Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

Rada MČ Praha 8 schválila dne 14. září 2016 usnesením č. 0559/2016 bezplatné zapojení do projektu, který přispěje k efektivnímu nastavení vhodných postupů v systému řízení kvality veřejné správy. Projekt realizuje Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve vybraných 15 městech, kterým poskytne související analýzy, konzultace, školení a úvodní metodickou či technickou spolupráci. Projekt je součástí systémového celostátního projektu NSZM s názvem „MOZAIKA“.

Více informací naleznete zde.
Zveřejněno: 03.01.2017
Vytisknout