Praha 8 vyzývá občany: Diskutujte o budoucnosti parkování ve vaší čtvrti!

MČ Praha 8 nabízí občanům jedinečnou možnost ovlivnit budoucnost parkování v jejich čtvrti. Odbor dopravy nechal zpracovat obsáhlou Analýzu možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání pro celou osmou městskou část. Analýzu vypracovala renomovaná firma Mott MacDonald.

„Z analýzy vyplývá, že Osmička má potenciál vybudovat několik tisíc nových parkovacích míst. Chceme slyšet od občanů, jak budoucnost parkování v místě jejich bydliště vidí,“ uvádí zastupitel Vít Céza (ČSSD). Z každé jednotlivé lokality vznikne ve spolupráci s občany konkrétní projekt. „Výsledkem a přínosem této studie je především přehled a analýza nových parkovacích kapacit na území naší městské části směřující k maximálnímu pokrytí požadavků na parkování. Samozřejmě s ohledem na bezpečnost, životní prostředí a udržení kvality bydlení našich občanů,“ dodává Céza.

MČ Praha 8 vyzývá občany, aby se do přípravy budoucnosti parkování zapojili. „Nikdo nemůže vědět lépe, jak by měla situace ohledně parkování vypadat než lidé, kteří v jednotlivých lokalitách žijí. Proto budu velmi rád, když nám jednotliví občané či zástupci SVJ či bytových družstev pošlou připomínky ke kterékoli části studie e-mailem na martin.moulis@praha8.cz. Společně s odborem dopravy vše zapracujeme, prodiskutujeme s navrhovateli změn a následně připravíme konkrétní projekty,“ vyzývá starosta Roman Petrus (ČSSD).

Analýza s fialově vyznačenými možnostmi parkování je ke stažení níže. Připomínky posílejte do 15. listopadu 2018 na koordinační e-mail martin.moulis@praha8.cz

Na základě analýzy již byly rozpracovány dvě koordinační situace, a to pro ulici Famfulíkova (projekt je stejný jako studie) a pro ulice Eledrova, Hanouškova, Řešovská (původně ve studii pro ulice Feřtekova, Eledrova, Řešovská). Projekty si můžete prohlédnout níže.

Analýza podrobně popisuje všechny možné varianty rozšíření parkování s vazbou na komunikační zeleň. „Komunikační zelení jsou pro účely této studie myšleny travnaté plochy, plochy s náletovými dřevinami, příp. se vzrostlou zelení navazující na komunikace a dopravní plochy, nebo nacházející se v jejich bezprostředním okolí. Zeleň ve městech se stává čím dál tím důležitější, proto chceme s občany vždy podrobně diskutovat jednotlivé projekty tak, aby docházelo k přínosnému rozšiřování kapacity parkování a zároveň v rámci toho nedocházelo ke snižování kvality zdejší vegetace. Součástí projektu tak vždy musí být nové kvalitní výsadby zeleně,“ vysvětluje Céza. 
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 20.09.2018
Vytisknout