili na problémová místa. Zároveň představili vývoj tohoto území i v návaznosti na další zpracované studie. Urbanista Filip Tittl ze společnosti UNIT architekti, upozornil přítomné občany na výsledky analýzy širšího území Palmovky, která je uveřejněna na webových stránkách MČP8 zde (PDF). Po úvodní prezentační části se přítomní občané rozdělili do tří skupinek a v nich nad mapou řešili detailní náměty k jednotlivým lokalitám Dolní Libně. Každá skupinka zakreslila do mapy riziková a problematická místa, stejně tak i příjemné a lákavé oblasti.

Zástupce starosty MČ Praha 8 Petr Vilgus k tomu dodává: „Setkání ukázalo, že místní lidé mají zájem diskutovat a přinášet nám své náměty a zkušenosti z každodenního života a pohybu v této lokalitě. Pro projektanty je tato diskuse velice důležitá, protože kdo jiný, než obyvatelé této části Libně, může přispět svým názorem lépe, než právě oni. Na konec června je naplánováno další diskusní setkání s občany, kde by se měly objevit už konkrétní návrhy opatření“.

Zástupce starosty MČ Praha 8 Petr Vilgus v závěru poděkoval všem přítomným a pozval je na akci „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce“, která se bude konat 5. června 2017 v okolí metra Palmovka.

Přílohy:

P2a Mapy – Kotlaska, nám dr V Holého P2b Mapy – Kotlaska, Ronkova, Pod Kotlaskou, Pod Hájkem P2c Mapy – Na Hrázi, Ludmilina, U SynagogyTento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“. www.mzp.cz, www.sfzp.cz


Ministerstvo životního prostředí logo MA21 Státní fond životního prostřední České republiky

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Participativní setkání nad přípravou studie Dolní Libně, 11. května 2017, ZŠ B. Hrabala
Zveřejněno: 22.05.2017
Vytisknout