Setkání městských částí Prahy

Zveme všechny zástupce městských částí hl. města Prahy, spolupracující organizace a instituce i další zájemce o uvedenou problemaitku. Cílem akce je sdílet osvědčené postupy a inspirace k udržitelnému rozvoji městských částí, diskutovat nad vzájemnou spoluprací a nad tématy jako jsou: Zdravé město, místní Agenda 21, strategický rozvoj, komunitní plánování, revitalizace sídlišť a mnohé další.

Akce probíhá v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje (30. května – 5. června 2015) pod záštitou Hlavního města Prahy udělenou radním Ing. Radkem Lackem.

Odkaz na program naleznete na stránkách zdravamesta.cz.

Setkání Agendy 21 Týden udržitelného rozvoje
Zveřejněno: 29.05.2015
Vytisknout